Kategori: droger

De utlandsadopterade mår fortsatt sämre än majoritetsinvånarna och invandrarna

Idag anordnar Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) en heldagskonferens om adoption och en av dem som föreläste i morse var socialmedicinaren Anders Hjern som berättade om att de utlandsadopterade sticker ut i i praktiken samtliga negativa sammanhang och i jämförelse med både majoritetssvenskarna, de svenskfödda adopterade och invandrarna:

De adopterade mår allra sämst och även i jämförelse med flyktingarna och deras anhöriga (vilka kanske egentligen ”borde” må allra sämst) vad gäller bl a vård inom och kontakt med psykiatrin samt förekomst av depression mm.

De adopterade försöker begå självmord och begår självmord allra mest av alla grupper i det svenska samhället.

De adopterade missbrukar alkohol och droger allra mest av alla grupper i det svenska samhället.

Alltför många adopterade uppvisar en låg utbildningsnivå och står utanför arbetslivet såsom alltför många flyktingar och deras anhöriga också gör trots att de adopterade generellt har växt upp i de övre skikten rent socioekonomiskt sett medan invandrarna omvänt generellt har proletariserats efter ankomsten till Sverige.

De adopterade är slutligen också både singlar och barnlösa allra mest av alla grupper i det svenska samhället.

Många majoritetssvenskar mår naturligtvis också dåligt och kan uppvisa stora svårigheter i livet i både skolsammanhang och arbetslivssammanhang men att tillhöra normen och majoriteten är trots allt en skyddsfaktor som gör att denna grupp – d v s de infödda majoritetssvenskarna – ändå mår bäst och klarar sig bäst.

De svenskfödda adopterade – d v s inrikes födda personer som blivit adopterade inom Sverige (såsom Stefan Löfven, ”Kikki” Danielsson, Michael Nyqvist m fl) mår generellt sämre än majoritetssvenskar som har växt upp med en eller två av sina biologiska föräldrar och det går också generellt sämre för denna grupp som vuxna men de klarar sig ändå bättre än de utlandsadopterade.

Invandrarna och deras anhöriga, barn och efterkommande mår också generellt sämre och det går också mycket sämre för dem jämfört med majoritetsinvånarna MEN i jämförelse med de adopterade – som de delar utseende och härkomst med – går det bättre för dem vilket antagligen beror på att de ändå har varandra trots att många av dem bär med sig traumatiska upplevelser från ursprungsländerna och trots att de allra flesta av dem har proletariserats i Sverige från att i hemländerna i många fall ha tillhört medelklassen och kanske t o m överklassen och generellt gifter de sig också och får barn med varandra.

De utlandsadopterade slutligen delar samma belägenhet som de svenskadopterade med allt vad det innebär (d v s båda grupperna har växt upp med en eller två vårdnadshavare som de inte är biologiskt relaterade till) samtidigt som de delar samma belägenhet som flyktingarna och deras anhöriga (d v s de ser annorlunda ut) men i slutänden går det ändå allra sämst för de utlandsadopterade.

Det finns fog för att hävda att det är de knarkande högutbildade och höginkomsttagande majoritetssvenskarnas fel att ”knarkkriget” i förorterna pågår

Liksom att det finns fog för att hävda att det är västvärldens (knarkande konsumenters) fel att knarkkriget i Mexiko pågår och att det endemiska våldet i Centralamerika, Centralasien, Afghanistan och ”den gyllene triangeln” i Sydostasien pågår som sammantaget har krävt 10 000-tals liv under de senaste åren så finns det fog för att hävda att det är de knarkande högutbildade och höginkomsttagande majoritetssvenskarnas fel att 100-tals (utomeuropeiska) liv i miljonprogramsområdena har krävts under de senaste åren p g a de knarkande majoritetssvenska konsumenterna enligt en ny rapport från BRÅ:

Namnlöst.jpg

 

I (majoritetssvenskdominerade) Bromma uppger exempelvis 14,6% av pojkarna som föddes mellan 1997-98 att de har använt narkotika under den senaste månaden samtidigt som endast 1,9% av pojkarna som bor där är misstänkta för narkotikabrott.

 

På (majoritetssvenskdominerade) Kungsholmen uppger 16,7% att de har använt narkotika under den senaste månaden men så få misstänks för narkotikabrott att det inte ens går att redovisa en procentsiffra.
Och i (majoritetssvenskdominerade) Danderyd uppger hela 20% att de har använt narkotika under den senaste månaden men även där är så få misstänkta att det inte går att skriva ut en procentsats.
Samtidigt uppger 5,3% i exempelvis (utomeuropeiskt dominerade) Skärholmen att de har använt narkotika under den senaste månaden och 4,2% misstänks för narkotikabrott i samma stadsdel.

Namnlöst 2.jpg