Kategori: Douglas

Greve Gustaf Douglas som både har en gedigen aristokratisk och högerradikal familjebakgrund fyller idag 80 år

Idag fyller en av Sveriges absolut rikaste och mest ”blåblodiga” adelsmän 80 år – greve Gustaf Douglas, ägare till Securitas och Assa Abloy, som är bosatt på Rydboholms slott där flera högerradikala möten en gång i tiden avhölls.
 
Greve Eric von Essen, mellankrigstidens och krigsårens herre på Rydboholms slott, värdade exempelvis i augusti 1934 för ett s k ”nationellt sommarting” som arrangerades av högerextrema Sveriges nationella förbund och som rapporterades ha varit ”storstilat” i partiorganet Nationell tidning. Eric von Essen var senare även medlem i fascistiska Svensk opposition och han var gift med friherrinnan Louise Tamm som bl a var medlem i pro-nazityska Svensk-tyska föreningen och det är deras dotter grevinnan Elisabeth von Essen som Gustaf Douglas är gift med.
 
Gustaf Douglas far greve Carl Douglas, herre till Stjärnorps slott, tillhörde också han högerextrema Sveriges nationella förbund och han var även en av finansiärerna av partiets dagstidning Dagsposten och dennes far general och greve Archibald Douglas var i sin tur en av initiativtagarna till ”överklassnazistiska” Nationalsocialistiska blocket.
 
En syster till Gustaf Douglas gifte sig f ö med hertig Max Emanuel av Bayern medan en annan syster gifte sig med den 11:e hertigen av Marlborough John Churchill (d v s Winston Churchills kusin) och till de nära släktingarna räknas även prins Joseph Wenzel av Liechtenstein.
 
Gustaf Douglas morfars far Philipp som var furste av Eulenburg var f ö gift med en svensk adelskvinna och bosatt i Stockholm på 1870-talet där han träffade den franske diplomaten greve Arthur de Gobineau, d v s författaren till den rasideologiska klassikern ”En essä om de mänskliga rasernas ojämlikhet”, och de båda blev nära vänner och ägnade sig tillsammans åt att beundra svenskarna och deras ”nobla” och ”rasrena” kroppar och utseenden och vilka de betraktade som (de ”ariska”) gudarna och gudinnorna på jorden.
 
Gobineau var inte bara besatt av germanerna och nordborna och utan propagerade även tidigt för ”gula faran” och efter Gobineaus död så spelade fursten av Eulenburg (d v s Gustaf Douglas morfars far) en viktig roll för att sprida Gobineaus rasideologiska och antisemitiska idéer inom den tysktalande världen. Det var exempelvis fursten av Eulenburg som fick kejsar Wilhelm II (som fursten var nära vän med) att senare masspopularisera begreppet ”gula faran” och det var också han som sammanförde 1800-talets andra stora rasideolog Houston Stewart Chamberlain (d v s Wagners svärson, som fursten också var nära vän med) med kejsaren.
Douglas.jpg

Om de adliga familjerna von Krusenstierna och Douglas och den svenska extremhögern

Det är numera mycket sällan som jag ”springer på” för mig hittills helt och hållet okända och därmed nya adliga namn inom den svenska extremhögern, inte minst då den svenska adeln ju är demografiskt ytterst begränsad till antalet av rent biologiska (och patrilinjära) skäl samt då det anses politiskt, ekonomiskt och även socialt känsligt när eliten, överklassen och aristokratin engagerar sig för extremhögern och vilket har gjort att otaliga högerextrema ”överklasspår” har sopats igen för evigt i arkiven och biblioteken, men idag gjorde jag faktiskt ett sådant fynd – en viss friherrinna Dagmar von Krusenstjerna som skrev in sig som medlem i Svenska nationalsocialistiska partiet 1934 tillsammans med en ej namngiven son och med postadress Stjärnorps slott i närheten av Vreta Kloster utanför Linköping som ju då är den grevliga ätten Douglas stamsäte.
 12814173_10153534102715847_2090017160998330899_n.jpg
Krusenstiernorna är ej särdeles välrepresenterade inom extremhögern – åtminstone inte vad jag känner till: Den ende jag tidigare stött på är friherre Karl von Krusenstierna som var medlem i fascistiska Svensk opposition 1941 medan Douglas-familjen å andra sidan har ”producerat” åtskilliga medlemmar, finansiärer och aktivister inom extremhögern såsom bl a Stjärnorpsgreven Carl Douglas, aktieägare i Dagsposten 1942-43, och generalmajor Archibald Douglas som var med och finansierade ”grundplåten” till grundandet av ”överklassnazistiska” Nationalsocialistiska blocket 1933 samt greve Oscar W Douglas som var medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland när Nazi-Tyskland stod på höjden av sin makt 1942.