Kategori: Expo

Så minns jag Mattias Flyckt

Den 21 augusti i år gick Mattias Flyckt från Borensberg i Motala bort som jag lärde känna under gymnasieåren när vi tillsammans gick det som då kallades humanistisk linje och den s k helklassiska varianten/inriktningen (själv läste jag bl a engelska, franska, ryska, latin och grekiska – d v s jag hade en s k utökad skolgång) på Platenskolan i Motala.
 
 
Jag blev en s k självidentifierad anarkist redan i mellanstadiet när jag i 6:an för första gången läste Daniel Guérins klassiska bok ”Anarkismen” och när jag sedan träffade och blev kompis med Mattias under gymnasieåren så blev vi båda medlemmar i SAC-Syndikalisterna (eller så var jag medlem SAC redan under högstadiet – jag minns inte riktigt det idag och jag har f ö fortsatt att vara SAC-medlem sedan dess) och vi läste tillsammans regelbundet den anarkistiska tidskriften Brand och den syndikalistiska tidningen Arbetaren liksom flera andra vänsterperiodica som gavs ut på den tiden.
 
Vi valde också båda att bli vegetarianer (själv blev jag det redan i 6:an eller i 7:an) samt att vägra vapen under våra gemensamma gymnasieår även om jag totalvägrade redan under mönstringen i Karlstad (och sedermera dömdes till ett fängelsestraff för det) medan Mattias valde att göra vapenfri tjänst om jag inte minns fel och vilket var det lagliga alternativet på den tiden och som den absoluta majoriteten av alla som inte ville göra reguljär militärtjänst valde att göra.
 
Mattias flyttade till Uppsala ett halvår efter att jag själv hade gjort det (och direkt efter gymnasiet för att studera keltiska språk efter att under 40 dagar ha cyklat 400 mil genom Skottland, Irland och Wales för att besöka och bese 100-tals fornminnen) och vi bodde då ihop som inneboende hos en serbisk kvinna i miljonprogramsområdet Gränby.
 
Därefter bodde vi i olika men närliggande studentkorridorer i Flogsta i Uppsala samtidigt som vi grundade och var aktiva i anarkistgruppen Sine qua non och grundade och gav ut den anarkistiska tidskriften Kaos. Sedermera kom vi att dela bostad igen under en period i ett kollektivboende i Svartbäcken i Uppsala medan vi båda var aktiva i Uppsala LS och i SUF Uppsala och i det som skulle komma att bli AFA Uppsala innan vi tillsammans flyttade till Stockholm och deltog i att grunda tidskriften Expo.
 
Expos tredje redaktionslokal (eller fjärde om en även räknar in min egen bostad i form av ett rum i en villa i Mälarhöjden där jag under en tid bodde inneboende och där Expo såg dagens ljus som ett uppkopierat nyhetsbrev) var en s k spatiös våning på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm och där bodde Mattias och jag tillsammans för tredje gången, d v s Mattias och jag bodde helt enkelt på Expo innan våra vägar till slut skildes åt.
 
Jag minns Mattias som en varm och social människa som alltid stod upp för orättvisor av alla de slag och som fr a alltid var lojal ”in i döden” mot sina närmaste vänner och ett minne som jag än idag kan återkalla rör när 3-4 (för mig okända) vita svenska män i Uppsala ropade s k rasord (typ ”kines” och ”tjing tjong” o s v) åt mig ”på stan” varvid Mattias, som på den tiden gärna klädde sig i läderjacka och nästan såg ut som en s k biker, vände sig om och skällde ut dem efter noter och vilket inte var särskilt vanligt på den tiden (d v s det var sällan som mina dåtida vita vänner sade ifrån när jag utsattes för vardagsrasistiska handlingar såsom jag minns det idag i varje fall – OBS: på den tiden var då den radikala vänstermiljön extremt homogen).
 
Efter att Stieg Larsson postumt kom ut med sin berömda trilogi om Lisbeth Salander, som ju idag tillsammans är några av världshistoriens mest sålda böcker någonsin, så har jag alltid tänkt att huvudkaraktären bär spår av alla oss som arbetade på Expo och tillsammans med Stieg och Mattias ”spår” handlar då om Lisbeth Salanders IT-kunskaper och tekniska förmåga att kunna hacka och ta sig in i datasystem av alla de slag.
 
Mattias var helt enkelt den bästa av oss alla på Expo vad gäller just detta med dator- och IT-färdigheter och jag minns hur han bl a lyckades (för)störa, manipulera och ta sig in i åtskilliga nazisters, högerextremisters och SD:ares hemsidor och hämta ut värdefull information.
 
Även om vi inte har varit vänner på många år så hoppas jag att du nu får vila i frid Mattias!

Gamla Expo-adresser runtom i Stockholm

Har under de senaste dagarna (oplanerat och oförhappandes) besökt tre av Expos fem första adresser mellan 1995-97 – dels en villa i Mälarhöjden samt Alfred Nobels gamla grindstuga i Vinterviken där jag i båda fallen bodde inneboende under en period och där jag författade och utgav de första numren av Expo när den var ett nyhetsbrev och dels Bysistorget på Södermalm där jag också bodde och där Expo samtidigt hade sin redaktion efter två kortare sejourer på Lundagatan respektive på Färgargårdstorget.

62113658_10156498477655847_7703241303865163776_n62082780_10156498477820847_9214357819623473152_n62169385_10156498477870847_3288127726598225920_n

Den långa versionen av Henrik Georgssons dokumentärfilm ”Mannen som lekte med elden” är nu ute

Lite speciellt att både se och höra sig själv i så stor omfattning i den långa och ”oklippta” versionen av Henrik Georgssons dokumentärfilm ”Mannen som lekte med elden” som handlar om den politiske (d v s om trotskisten och antifascisten) Stieg Larsson och som CMore ”publicerade” i veckan och som består av hela fyra 45 min.-avsnitt.
52951201_10156258350240847_7092005889288175616_o.jpg
52605179_10156258350320847_457900589573996544_o.jpg
52335228_10156258350300847_4102965017870073856_o.jpg

Mina reflektioner kring ”Stieg Larsson-filmen” ”Mannen som lekte med elden”

Mina reflektioner kring ”Stieg Larsson-filmen” ”Mannen som lekte med elden”:

Efter att igår ha sett den nya filmen om Stieg och Expo så vill jag bara säga att jag inte har något att anmärka på vad gäller levnads- och karaktärsbeskrivningen av Stieg eller vad gäller berättandet om och redogörandet för dennes antifascistiska livsgärning och jag medverkar då själv i filmen och står naturligtvis för det jag säger där om Stieg.

Det enda som kanske går att säga något om är alla de scener i filmen som med hjälp av skådespelare och statister återskapar Expos redaktion och där det ser ut som att Expo var en helvit redaktion: Faktum är då att utöver mig själv så var ytterligare en person som är adopterad från Sydkorea med i redaktionen och dessutom fanns det också flera svenska judar som skrev artiklar i Expo och som stod nära Expo.

Däremot så är Expos uppkomst och utveckling ett mer komplicerat ”kapitel” och då tittarna i det närmaste antagligen får uppfattningen att Expos tillkomst var en tämligen okomplicerad ”affär” så väljer jag här att berätta min version av det hela i punktform och jag väljer här att kalla de olika versionerna av Expo för Expo 1, Expo 2 o s v:

Expo 1

Stieg försökte redan i början på 1990-talet att skapa en antifascistisk tidskrift med brittiska Searchlight som blåkopia, förebild och modell men projektet stupade bl a på motsättningar mellan anarkister och trotskister vad gäller bl a synen på antifascistiska strategier.

Expo 2

Jag startade på egen hand den första tidskriften som kallade sig Expo 1995 som ett uppkopierat nyhetsbrev och jag var dess ”chefredaktör” och enda skribent men Stieg fanns hela tiden med i bakgrunden liksom ett antal anarkister och ett flertal andra som på den tiden bidrog med information om den svenska extremhögerns verksamhet. Innan jag startade nyhetsbrevet Expo hade jag börjat skriva om den svenska extremhögern i tidskriften Stoppa rasismen som Stieg hade skrivit för under många år och som var den viktigaste kanalen och avnämaren för dennes texter om den svenska extremhögern innan Expo 3 tillkom.

Expo 3

Efter att ha blivit kontaktad av en grupp Ung vänster-medlemmar och Röd press-skribenter startade jag och denna grupp liksom Stieg tillsammans den tryckta tidskriften Expo på hösten 1995. Bakom Expo 3 hittades även andra aktörer såsom Svenska kommittén mot antisemitism som var den viktigaste enskilda organisationen som bidrog till att Expo 3 kunde verka och existera mellan 1995-97 innan Expo 3 gick i konkurs. Det var då ett nummer av Expo 3 som de fyra största svenska dagstidningarna DN, SvD, AB och EP helt eller delvis återtryckte på samma dag i juni 1996 och därmed skrev svensk press- och mediehistoria efter att Expos tryckeri och återförsäljare hade utsatts för en serie hot, trakasserier och attentat.

Expo 4

Mellan 1999-2002 gavs Expo ut som en del av och som en bilaga till Kurdo Baksis tidskrift Svartvitt som Kurdo hade givit ut ända sedan 1987 och som under många år var den viktigaste antirasistiska tidskriften för det nya minoritets-Sverige och vari mången framtida ”minoritetskändis” kom att debutera med sina texter.

Expo 5

Från och med 2003 återföddes Expo som en egen tidskrift men Stieg hann då bara vara chefredaktör för Expo 5 under ett år då han avled 2004. Expo 5 är då i praktiken det Expo som existerar idag och mellan 1995-2018 har av naturliga skäl ett försvarligt antal personer någon gång arbetat för Expo och kanske så många som ett 100-tal vid det här laget.

image001.jpg
 
DOk.jpg
 
Expo.jpg

Andres Lokko reflekterar kring filmen om Stieg Larsson och omnämner bl a vit makt-musik bandet Division S som spelade för SD: ”Stieg Larsson fick rätt – extremismen har blivit normal”

Andres Lokko reflekterar kring (och rekommenderar) den nya filmen om Stieg Larsson i dagens SvD och omnämner bl a vit makt-musik bandet Division S:
 
Påminner gärna om att det explicit nationalsocialistiska Ekerö-bandet Division S spelade på SD:s möten och tillställningar på 1990-talet där de framförde sånger som ”Den nya aveln” (en hyllning till den s k nordiskt vita rasen, d v s till de infödda majoritetssvenskarnas s k ”ariska” kroppar/utseenden), ”Segra eller dö” (”Vi är nazister och det är bra, vi kommer att segra en vacker dag, segra eller dö, det är ditt val när stormen kommer en vacker dag” o s v och som SD:s chefsideolog och gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson nyligen indirekt citerade), ”Utsugarna” (”Revolutionen kommer nog en dag, då ska jag kräva allt jag vill ha, hela Sverige, mitt och ditt, hela Sverige ska bli fritt från kommunism och korrumperad sionism, det enda som ska finnas är nationalism” o s v) och ”Efter revolutionen” (”Än en gång vajar fanorna i topp, blod på gatan, blod överallt, än en gång håller vi fanorna högt, en vit revolution utan pardon; Vi har segrat, enat Norden, segern var hälsad ännu en gång, segern var hälsad – igen” o s v).
 
Påminner gärna också om att Åkesson och delar av SD:s ledargarnityr och SD:s ungdomsförbund lyssnade på och/eller sjöng sånger med vit makt-musikbandet Fyrdung 2009 (OBS: det är oklart om Åkesson själv sjöng Fyrdungs sånger eller om han bara lyssnade på när andra SD:are sjöng sångerna), d v s Division S efterföljare (som även bestod av f d bandmedlemmar från Södertälje-bandet Vit aggression och Linköpings-bandet Svastika) och vars sång ”Stormvinden” åtminstone indirekt kan tolkas som en slags hyllning till SD:
 
”Slutet av en tidsålder, en kataklysm har förutspåtts
Ett paradigmskifte, förändringens frö har såtts
En stormvind av insikt skall ge syre åt vår gnista
Den gamla eonens fjättrar skall så slutligen brista
 
Slutet av en tidsålder, en ny era för Nordens barn
På den brinnande stigen till befrielse, vi nu de första stegen tar
 
(…)
 
Slutet för bedragarna, slutet för deras hybris
Må den vinande stormvinden frysa deras blod till is
Ett osläckbart ursinne, en vrede så monstruös
Bojor skall sprängas, den blonda besten skall slita sig lös”
 
#brunsmetning
 
 
”I en tv-intervju om den anti-rasistiska tidskriften Expo sitter huvudpersonen i filmen ”Mannen som lekte med elden” frustrerat framåtlutad och nästan väser fram ett ord i taget: – Det. Finns. Inget. Som. Heter. Demokratisk. Rasism.
 
Det här utspelar sig i det här seklets absoluta början, möjligen just i slutet av det föregående. Strax senare framför den nazistiska rockorkestern Division S från Ekerö sin lite bråkiga poptrudelutt ”Segra eller dö” under en vit makt-konsert.”
 
(…)
 
”Jag vill om vartannat maniskt anteckna allt Larsson – och kollegerna på Expo – säger – och protestera mot det oundvikliga händelseförlopp jag ju vet ska inträffa … sedan. Efter Larssons död. Alltså nu. Men SER NI INTE VART DET HÄR ÄR PÅ VÄG? sitter man nästan och vill skrika till resten av biosalongen.
 
Jag lämnar visningen av filmen på Kungsgatan mer välinformerad än jag någonsin har varit om svensk högerextremism och varför vi har hamnat där vi är.”
 
(…)
 
”Mannen som lekte med elden” är en så obligatorisk filmupplevelse – och samtidslektion – för att den verkligen, pusselbit för pusselbit, visar hur skickligt och medvetet normaliseringsprocessen av extremhögern har fungerat. Allt går som på räls.
 
Att partiet som skrämde Larsson mer än något annat dessutom, när det så kallade topplocket ryker, ändå återkommer till skanderandet om ”seger eller död”, precis som till den rena oförfalskade rasismen, verkar inte störa nämnvärt.”

”Stieg Larsson gick under och Jimmie Åkesson vann.”

P1 Morgon intervjuade i morse Henrik Georgsson som har regisserat (dokumentär)filmen ”Mannen som lekte med elden” (https://www.moviezine.se/movies/stieg-larsson-mannen-som-lekte-med-elden) som har premiär nästa fredag (d v s den 28/9) och som handlar om Stieg Larsson och Expo: https://sverigesradio.se/p1morgon
 
”Stieg Larsson gick under och Jimmie Åkesson vann.”
 
Och tyvärr så ligger det alltför mycket i Georgssons möjligen något drastiska och cyniska uttalande från i morse för även jag har tänkt så i egenskap av att en gång i tiden ha varit Stiegs ”lärjunge” och i egenskap av att ha grundat Expo och efter att ha (när)studerat SD:s senaste valresultat och efter att ha följt och inte minst bekämpat SD ända sedan 1990-talets början när partiet inte ens lyckades erhålla en halv procent av rösterna och faktiskt var mindre än dagens Alternativ för Sverige, d v s åtskilliga av oss som var med på 90-talet upplever idag en slags permanentad overklighetskänsla som grundar sig i att det pyttelilla nazistparti som en gång i tiden i huvudsak bestod av s k gammelnazister och s k skinheads lyckades erhålla över 1,1 miljoner röster för en vecka sedan.
ec1197835b1b93da21cd5ca3cbbd5e17-mannen_som_lekte_med_elden_poster.jpg

Om Expos adress på Hornsgatan

Upptäcker av en slump att Lonely Planets beskrivning av Stieg Larssons Södermalm innehåller ett faktafel:
 
 
”Stockholm’s vibrant coffee culture is heavily fuelled by the Swedish tradition of fika – socializing over cups of coffee and sweet pastries. Mellqvists Kaffebar was Larsson’s fika joint in real life and it also served as fictional character Mikael Blomkvist’s regular coffee spot. Larsson was often found working on his laptop at the cafe, which is conveniently located beneath the Expo offices.”
20638601_10154939831410847_4722683031519896267_n.jpg
 
Expos kontor, redaktion, arkiv och bibliotek o s v låg då inte på Hornsgatan 78 alternativt på Bysistorget 6 utan på Hornsgatan 76 alternativt på Bysistorget 4 i en lägenhet högst upp på femte våningen som med fog kan benämnas som en s k våning, d v s det handlade om en rejält tilltagen femrummare och det var där jag själv bodde, d v s jag bodde helt enkelt på jobbet och på arbetsplatsen dygnet om och jag arbetade också i praktiken dygnet runt på den tiden.
20637961_10154939831120847_3494565536416788654_n.jpg
 
Nu gör det väl i och för sig detsamma då vid det här laget ett antal hundra tusen personer som fram tills nu har deltagit i Stieg Larsson- och Millenium-stadsvandringarna redan har fått adressen Hornsgatan 78 alternativt Bysistorget 6 felaktigt utpekad för sig som Expos gamla kontor och den felaktiga guidningen lär väl fortsätta även i framtiden och en trappuppgång från den rätta trappuppgången gör väl egentligen detsamma när åren går.
 
Expos första kontor låg då i varje fall på Lundagatan 47, den andra adressen var Färgargårdstorget 32 och den tredje just Hornsgatan 76, d v s det var det s k röda och det s k proletära Södermalm som gällde helt och hållet under de första åren av tidskriftens existens.

Om att bidra till den svenska antirasismen och antifascismen

Känns lite märkligt och speciellt att i senaste numret av Expo anmäls och recenseras tre verk på tidskriftens kultursida som jag råkar ha bidragit till, ha varit med i och ha hjälpt till med på olika sätt:
19554085_10154815634955847_5769608695385786567_n.jpg
 
Det handlar om den digitala kunskapsbanken och bilddatabasen ”Bilders makt. Kunskapsbank om rasistiska stereotyper” (http://bildersmakt.se), om det svenska forskarnätverket för svensk ras- och vithetsforsknings antologi ”Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag” (https://www.studentlitteratur.se/#9789144117980/Ras+och+vithet) samt om Johan Ulvenlövs, Matti Palms och Anders Larssons bok ”Utan ånger. Gustaf Ekström – SS-veteranen som grundade Sverigedemokraterna” (http://vaktelforlag.se/utan-anger-boken-om-nazisten-och-ss-veteranen-som-grundade-sverigedemokraterna).
 
Detta är ju så klart en ren slump (och dessutom i Expo, som jag var med och grundade och drev under de första åren) och bör i stort sett aldrig kunna hända (d v s rent statistiskt sett) och påminner väl närmast om när jag en gång upptäckte att jag hade författat, råkat vara med i eller hjälpt till med fem böcker i samma bokreakatalog för några år sedan, när jag hade intervjuats i och skrivit i fem kulturtidskrifter vilka samtidigt gick att hitta i handeln och på biblioteken för ett antal år sedan, när fem radio- och tv-dokumentärer som jag hade arbetat med och hade hjälpt till med sändes inom loppet av två veckor för något decennium sedan, när fyra debattartiklar och kulturessäer som jag hade författat, redigerat eller ”spökskrivit” publicerades under samma vecka för flera år sedan samt när Wip konsthall nyligen anordnade utställningen ”Mellan svart och vitt – Representation och identifikation i en omgivande bildvärld” och även hade samlat och ställt ut ett antal böcker om ras och vithet, och minoriteter och rasstereotyper och bland 25-talet titlar visade det sig att jag på olika sätt hade varit med i och hade hjälpt till med 10-12 av dem såsom bl a afrofobirapporten (http://mkcentrum.se/2014/11/afrofobi-en-kunskapsoversikt), Lisa Wool-Rims Sjöbloms seriealbum ”Palimpsest” (http://ordfrontforlag.se/ordfront_bok/palimpsest), Antirasistiska akademins båda böcker ”Antirasistisk ordbok” och ”Vardagens antirasism” (http://www.antirasistiskaakademin.se/bocker), Cecilia Gärdings bok ”Mångfalden i det svenska filmarvet” (http://www.filmarvet.com/bakgrund-dc4tm), rapporten om jämlikhetsdata (http://unescolucs.se/project/jamlikhetsdata-i-botkyrka-kommun), Maja Lee Langvads bok ”Hon är arg” (http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker/skonlitteratur-allmant/h/hon-ar-arg), Sofia Frenchs och Astrid Trotzigs bok ”Hitta hem” (http://www.litteraturmagazinet.se/sofia-lindstrom/hitta-hem-vuxna-adopterade-fran-korea-berattar), Carina Tigervalls och min bok ”Adoption med förhinder” (http://www.mfof.se/Publikationer/MIA-Info/Nr-2—2009/Adoptivforaldrar) Camila Astorga Díaz, Valerie Kyeyune Backströms, Mireya Echeverría Quezadas och Judith Kiros bok ”Rummet” (http://galago.se/forfattare/rummet) samt antologin ”Om ras och vithet i det samtida Sverige” (http://mkcentrum.se/2014/11/om-ras-och-vithet-i-det-samtida-sverige).

Beatrice Ask öppnar dörren åt SD

En gång i tiden var Beatrice Ask den allra första inflytelserika representanten för den svenska borgerligheten som öppet valde att ”våga” stödja Expo under 1990-talets andra hälft (d v s under min tid på Expo) och jag minns att jag själv hälsade på henne vid något tillfälle och fick höra att hon hade blivit ”brief:ad” av partikamrater om min egen bakgrund som antifascist innan hon valde att öppet stödja Expo (d v s hon accepterade uppenbarligen det och tack vare att hon valde att öppet ge sitt stöd åt Expo så fick hon även andra borgerliga företrädare att göra detsamma), och det hette då att hon var en av de moderater och borgerliga politiker som var allra mest övertygad antirasist och antinazist och att hon även hade adoptivbarn i släkten (i alla fall sade ryktet det) och nu händer detta – 20 år senare öppnar Ask dörren åt SD.
16388184_10154364476310847_1654264645582127430_n
 
Även moderaternas Ulf Kristersson är nu öppen för att samtala och samarbeta med SD – d v s Adoptionscentrums tidigare ordförande som själv har adoptivbarn och som genom åren har skrivit flera antirasistiska artiklar i svenska adoptionssammanhang.

Det nazistiska våldet på 1990-talet

Den aktuella spelfilmen om mordet på John Hron får mig att minnas hur jag en gång i tiden var mer eller mindre fullständigt besatt av, fixerad vid och närmast maniskt ”jagad” av att ”till varje pris” få det s k etablerade makt-Sverige att förstå hur utbredd extremhögern och nazismen faktiskt hade blivit i Sverige efter Kalla krigets slut p g a fr a Ultima Thule- och vit makt-musikvågen och skinheadsubkulturmodet som drog över landet och under många år ”samlade” jag därför systematiskt hundratals domar och förundersökningar som rörde högerextremt våld och inte minst just dödligt våld genom att varje vecka regelbundet läsa och gå igenom ett 40-tal dagstidningar och sammanställa omfattande kalendarier över de högerextrema dåden dag för dag, vecka för vecka, månad för månad och kvartal för kvartal som sedan publicerades i Expo – dock endast i urval och som utdrag.

 

Jag betraktade dessa kalendarier som jag själv sammanställde och skrev under extremhögerns mest intensiva år på 1990-talet som det ultimata ”faktavapnet” och ”statistikvapnet” som just skulle få det etablerade Sverige att inse hur illa situationen verkligen var: Såsom jag resonerade då så var det endast s k ”objektiva”, ”neutrala” och ”råa” och också tyvärr alltför ofta brutala faktasammanställningar som ”bet” på det s k etablissemanget inklusive siffror och statistik som jag regelbundet förde över exempelvis antal deltagare på demonstrationer, möten och vit makt-musikkonserter med angivande av datum och platsangivelser.

 

Jag har sparat ett antal sådana interna kalendarier av s k nostalgiska skäl och som jag skrev på i stort sett varje dag då det hände så osannolikt mycket vad gäller högerextrem aktivitet och inte minst högerextremt våld på 1990-talet och där jag (självklart helt och hållet för min egen del) skrev ut fullständiga namn, personnummer, hemadresser o s v och ett visst kvartal kunde resultera i ett 50-tal A4-sidor (Times New Roman, 12 punkters text, enkelt radavstånd) som sedan Stieg Larsson förkortade på sitt sedvanliga TT:aktiga vis för att kunna publiceras som utdrag i Expo där de ej särskilt ”roliga” och ej heller särskilt läsvänliga kalendarierna ibland kunde innefatta 4-5 tidskriftssidor. Jag minns också att jag just särskilt dokumenterade och förde statistik över det dödliga våldet och att jag under dessa år ”upptäckte” alltför många mord och dråp med högerextrema motiv och kopplingar som aldrig uppmärksammades som just det utan gärna omskrevs som ”tragiska fall” utförda av gärningspersoner som ”mådde dåligt”.

 

Just kalendarierna fick Expo också mycket uppmärksamhet för och det var nog i mångt och mycket kalendarierna som tillsammans med flera uppmärksammade djuplodande och grävande reportage trots allt fick makt-Sverige att sent omsider och efter alltför många fall av dödligt våld (såsom just mordet på John Hron) få upp ögonen för hur långt det verkligen hade gått. Just den där närmast fanatiska ”besattheten” och maniska ”fixeringen” är nog det jag minns allra tydligast så här i efterhand och som i grunden emanerade i den ytterligt frustrerande känslan över att vi uppfattade att vi såg, förstod och visste något som inte ens de som hade hög utbildning, makt och inflytande såg, förstod eller visste och för min egen del så resulterade denna känsla i att jag i stort sett jobbade dygnet runt under dessa intensiva år och t o m bodde på redaktionen och arkivet.

Sedan var det väl ett gott betyg att flera extremhögerföreträdare spekulerade i att de detaljerade och initierade kalendarierna som nog uppfattades som rena registreringen var ett bevis för att Expo fick sina uppgifter från Säpo då det antogs att ingen annan än Säpo kunde ha så bra koll på och så bra överblick över extremhögerns alla göranden och låtanden.