Kategori: Cleve

Ska Karolinska Institutet och Nya Karolinska bibehålla sina gatunamn som är uppkallade efter pro-nazisterna Astrid Cleve och Hans von Euler?

Gamla Karolinskas f d chef Hugo Lagercrantz uppmärksammar i dagens DN ett nytt gatunamn i anslutning till Nya Karolinska i nybyggda Hagastaden (och som det då uppenbarligen har beslutats om i skuggan av alla skandaler som kringgärdar Nya Karolinska):
euler.jpg
Astrid Cleve (som f ö är mormors mor till Alex och Calle Schulman) var då den första svenska kvinnan som doktorerade i ett naturvetenskapligt ämne och hon var aktiv som både s k ”överklassnazist”, rasforskare och Förintelseförnekare ända fram till sin död 1968.
 
Astrid Cleve var gift med den svensk-tyska minoritetens och de tyska invandrarnas i Sverige egen ”svenske Führer” professorn och nobelpristagaren Hans von Euler (som var då ordförande för genomnazifierade Deutsche Kolonie in Schweden mellan 1933-45) och deras son Ulf von Euler som också han blev forskare liksom sina båda föräldrar samt nobelpristagare liksom sin far var gift med grevinnan Dagmar Cronstedt som mellan 1939-45 arbetade som s k ”hallåa” i Berlin för nazityska Radio Königsbergs svenskspråkiga (propaganda)sändningar.
 
Far och son Hans och Ulf von Euler har då också en gata uppkallad efter sig på Karolinska Institutets campusområde, d v s von Eulers gata som då är belägen endast ett stenkast från (fruns respektive moderns) Astrid Cleves gata så det finns väl i så fall fler gatunamn att ifrågasätta (och för den som vill läsa mer om de båda bemärkta och aktade socialgrupp 1-familjerna von Euler och Cleve och den svenska extremhögern se bl a https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/01/04/cronstedt-von-euler-extremhogern samt https://tobiashubinette.wordpress.com/2016/02/09/agnes-cleve-konst-extremhogern):
 
 
”I Hagastaden, som domineras av Nya Karolinska, har det uppstått nya gator som uppkallats efter tre berömda kvinnliga pionjärer. En av dessa upphovspersoner är Astrid Cleve.
 
Hon var en framstående botanist och geolog, gift med Nobelpristagaren Hans von Euler och även mor till Nobelpristagaren Ulf von Euler. Men hon var också en aktivt ledande nazist.
 
Cleves politiska övertygelse sträckte sig långt efter kriget, bland annat som styrelseledamot i den Nysvenska rörelsen. Hennes svärson Sven Stolpe skrev att hon frågade om han inte tyckte det fanns för många judar i Europa och förnekade skrattande ”existensen av jude-förföljelser och koncentrations¬läger för att inte tala om dödsläger – och försäkrade efter sina källor att alla fotografier från dessa ställen visade attrapper, inte människor”.
 
Det finns säkert många fler gator uppkallade efter framstående personer som hade nazistsympatier före och under kriget. Men frågan är om det är acceptabelt att uppkalla en gata efter en Förintelseförnekare?”