Kategori: Dani M

Den mycket populäre hiphop-artisten Dani M som förestår en antijudisk konspiracism i sina sånger och musikvideos ska nu agera förebild för unga artister i talangprojektet ”Nästa nivå”

Trist att notera att den visserligen mycket populäre hiphop-artisten Dani M nu ska agera förebild för unga artister i talangprojektet ”Nästa nivå”:
 
Dani M är visserligen (som sagt) oerhört älskad och uppemot en halv miljon gissningsvis barn, ungdomar och unga vuxna lyssnar på hans sånger varje månad medan miljontals har sett hans musikvideos och han har genom åren spelat för och kontrakterats av ett stort antal kommuner (t ex Botkyrka), medieföretag (t ex TV4 och SVT och bl a i programmen Lyckliga gatan och Melodifestivalen) och scener (t ex Liseberg) och i ett stort antal vänstersammanhang (t ex Ship To Gaza och Klassfesten) och därmed direkt eller indirekt fått uppträda inför 100 000-tals barn, ungdomar och unga vuxna men tyvärr är han samtidigt Sveriges idag störste och mest populäre artist (efter att ha detroniserat Ultima Thule på den posten) som i sina sånger torgför en politisk maktanalys som inte kan kallas något annat än konspiracistisk och med rätt så starka antijudiska inslag.
 
Sedan är det en helt annan sak att särskilt barn, ungdomar och unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund och som bor och lever och växer upp i miljonprogramsområdena har ett stort behov av förebilder och inte minst av förebilder som just förestår radikala politiska analyser som kan hjälpa dem att förstå deras situation och därigenom stärka och bemyndiga dem så att de blir politiskt medvetna och i bästa fall politiskt engagerade och flera enkätundersökningar har indikerat att många barn, ungdomar och unga vuxna i miljonprogramsområdena redan bär på en stark känsla av att någon/några annan/andra styr över både deras egna liv och över Sverige och världen i övrigt.
 
”Talangprojektet ”Nästa nivå” är ett samarbete mellan Red Bull och managementbolaget TRANS49. Det är också en webbserie som publiceras på nätet. I år är det artisterna Erik Lundin, Lamix, Cherrie och Dani M som coachar unga hiphopartister. Deltagarna består av Niklas Jeng från Hallunda, Ramona Abbasi från Växjö, Benjamin Eriksson från Östersund och Anna Rällsjö från Spånga. Tillsammans med mentorerna och deras producenter ska deltagarna spela in en egen låt i en studio i London. Till årets upplaga av ”Nästa nivå” var det 700 sökande.”
Dani m.jpg

Om vår tids konspiracistiska antisemitism

Maciej Zaremba recenserar Timothy Snyders bok ”Black earth. The Holocaust as history and warning”, och påminner om att den antisemitism som Hitler och nationalsocialismen förestod var en helt annan än den kristna antisemitism och den rasbiologiska antisemitism som hade dominerat Europa fram tills dess: I stället pekar den ”avantgarde”-antisemitism som nazisterna omfamnade framåt mot vår tids manikeiska konspirationsteorier om ”judisk makt” som tyvärr alltför många omhuldar och är påverkade av även i Sverige (inte minst inom delar av vänstern och bland vissa av landets minoritetsinvånare) – d v s föreställningen om judarna som ”onatur”, som ”ondskan” och som ”makten” i sig, som i det närmaste står utanför mänskligheten, historien och kanske t o m den materiella ”verkligheten” och därmed framstår som närmast övernaturliga och genomonda ”sagoväsen”:

http://www.dn.se/kultur-noje/sa-blev-ostra-europa-forintelsens-ovningsfalt

När antirasistiska svenska hiphop-artister som Dani M sjunger om ”judisk makt” (vare sig det görs explicit eller implicit) och när Ken Ring uttalar sig om att människor som inte är judar beter sig ”judiskt” är det s a s inte de konkreta fysisk-kroppsliga judarna i Sverige eller annorstädes som åsyftas (även om det naturligtvis är de som riskerar att drabbas av det hat och det våld som piskas upp av den konspiracistiska antisemitismen) utan just denna manikeiska ”new age”-föreställning om judarna som nazisterna förfäktade. Gissningsvis är det just därför som Dani M, Ken Ring och deras många fans och försvarare har så svårt att ta till sig ”anklagelsen” om antisemitism.

Självklart är den teologiska antisemitismen liksom rasantisemitismen också fortfarande i viss mån gångbara i vissa kretsar men den antisemitism som har kommit att dominera i dagens värld (t ex i Dani M:s sånger) är just den konspiracistiska ”new age”-antisemitism som egentligen inte bryr sig om judendomen som religion eller judarna som folk och som ”ras” utan just i stort sett helt och hållet nöjer sig med att tala om ”den judiska makten”.

Fenomenet Dani M – vår tids motsvarighet till Ultima Thule: Hyllad som antirasist av det etablerade Sverige, vänstern och den antirasistiska rörelsen

Dani M vägrar som bekant i praktiken att ta avstånd från sina åsikter om judisk makt i Sverige och i världen, och vilket verkar vara helt acceptabelt för ”nollrasism”-TV4 som försvarar sig med att ”exakt var gränsen går är en svår avvägning” och därmed står fast vid sitt beslut att låta artisten medverka i programmet ”Lyckliga gatan”:

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/tv4-svarar-pa-kritiken-ingen-dubbelmoral

http://samuelnudel.blogspot.se/2015/09/inte-bara-vanlig-skepsis.html

Samtidigt som mycket tyder på att antijudiska konspirationsteorier blir alltmer utbredda och accepterade idag, och kanske särskilt bland barn, ungdomar och unga vuxna med minoritetsbakgrund, så känns de samtidigt alltmer sällan igen som antisemitism – av alltför många särskilt på vänsterkanten ses de snarare som uttryck för en mer eller mindre legitim och fr a radikal och progressiv maktkritik. Därför blir Dani M om och om igen anlitad för att spela på vänsterarrangemang och i antirasistiska sammanhang.

Och faktum kvarstår: Fortfarande är det bara Karlstads universitet och Knivstads kommun som har tagit avstånd från Dani M trots all kritik av dennes uttalanden, sångtexter och musikvideos – antijudisk konspiracism är m a o mer eller mindre fortfarande accepterad i dagens Sverige.

Dani M är kanske en av de mest populära hiphop-artisterna i Sverige just nu rent kvantitativt sett (d v s utifrån antal fans beräknat på försäljnings- och lyssnarstatistik), och han är framför allt landets idag kanske ledande politiska hiphop-artist som räknas som vänster, antirasist och antifascist. Dani M är dessutom inte bara en artist som väldigt många lyssnar på och älskar utan han ger också många konserter och föredrar fr a att spela i icke-vita miljonprogramsområden liksom på antirasistiska möten och vänsterevents. Slutligen är han också ”ihjälkramad” av det etablerade majoritetsmainstream-Sverige – han spelar på stora galor, hyllas som antirasist och anlitas om och om igen av både offentliga och privata aktörer i landet.

Samtidigt är Dani M den kanske mest kända rösten i landet vad gäller antisemitiska konspirationsteorier: Han är absolut inte den mest intellektuelle och påläste, långt därifrån, men han är den som sannolikt når ut till allra flest människor just nu med sina konspirationsteorier om judisk makt.

Det är helt enkelt för många mycket svårt att ta avstånd från Dani M mot bakgrund av att han både är så omhuldad av vänstern och omtyckt i orten liksom bland landets antirasister och antifascister och även av etablissemanget samtidigt som han kolporterar mycket radikala och extrema idéer om judar och om Israel.

Fram tills idag har Dani M inte lidit någon nämnvärd kommersiell eller politisk skada alls av den kritik som riktas mot honom. Omvänt har Dani M fått spela på ett mycket stort antal antirasistiska möten och vänsterevents under de senaste åren, och han anlitas om och om igen av olika kommuners kultur- och fritidsförvaltningar som inhyser icke-vita miljonprogramsområden för att spela på s k förortsfestivaler där.

Alltför många har helt enkelt investerat alltför mycket i Dani M, hans fanbas är mycket stor idag och dessutom åtnjuter han en närmast total uppbackning av kollegorna inom hiphop-Sverige. Parallellen till fenomenet Ultima Thule på 1990-talet som under en period också ”kramades ihjäl” av etablissemanget och hyllades som antirasister av bl a Anders Carlberg och Fryshuset, Stockholms stad och ett flertal prominenta politiker och kändisar är tydlig även om musikgenrerna är diametralt olika liksom än mer fansen.

Hur hela denna ”Dan M-affär” ska sluta vet ingen, men jag kan föreställa mig att de år vi har bakom oss just nu, d v s de senaste åren då Dani M hyllats som en av landets ledande politiska och antirasistiska musikartister, kommer att betraktas i ett något annat ljus om låt oss säga 4-5 år.

TV4 försvarar den antisemitiske artisten Dani M utifrån sin nollrasismpolicy

Jan Scherman kritiserar TV4, det företag han tidigare var VD för, för dess märkliga försvar av Dani M efter att SVT Kulturnyheterna​ igår uppmärksammade den mycket populäre hiphop-artistens antijudiska konspirationsteorier. Dani M har bl a sagt och skrivit att judarna både ligger bakom Islamiska staten och styr världsmedierna inklusive Tidskriften Expo​ samt orkestrerade terrorattentatet i Köpenhamn i våras:

http://www.news55.se/artiklar/jan-scherman-till-attack-mot-tv4-djupt-olyckligt/

Igår försvarade TV4:s Christer Andersson Dani M och dennes deltagande i TV-serien Lyckliga gatan med att säga att: ”Dani M:s positiva sidor överväger de negativa, och (han) ser ingen konflikt med artistens uttalanden och TV4:s antirasistiska värdegrund. TV4:s värdegrund är nollrasism och har alltid varit det så länge jag kan minnas, men vi kan inte klippa bort människor som inte tycker samma sak. TV4 är en portal där människor med olika åsikter passerar och vi måste ha en bred acceptansnivå.”

Dani M har naturligtvis all rätt att uttrycka (och än mer tro på) antisemitiska konspirationsteorier så mycket han vill i både sociala medier, i låttexter och i musikvideos (och vilket han gör i alla tre fallen, och hans tiotusentals och åter tiotusentals fans runtom i landet verkar heller inte ha något emot det) och han har all rätt att stödja det antisemitiska Partiet de fria (det är han absolut inte ensam om) och dess Förintelseförnekande partiledare Carl Norberg (som även har hyllat det numera nedlagda nazistpartiet Svenskarnas parti) men att TV4 nu försvarar Dani M utifrån sin nollrasismpolicy och med argumentet att det måste få vara högt i tak vad gäller att ha olika åsikter om judar är inget annat än osmakligt för att inte säga fullkomligt absurt mot bakgrund av de extrema konspiracistiska åsikter som Dani M har givit uttryck för under flera års tid (och inte minst i sin musik som dessutom når ut till en mycket stor publik).