Category: elit

Varför finns det ännu inte en större icke-vit svensk bourgeoisie som kan reproducera sig själv?

Framåt årsskiftet så kastar sig alla vi som är besatta av landets elit och överklass och rika och förmögna höginkomsttagare och oftast även högutbildade övre skikt som nog många oftast även upplever och uppfattar som s k framgångsrika och s k lyckade (och även s k lyckliga) över Taxeringskalendern såsom den numera publiceras i form av namnlistor i landets tidningar och de av oss som samtidigt är fixerade vid ras, minoriteter och det nya Sverige söker med ljus och lykta efter utomeuropéer i namnlistorna i jakten på en icke-vit svensk bourgeoisie men varje år blir vi tyvärr lika besvikna:
26540302_10155314762360847_2141170232_o.jpg
 
De senaste namnlistorna som listar tio-i-toppen bland alla som tjänar över en miljon kronor visar tyvärr att även i utpräglade s k ”b-l-e-kommuner” som Botkyrka, Huddinge, Haninge och Södertälje så lyser utomeuropéerna med sin frånvaro och det är endast i vissa församlingar och stadsdelar i Stockholms stad som enstaka av dem dyker upp (i Skärholmen respektive i Spånga-Kista) och som alltid kring årsskiftet så undrar vi (”vi” = alla vi som är 1, biologistiskt besatta av socialgrupp ett 2, statistiskt besatta av utomeuropéerna) var alla rika latinamerikaner, kineser, indier, araber och afrikaner är, d v s varför finns de ännu inte i Sverige i några större mängder?
26512924_10155314762365847_695573043_o.jpg
 
Fram tills idag har Sverige tyvärr utmärkt sig som det västland där det kanske är allra svårast för utomeuropéerna att just bli rika och förmögna och s k framgångsrika och lyckade (och s k lyckliga) höginkomsttagare mot bakgrund av hur stor andelen utomeuropéer är i den svenska totalbefolkningen: I jämförbara länder som USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Schweiz (d v s de västländer som idag är på Sveriges nivå vad gäller minoritetspopulationsandelar) så finns det trots allt idag en icke-vit elit och överklass som numera är ikapp det infödda vita övre skiktet vad gäller inkomst- och förmögenhetsnivåer (även om det totala antalet superrika icke-vita i t ex USA, Storbritannien och Frankrike naturligtvis inte ska överdrivas) men i Sverige har det av antagligen flera anledningar tagit längre tid innan även vi får en icke-vit bourgeoisie som kan reproducera sig själv, d v s som utmärks av s k endogama s k intimrelationer (d v s som blir tillsammans med och får barn med varandra och inte bara med vita partners, vilket i hög grad är fallet just i Sverige vad gäller socialgrupp ett-icke-vita).
 
Tyvärr har inte ”Vem är det” givits ut på över tio år men den senaste och antagligen sista upplagan (som jag så klart äger ett ex av och ofta slår i för att utröna vem som är barn till vem och vem som är tillsammans med vem o s v) av ”Vem är det” (från 2007) innehöll då endast ett 30-tal (SIC!) utomeuropéer bland de närmare 9000 elitsvenskar som listades i boken och vilket tyvärr säger någonting om det socioekonomiska tillståndet bland landets utomeuropéer, d v s det går inte särskilt bra för utomeuropéerna just i Sverige i materiella mått mätt (OBS: naturligtvis är det inte ett självändamål i sig att som utomeuropé i Sverige vara eller bli s k rik och s k förmögen och s k lyckad och s k lycklig och alla 100 000-tals fattiga, bidragsberoende och arbetslösa utomeuropéer måste inte vara olyckliga i sig bara för det).
 
Sedan är jag självklart väl medveten om att en stor andel av landets majoritetssvenska höginkomsttagare som dyker upp i namnlistorna har utomeuropeiska adoptivbarn liksom icke-vita partners och blandade barn med dessa men tyvärr så innebär inte det per automatik att deras adopterade och blandade barn kommer att lyckas reproducera sina föräldrars rikedom och s k framgång och s k lycka utan tvärtom så finns det statistiska indikationer som visar att detta sällan äger rum samtidigt som de vita icke-adopterade och icke-blandade höginkomsttagarbarnen oftast lyckas reproducera sina föräldrars status. Slutligen så är jag också väl medveten om att det absolut finns en del utomeuropeiska ”andrageneration:are” i flera miljonprogramsområden som tjänar över en miljon per år och vilka inte dyker upp i namnlistorna då deras inkomster ej är taxerade (d v s de hamnar aldrig i Taxeringskalendern överhuvudtaget).
 
Så frågan är nu hur lång tid det egentligen ska ta innan en större icke-vit svensk bourgeoisie som kan reproducera sig själv växer fram och tar sina första försiktiga steg?

Vilka svenskar uppvaktade Hitler i Berlin på dennes 50-årsdag 1939 och vilka svenskar träffade Hitler flest gånger?

Dagens understreckare i SvD är författad av Ulf Zander och handlar om den svenska Karl XII-kulten samt omnämner både att SD:s favoritförfattare Verner von Heidenstam också var en av Hitlers (svenska) favoritförfattare och att en grupp svenskar uppvaktade Hitler på dennes 50-årsdag:

 

 

När Hitler fyllde 50 år den 20 april 1939, d v s en månad efter annekteringen av ”rest-Tjeckien” (d v s det som kom att kallas Riksprotektoratet Böhmen och Mähren), var det många svenskar som ville fira och gratulera det nya s k Grossdeutschlands ledare.

20108492_10154877211555847_6429705022702096903_n.jpg

 

20121265_10154877211380847_3700420094344074722_o.jpg

 

20108258_10154877245725847_1052783473911270722_n.jpg

 

Tyska ambassaden i Stockholm som då låg på Hovslagargatan 2 på Blasieholmen i den byggnad som idag är Lydmar Hotel ska ha anordnat ett födelsedagsfirande som bl a bevistades av kungens pro-nazistiska mor och som möjligen åtminstone delvis utspelade sig i alternativt ”spillde över” till Kungsträdgården i Stockholm (eller så handlade det om en halvofficiell födelsedagsmiddag på Café Opera alternativt på Grand Hôtel vilka ju båda är belägna i anslutning till både dåvarande ambassaden och Kungsträdgården).

 

205669.jpg

 

0a913dce-42b0-4950-b2c4-77a848576493.JPG

 

Samtidigt vid 17.30-tiden på kvällen samma dag besökte tio svenskar Rikskansliet på Wilhelmstrasse 78 i Berlin under ledning av den svenske ambassadören Arvid Richert för att gratulera Hitler och trakteras med té och kakor i det magnifika Marmorgalleriet.

 

chancel-night.jpg

 

2-Geheimnisvolle-Orte-Hitlers-Reichskanzlei-NICHT-KOPIEREN.jpg

 

På plats i Berlin var förutom ambassadören generallöjtnant Olof Thörnell, chef för Försvarsstaben som några månader senare skulle utses till Sveriges ÖB, viceamiral Fabian Tamm, chef för svenska flottan och Marinen, generallöjtnant Helge Jung, chef för Arméstaben som också han sedermera skulle komma att bli svensk ÖB, samt kapten och friherre Gustaf Magnus ”Gösta” von Stedingk som sedermera kom att bli regementschef för Kungl. Svea Livgarde och vilka hade rest ned till Tyskland i sällskap med en högerextrem och pro-tysk delegation från Samfundet Manhem och Svensk-tyska föreningen som bestod av generallöjtnant Henri de Champs, överstelöjtnant Emil Fevrell, professor Herman Nilsson-Ehle, hovstallmästaren greve Clarence von Rosen och Svenska Dagbladets chefredaktör Carl Trygger. Thörnell var f ö också medlem i Svensk-tyska föreningen och både Thörnell, Tamm, Jung, Fevrell och de Champs skulle alla komma att föräras med Tyska örnens orden av Hitler under krigsåren.

Unknown.jpeg

 

 

Den svenska delegationen bodde alla på Hotel Adlon ett stenkast från Brandenburger Tor där både Zarah Leander och Sven Hedin brukade ta in när de var i Berlin och träffade Goebbels, Hitler och de andra ledarna och de festade även tillsammans sent inpå natten efter mottagningen i Rikskansliet och efter att ha bevistat en galaföreställning av Glada änkan (några av de entusiastiskt födelsedagsfirande och hårt ”partajande” ”överklassnazistiska” svenskarna ska ha kommit i säng först vid 4-”snåret” på morgonen den 21 april).

88e56c46e50e7e28c467c2702dbe61e6--king-charles-karl.jpg

 

I samband med ”audiensen” på Rikskansliet överlämnade antisemitiska och rasideologiska Samfundet Manhem som fr a samlade akademiker och forskare och Svensk-tyska föreningen som samlade den pro-nazityska svenska eliten, aristokratin och överklassen en bronsstatyett av Karl XII som hade bekostats av ingenjör C-E Carlberg och försetts med följande ingraverade budskap (tyvärr har jag inte lyckats utröna vilken svensk pro-nazistisk skulptör som hade formgett statyetten som möjligen togs fram av berömda Meyers konstgjuteri men det finns ett antal namn att välja mellan):

 

”Carolus XII Rex Suecia von dankbaren Schweden Adolf Hitler zu seinem fünfzigsten Geburtstag 20. April 1939 gewidmet.”

 

Till statyetten som Hitler ska ha blivit så förtjust och begeistrad i att han placerade den på en central plats i Rikskansliet och där den antagligen förstördes av de allierades senare bombningar och i samband med slutstriden och slaget om Berlin tillfogades en hälsning som löd:

 

”Till ledaren Adolf Hitler den 20 april 1939. Svenska män och kvinnor, som i den tyske ledaren och folkkanslern Adolf Hitler se Europas räddare, vilja ge uttryck åt sin djupt kända hedersbevisning och tacksamhet. Vi förbinda med denna hälsning en erinran om vår store konung Karl XII, som i sin hårda historiska kamp var besjälad av samma anda, vilken vi svenskar också förnimma i Eder världshistoriska insats för Stortysklands grundande och Europas vidmakthållande. Samfundet Manhem: Ernst B Almquist, C-E Carlberg. Svensk-tyska föreningen: Henri de Champs. För enskilda svenska folkkamrater: H Möllman-Palmgren, O Ziegler, J Åstrand.”

 

Ernst B Almquist var då en KI-professor, John Åstrand var kapten och en (ö)känd Karlstadsnazist samt f d ledare för det s k furugårdspartiets ungdomsorganisation Vikingarna, Holger Möllman-Palmgren var en känd nazistisk publicist och utgivare och redaktör för ett flertal högerextrema tidningar och Otto Ziegler var konsul och också han en (ö)känd värmlandsnazist som var bosatt i Säffle.

 

adolf50.jpg

 

Greve Clarence von Rosen, som också var Svenska Fotbollförbundets förste ordförande och efter vilken von Rosens pokal kom att uppkallas, ska ha tryckt Hitlers hand med båda sina blåblodiga (och rejält förmögna) händer och sett denne djupt i ögonen med sina egna högadliga ögon och utbrustit ”Mein Führer!” medan en annan av svenskarna inte kunde hålla sig från att slå ihop klackarna, gå upp i enskild ställning och segerhälsa och utbrista ”Sieg Heil!” (och vilket idag ju hade renderat denne ett åtal för hets mot folkgrupp såvida de övriga svenskarna i delegationen hade ställt upp som vittnen): Om det var Svenska Dagbladets chefredaktör, den berömde lundaprofessorn från Svalöv eller någon av officerarna som bara inte kunde låta bli att ”heil:a” när han både fick se och ta i Ledarens fysisk-materiella kropp är dock oklart.

 

67d48510-57f2-4cff-9b78-54a1fbd5141a.jpeg

 

Hitler som hade ”tvingats” hälsa på 100-tals utländska gäster under dagen från 21 olika länder sade mer eller mindre rutinmässigt ”Freue mich sehr ihre bekanntschaft zu machen!” till var och en som han tog i hand men när den svenska delegationen dök upp och överlämnade statyetten sken denne upp och sade spontant och ”utanför protokollet” ”Ganz grossartig!” till svenskarna.

gustav-adolf-gering-gustav-v-1939-2.jpg

 

1939 var de svenska besöken f ö många till det nya Tyskland: Den 2 februari 1939 hade även kungens far pro-nazisten och arvfursten Gustaf Adolf, som kom att träffa Hitler ett flertal gånger innan och under kriget, och självaste kung Gustaf V i eget högt majestät (som i brev ”tilltalade” Hitler med ”Mein Lieber Reichskanzler!”) träffat Hitlers närmaste man Hermann Göring på svenska ambassaden i Berlin, som bara tre månader dessförinnan hade orkestrerat och organiserat den s k Rikskristallnatten, för att utnämna denne till riddare av svenska Svärdsorden och kungen och Göring förde därefter ett enskilt samtal som pågick i närmare en timme och den 25 augusti 1939, d v s bara några dagar innan krigsutbrottet, besökte pro-nazisten, ryttmästaren och greven Gilbert Hamilton, d v s den s k piptobaksgreven som ligger bakom greve Gilbert Hamiltons blandning, Berlin och Hitler i Rikskansliet som då utnämnde denne till generalmajor i den tyska krigsmakten då den svenske greven hade slagits på tysk sida under Första världskriget.

 

20108432_10154877245800847_7990010351943631027_n20108657_10154877245805847_302761367892305639_n.jpg

 

c1b196b5a7261bc8acab4ffda0a4a48c--gustav-adolf-concentration-camps.jpg

 

CNo_sXsUwAAs1TI.png

 

e39c8d4f18d1c02a4fe95881b62f4817--med-berlin.jpg

 

Slutligen: Självklart existerade det inte någon tävling bland dåtidens svenskar vad gäller att ha träffat Hitler allra flest gånger innan denne begick självmord men om nu en sådan tävling hade existerat så bör Sven Hedin och kungens far ha hamnat på guld- och silverplats medan ambassadör Richert ”bara” ska ha fått träffa Hitler vid totalt tre tillfällen.

 

original.jpg

 

Den svenska extremhögern – från överklass till arbetarklass

Ett urval av de största Facebook-grupperna (utöver de FB-grupper som är explicit och direkt kopplade till SD och till SD:are) som enligt Facebook Graph via sina medlemmar allra tydligast stöttar och sympatiserar med SD:
 
”Stå upp för Sverige” (d v s f d ”Stå upp för Peter Springare”)
”Truckers Paradise”
”Travgruppen”
”Vi snackar öl”
”Stoppa islam”
fb-sd-jpg
 
Att LO-kollektivet dominerar SD:s väljarkår och att SD möjligen är landets största arbetarparti kan väl inte bli tydligare än så liksom att den svenska extremhögerns klassmässiga bas var i det närmaste den omvända på 1930-talet att döma av denna bild som föreställer ett antal medlemmar i Sveriges nationella förbunds Linköpingsavdelning och hade Facebook funnits under mellankrigstiden så kanske den typ av högerextremister som syns på fotot hade skapat och varit med i FB-grupper som hade hetat något i stil med:
 
”Stå upp för H.M. Konungen”
”Mercedes-paradiset”
”Vi som bor på slott, gods och gårdar och äger hästar”
”Vi snackar champagne”
”Stoppa judendomen”
19780676_10154847385050847_382422594428376974_o.jpg

Den svenska elitens inkomster

LO:s senaste elitrapport bjuder som vanligt (LO:s elitrapporter har givits ut sedan 1999) på mängder av statistik om landets ”top of the tops” och ”crème de la crème”: Näringslivets och industrins toppnamn, den offentliga sektorns och myndighets-Sveriges toppnamn, högskole- och forskarvärldens toppnamn, medie- och kulturvärldens toppnamn, politikens och statsförvaltningens toppnamn, rättsväsendets och domstolsväsendets toppnamn, polisväsendets och försvarets toppnamn samt fackföreningarnas, civilsamhällets och NGO-världens toppnamn.
 
En svensk elitperson tjänar idag i genomsnitt 26,3 gånger mer än en arbetare i hotell och restaurang-branschen och det går numera 18,7 industriarbetarlöner på en genomsnittlig elitpersons inkomst.
 
Ett urval årsinkomster (och naturligtvis utan att ”hänga ut” namnen på de som innehar följande positioner och tjänster för bakom vara titel gömmer sig så klart en livs levande människa) för alla de/oss som fascineras av landets alfahanars och alfahonors privatekonomiska situation:
 
konungen: 5 784 962
riksmarskalken: 1 286 848
ärkebiskopen: 1 244 900
överbefälhavaren: 1 732 781
statsministern: 2 083 605
utrikesministern: 1 600 483
partiledaren för Centerpartiet: 1 725 908
VD:n för Svenskt näringsliv: 8 549 333
ordföranden för LO: 1 125 127
ordföranden för SACO: 1 713 819
VD:n för Systembolaget: 5 101 984
VD:n för Posten: 9 204 645
GD:n för SJ: 4 715 461
GD:n för Skatteverket: 2 191 954
kommundirektören i Stockholms stad: 5 888 921
kommundirektören i Uppsala: 1 585 753
KS ordförande i Göteborgs stad: 1 004 964
rektorn för Handelshögskolan: 3 708 151
rektorn för Uppsala universitet: 1 801 540
chefredaktören för Dagens Nyheter: 2 607 158
chefredaktören för Aftonbladet: 4 762 733
VD:n för HSB: 1 651 652
förbundssekreteraren för ABF: 1 081 942
generalsekreteraren för Röda korset: 1 092 104
generalsekreteraren för Fotbollsförbundet: 1 917 293
VD:n för Folksam: 5 691 761
VD:n för AMF: 7 099 682
VD:n för SVT: 2 673 168
VD:n för TV4: 7 463 912
VD:n för Nordea: 20 156 755
VD:n för Investor: 17 268 726
VD:n för Ericsson: 32 436 042
VD:n för Swedish Match: 10 278 61

Reflektioner kring de svenska socialgrupp ett-familjerna som har en högerextrem familjegrund – än en gång

Inleder det nya året med att fortsätta att fascineras av och förundras över den alltmer dominerande och onekligen mänskliga trenden (d v s denna växande trend härrör så klart från ett starkt mänskligt behov av att berätta om en familjebakgrund och om en uppväxt och om en ungdom som ofta var mycket påfrestande, smärtsam, jobbig och besvärlig för tyvärr alltför många som senare kom att bli allas våra svenska kändisar) att kändis efter kändis i landet på senare år har talat ut om (och, skulle nog en del säga, ”hängt ut” och ”fläkt ut”) sina föräldrar, släktingar och familjehistorier men att knappt någon samtidigt (med vissa undantag som litteraturvetaren Nils Schwarz och journalisten och På spåret-kändisen Elisabet Höglund medan Jan Guillou trots allt har gjort det i litterär form men journalisten Malou von Sivers som väl var den svenska kändis som senast talade ut om sin dramatiska och smärtfyllda familjehistoria duckade ju för detta liksom att bröderna Schulman också har gjort det m fl m fl) har velat eller vågat berätta om att en eller båda föräldrarna eller andra nära släktingar var högerextremister, nazister eller fascister (och de är verkligen ”hur många som helst” som det heter bland landets alla både älskade och hatade kändisar i alla typer av branscher, genrer, sektorer, sfärer och sammanhang – det kan jag om någon intyga och vittna om):

http://www.dn.se/kultur-noje/mina-foraldrar-hoppades-att-jag-skulle-bli-nagot-fint-men-jag-valde-poppen

Det verkar vara helt okej att som svensk s k celebrity från socialgrupp 1 och SACO-skiktet och från landets elit- och överklassfamiljer (vilket ju trots allt är de allra flesta svenska kändisars klassmässiga bakgrund) numera berätta öppet för det s k svenska folket i nakna intervjuer, gripande radioreportage, avslöjande tv-program och självutlämnande självbiografier om alkoholism, misshandel, övergrepp, psykisk sjukdom och inte minst om allsköns abnorm överklassexcentricitet (en greve till pappa som hasade runt naken i stora slottssalar iförd endast en prickig fluga och en knallröd högerstrumpa och till tonerna av Bruckners sjunde symfoni, en friherrinna till mor som låg kvar i himmelssängen i en 1890-talsparadvåning med minst fyra meters takhöjd långt inpå eftermiddagen läppjandes på lapsang souchong-té och läsandes fransk poesi, en general till morfar som alltid skulle skåla för den bernadotteska dubbelmonarkin även efter unionsupplösningen eller en domare till farbror som envisades med att i sidenpyjamas börja varje dag med en 6:a Hennessykonjak och en kubansk cigarr) men vad gäller att berätta för det s k svenska folket om en högerextrem familjehistoria så verkar det ta fullständigt stopp och vilket möjligen har att göra med att detta med att ha en högerextrem familjebakgrund kanske är ett av de sista tabuna som fortfarande tillhör den fredade s k intimzonen när svenskar i gemen annars framstår som extremt frigjorda i alla andra sammanhang (och dessutom utan tvivel långt mer frigjorda än alla andra s k folkslag i världen undantaget möjligen danskarna och holländarna), d v s det verkar mer okej eller t o m helt okej att idag berätta om en alfahane:aktig och hänsynslös direktörspappa av pater familias-typ som förgrep sig på tjänsteflickorna, om en hyperkänslig och konstnärligt lagd konsulinnemamma som drack litervis med champagne och gick ner sig i psykisk sjukdom, om en geniförklarad professorsmorfar som till slut blev galen, om en bullrig och stormagad fabrikörsfarfar som valutasvindlade och var på vippen att ruinera hela familjen och om en snygg och lovande skådespelerskemormor som hastigt flydde landet tillsammans med en stenrik italiensk hertig än om att ens far eller mor eller far- eller morföräldrar var högerextremister, nazister eller fascister.

I Ugglas fall handlar det om att hans far friherren, ryttmästaren och patenträttsrådet Claës Uggla har en bakgrund i fascistiska Sveriges nationella förbund och även deltog i att finansiera dess dagstidning Dagsposten under krigsåren (antagligen var han åtminstone fram tills dess ”skraj” för både jobbare och judar och vilket många inom borgerligheten ju var vid denna tid) och inte minst verkar en liknande högerextrem familjebakgrund vara påfallande vanlig just bland alla de som aningen generaliserande kan sägas ha deltagit i 1960-, 70- och 80-talens subkulturella, motkulturella och även populärkulturella uppror mot det gamla pryda och patriarkala och utan tvivel på alla sätt och vis inskränkta och reaktionära ”perukstock-Sverige” (d v s bland just musiker, artister, konstnärer och kulturpersonligheter av alla de slag).

Den svenska makteliten är snart jämställd men extremt homogen: 48,3% är kvinnor men endast några enstaka har utomeuropeisk bakgrund

Statsvetarna Michael Karlsson och Nujin Tasci presenterar idag på DN Debatt en ny räkning av landets maktelit utifrån uppdelning män-kvinnor och svensk bakgrund-utländsk bakgrund och som bör vara den fjärde i ordningen om jag har räknat rätt:
 
 
1995 publicerade Ungdom mot rasism en rapport med den på den tiden rejält provokativa titeln ”Vit makt” som presenterade fullständigt bedrövliga siffror vad gäller underrepresentationen av fr a utomeuropeisk bakgrund-invånarna och 2004 gjorde den integrationspolitiska maktutredningen en räkning och kom fram till att av landets 20 000 högsta befattningar inom det svenska samhällets samtliga branscher och sfärer så innehades 11 av personer som hade bakgrund i Latinamerika (bl a i Uruguay och Chile), 12 av personer som hade bakgrund i Afrika (bl a i Etiopien och Egypten) och 150 av personer som hade bakgrund i Asien (bl a i Libanon, Turkiet och Iran), d v s totalt 183 personer eller 0,9 procent och varav nästan samtliga hittades inom civilsamhället och den religiösa sfären i egenskap av att vara ordföranden för invandrarorganisationer och för olika icke-protestantiska religiösa samfund.
 
Endast ett 20-tal hittades inom politiken och ett 20-tal inom näringslivet medan ingen med utomeuropeisk bakgrund hittades bland cheferna inom exempelvis högskole- och forskarvärlden, i medievärlden eller inom kulturvärlden och endast någon enstaka var verksamma inom den offentliga förvaltningen. 2014 genomförde slutligen Centrum mot rasism en liknande räkning som visade att bland landets högsta befattningar och positioner i rättsväsendet, i medievärlden och i politiken (inklusive SD) så hittades enbart tre personer med utomeuropeisk bakgrund (med bakgrund i Chile, Sydkorea och Palestina för att vara exakt) och samtliga befann sig inom politiken.
 
Tyvärr har Michael Karlsson och Nujin Tasci inte specificerat utomeuropeisk bakgrund utan enbart redovisat utländsk bakgrund och antagligen av antirasistisk hänsyn till miljonprogramsområdena och till landets utomeuropeisk bakgrund-invånare vilka ju redan är tillräckligt ”uthängda” och stigmatiserade och demoniserade bland majoritetsbefolkningen och vilket gör att många forskare känner att det kanske inte är så bra att ”peka ut” och ”spec:a” miljonprogramsområdenas invånare och utomeuropeisk bakgrund-invånarna (och vilket jag ju gärna gör som bekant) och visa på hur dåligt det går för dem eftersom det kan spä på de redan tyvärr alltför normaliserade föreställningarna om att de inte ”håller måttet” eller ens är tillräckligt kognitivt eller kanske ens kroppsligen utrustade för att skaffa sig en hög utbildning och göra karriär (d v s alltför många verkar numera tycka att de har låg intelligens och att de kanske inte ens är ”livsdugliga” och då ska de helt enkelt inte ”vara här i landet” som det heter, och landet betyder här på typiskt självgott manér det hyperavancerade, extremt högutbildade och postindustriella Sverige).
 
Det som går att utläsa är dock att medan de majoritetssvenska kvinnorna på alla sätt och vis har stormat fram genom maktens korridorer sedan jämställdhetspolitiken sjösattes 1973 och framför allt sedan den könsuppdelade statistiken infördes i landet 1994 (de majoritetssvenska kvinnorna utgör idag 48,3% av den svenska makteliten) – d v s det var först då som vi alla (män som kvinnor) fick siffror på hur illa det såg ut för landets kvinnor och när siffrorna väl var på plats så gick det därefter att faktiskt göra något åt saken (och dessa siffror kunde naturligtvis också uppfattas som stigmatiserande och utpekande på den tiden då det inte såg så bra ut ens för de majoritetssvenska kvinnorna fram tills dess vad gäller representation och makt, d v s det var nog åtskilliga män som tolkade siffrorna om kvinnor och den könsuppdelade statistiken som att kvinnor kanske hade lägre intelligens, kroppsligen kanske inte ”höll måttet” och helt enkelt var mindre ”livsdugliga” och därför inte skulle göra karriär eller inneha toppositioner i samhället) – så har utländsk bakgrund-invånarna inte kommit någonstans i praktiken sedan 1990-talet vad gäller att ”ta sig fram”, ”klättra” och uppnå landets toppositioner.
Maktelit 2016.jpg
 
Av landets 1200 makthavare inom politiken, rättsväsendet och medievärlden har endast 6,5% motsvarande 78 individer utländsk bakgrund och eftersom vi redan vet tack vare Centrums mot rasism räkning från 2014 att endast några enstaka har utomeuropeisk bakgrund så säger åtminstone min kvalificerade gissning (och jag tror mig kunna gissa detta rätt så bra) att minst 90% av dessa 78 individer har nordisk, europeisk och västerländsk bakgrund och att ej mer än möjligen 6-8 av dem har bakgrund i Afrika, Asien eller Latinamerika och sannolikt handlar det fortfarande främst om politiken (d v s inte om rättsväsendet och medievärlden där forfarande ytterst få har utomeuropeisk bakgrund), d v s i praktiken om de ministrar, statssekreterare och riksdagsledamöter som fortfarande är kvar (och ej har avgått eller hoppat av) som har utomeuropeisk bakgrund.

Senaste utgåvan av Ointroducerad adel

Den senaste utgåvan av ”Ointroducerad adel” är en guldgruva för alla oss som är (måhända smått osunt) intresserade av (och fixerade vid) den svenska socialgrupp 1-extremhögern och den svenska s k överklassnazismen och älskar att frossa i stamtavlor och räkna ut vem som var eller är gift med vem, vem som är barn eller barnbarn till vem samt vilka som äger vilka företag, vilka som är eller blev professorer, generaler, ambassadörer, chefsläkare och domare och vilka som bor på vilka slott och herresäten och intressant nog (men inte oväntat) så har redaktionen för ”Ointroducerad adel” känt sig nödgad att behöva ange ett antal förkortningar som syftar på olika medaljer och utmärkelser som är kopplade till Tredje riket och krigsåren då så många svenska adelsmän (och faktiskt även ett antal svenska adelskvinnor) tillhörande både den introducerade och den ointroducerade aristokratin tjänstgjorde som frivilliga i och för Nazi-Tyskland och både vid och bakom fronten mellan 1939-45.
15181500_10154149235005847_328393115697647337_n