Kategori: Färöarna

Färöarna är möjligen Europas allra mest ”asiattätaste” land

Färöarna är möjligen Europas allra mest ”asiattätaste” land: Lena Adelsohn Liljeroth hälsar från Färöarna i dagens SvD och uppmärksammar bl a alla asiatiska kvinnor som bor och lever där.

 

70486577_422649541942776_263166536150155264_n.jpg

Det diskuteras ibland om vilket land eller vilken region i Europa som härbärgerar den högsta procentandelen invånare med någon form av muslimsk bakgrund samt om vilket land eller vilken region i Europa som kan uppvisa den högsta proportionen svarta invånare och om jag har förstått den danska offentliga (befolknings)statistiken rätt så är då Färöarna det ”land” och den region i Europa där det möjligen procentuellt sett finns fler invånare med någon form av bakgrund i Nordost/Sydostasien än någon annanstans.

Färöarna är då för det första dels det ”land” och den region i västvärlden som proportionellt sett har adopterat allra flest utrikes födda barn och de allra flesta av dessa adoptivbarn kommer då från Nordost/Sydostasien (och är dessutom flickor) och dels är Färöarna ett av de ”länder” och regioner i Europa dit allra flest vuxna kvinnor från Nordost/Sydostasien har invandrat och återigen proportionellt sett då det handlar om relativt små siffror i absoluta tal eftersom Färöarna bara räknar 50 000 invånare.

De färöiska asiaterna består m a o i huvudsak av adopterade asiater och barnen till de adopterade asiaterna samt av asiatiska kvinnor och barnen till de asiatiska kvinnorna och därtill tillkommer ett antal asiatiska familjeanknytnings- och arbetskraftsinvandrare.