Kategori: Chile

I stort sett total tystnad i svensk media kring de korrupta adoptionerna från Chile

Efter att ha ”scannat” av den svenska pressen under de senaste dygnen så måste jag tyvärr konstatera att allt är som vanligt även år 2018 i världens mest (utlands)adopteradetätaste och (Tredje världen-barn)adopterande land (d v s Konungariket Sverige och världens första och hittills enda antirasistiska statsbildning) mot bakgrund av att jag har varit med förut när adoptionsskandaler och korrupt adoptionsverksamhet har varit ”på tapeten” och när både Adoptionscentrum och svenska staten har avslöjats med ”händerna i syltburken” (och hade 10 000-tals s k helvita s k helsvenska barn adopterats bort till chilensk, latinamerikansk, afrikansk eller asiatisk högutbildad och höginkomsttagande övre medelklass och överklass på oklara grunder så hade det naturligtvis varit ”annat ljud i skällan”).
 
Detta är då tyvärr den enda ledarartikeln och kommentaren överhuvudtaget i hela medie-Sverige om jag har förstått det hela rätt för annars är det total tystnad som gäller (förutom från SVT:s sida som står bakom det senaste avslöjandet) och det handlar då om Skånska Dagbladets ledarskribent Martina Jarminder som skriver följande:
 
 
”Enligt en granskning gjord av Sveriges Television i samarbete med chilenska journalister kan barn ha adopterats bort till Sverige mot biologiska föräldrars vilja. Adoptionspapper ska ha förfalskats. I ett fall beskrivs hur en pojke kortvarigt skulle vistas på barnhem vid moderns sjukdom. När hon kom för att hämta honom var han bortadopterad, utan hennes medgivande.
 
Det skapar så klart oro hos adopterade och adoptivföräldrar att tänka att man i princip har stulit ett barn, eller själv stulits. Det är tyvärr inte den första gången som barn från andra länder sägs ha givits bort mot anhörigas vilja.
 
Svenska myndigheter måste hjälpa adopterade och föräldrar med att söka efter biologiska föräldrar, så man kan kartlägga i hur stor omfattning det har skett. Biologiska föräldrar måste få veta att deras barn har haft ett anständigt liv.
 
Normalt sett är det avgiftsbelagt att söka efter biologiska föräldrar: en avgift som adoptionsbyrån tar ut. Eftersom det är dem som misstänks för att ha medverkat till adoptioner utan föräldrars medgivande måste de avkrävas så mycket information som finns, givetvis avgiftsfritt. Hur kan man kan förhindra att det sker igen? Ett av de drabbade adoptivbarnen förespråkar ett förstatligande av adoptionsprocessen. Transparensen och processen måste bli bättre och säkrare, oavsett metod.”
 
#JusticeForAdoptees
 

Nya uppgifter om adoptionerna från Chile till Sverige

Den svenska expat-kvinna som genomförde och ”fixade” merparten av de totalt 2021 adoptionerna från Chile till Sverige som ägde rum i Adoptionscentrums (AC) regi och med svenska statens goda minne mellan 1971-92 är idag en förmögen kvinna och är numera bosatt i Chiles motsvarighet till Djursholm.
 
 
Tillsammans med en chilensk militärpolis som den svenska expat-kvinnan är gift med sedan många år tillbaka och i nära samarbete med en korrupt chilensk socialarbetare lurade, övertalade och tvingade hon mängder av chilenska mödrar och familjer att ”överge” sina barn.
 
För pengarna hon tjänade på AC:s adoptioner till Sverige köpte hon bl a mark i södra Chile förutom den palatsliknande bostad hon idag bor i och den korrupta socialarbetaren som systematiskt raderade och ändrade identiteterna på de bortadopterade barnen och fabricerade och förfalskade nya ursprungsnamn, bakgrundshistorier och födelsedatum för att dölja alla spår bakåt och för att få barnen att framstå som ”adopterbara” blev sedermera AC:s s k röttersök-ansvariga i Chile.
 
Samma person som en gång i tiden förstörde och förfalskade de adopterades identiteter är m a o numera den som tjänar pengar på att ”hjälpa” de adopterade (som numera är vuxna) att söka sina rötter i Chile.
Sveriges långt över 100 000 majoritetssvenska adoptivföräldrar till landets närmare 60 000 utlandsadopterade från de gamla kolonierna och vilka dessutom oftast är högutbildade höginkomsttagare och vilka därmed nästan alltid har både ordet i sin makt och innehar maktpositioner i det svenska samhället är tyvärr i stort sett alltid helt och hållet tysta när adoptionsskandaler avslöjas i medierna och när de får veta att deras egna barn kan vara stulna och att deras egna barns adoptionsdokument och identiteter kan vara fabricerade och falska men nu talar i varje fall en majoritetssvensk adoptivmamma ut för både sin sons och sin egen skull:
 
 
”Även de svenska adoptivföräldrarna kan ses som offer i adoptionsskandalen i Chile. Tommy Leite stals enligt hans biologiska mamma från henne. Hans svenska mamma kräver nu också svar.
 
Tommy Leites svenska mamma Inger Leite anser att både Tommy och hans biologiska mamma har utsatts för ett brott.
 
– Jag känner en oerhörd kränkthet och jag kräver svar. Som svensk är man uppfostrad till att lita på myndigheter och organisationer. Det fanns inte i min sinnesvärld att det kunde finnas några oegentligheter, säger hon.
 
Inger Leite tänker nu börja ställa Adoptionscentrum till svars för vad hon anser att hennes son har utsatts för.”
 
Hoppas nu att fler följer Ingers exempel: Det handlar om många tusen majoritetssvenska föräldrar, partners, släktingar och nära och kära till landets adopterade från Chile som skulle kunna trycka på nu och kräva ett svar från både Adoptionscentrum och svenska staten och en uppgörelse med de korrupta adoptionerna från Chile till Sverige för att inte tala om alla 10 000-tals invandrare från Chile och deras barn och efterkommande.
 
De korrupta adoptionerna från Chile till Sverige som pågick under militärjuntans tid är ju både en del av Chiles historia liksom en del av Sveriges historia och de adopterade chilenarna är också en del av den svensk-chilenska minoriteten i landet.

Flertalet av alla kring 2200 adoptioner från Chile till Sverige som Adoptionscentrum stod bakom under militärjuntans tid genomfördes under människohandelsliknande former

I Sverige finns idag kring 55 000 invånare med någon form av chilensk bakgrund och varav knappt 30 000 är födda i Chile och av dessa är knappt 2200 adopterade av i huvudsak infödda majoritetssvenskar.
 
Merparten av alla adoptioner från Chile till Sverige ägde rum under Pinochets militärjunta mellan 1973-90 och de allra flesta av adoptionerna genomfördes av den svenska adoptionsorganisationen Adoptionscentrum.
 
Sedan flera år tillbaka har det varit mer eller mindre känt att ett mycket stort antal av dessa adoptioner och kanske flertalet genomfördes på otillbörliga sätt och som närmast kan liknas vid människohandel.
 
Nu har SVT och den chilenska TV-kanalen Chilevision granskat adoptionerna från Chile till Sverige och granskningen visar att adoptionsdokumenten i många fall är fabricerade och förfalskade, att identiteter (för alltid) har raderats ut och manipulerats och att de chilenska mödrarna och familjerna sällan eller aldrig godkände adoptionerna samt att många barn till och med kidnappades.
 
Tyvärr är detta inte unikt för Chile utan i mer eller mindre alla länder i Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika, Karibien och Oceanien liksom även i Central- och Östeuropa som svenskarna har adopterat ifrån ända sedan 1950- och 60-talen så har det gått till så här och fortfarande är detta tyvärr mönstret inom den internationella adoptionsverksamheten.
 
Tyvärr är detta inte heller första gången som det framkommer och avslöjas att 1000-tals av de totalt 60 000 utlandsadopterade som finns i Sverige har ankommit till landet på både korrupta och människohandelsliknande sätt och tyvärr också med både de svenska adoptionsorganisationernas, med svenska UD:s och med de svenska beskickningarnas goda minne liksom med svenska statens och med svenska regeringens välsignelse och godkännande.
 
Tyvärr är alltför många av dessa 60 000 utlandsadopterades ursprungsidentiteter därigenom både utraderade, manipulerade och fabricerade och vilket gör att det i stort sett är omöjligt för dem att någonsin återknyta banden till sina första föräldrar och familjer i ursprungsländerna.
 
För mer information – se kvällens inslag om adoptionerna från Chile till Sverige på:
 
SVT1 Lokala nyheter/SVT Nyheter Väst kl. 18.30-18.45
På SVT1 Rapport 19.30-19.55
På SVT2 Aktuellt 21-21.39
 
 
 
 
” – Det var personer som arbetade för Adoptionscentrum som organiserade en stor mängd olagliga adoptioner. Många inblandade har berikat sig och pengar som adoptionsföräldrar har trott varit för omkostnader har gått rätt ner i fickorna hos en rad aktörer, säger Alejandro Vega, journalist på Chilevision.
 
(…)
 
Marta Garcia var chef inom den chilenska barnavårdsmyndigheten SENAME under slutet av 80-talet. Hon säger till Chilevision att Adoptionscentrums personal hade ”nära kopplingar” till särskilda domstolar som gav utresetillstånd till barn som adopterades bort.
 
– Man samarbetade med advokater, socialarbetare och läkare. Alla fick sin del av kakan.
 
Hon beskriver personer kopplade till Adoptionscentrum som en del i ett nätverk där socialarbetare aktivt sökte upp barn som kunde vara lämpliga att adopteras bort.
 
– De sökte gravida eller nyblivna mödrar i marginaliserade fattiga områden och erbjöd dem saker de behövde, eller pengar till skolgång för andra barn, eller ibland kontanter direkt för att de skulle lämna bort sina barn, hävdar Marta Garcia.
 
De chilenska journalisterna har också funnit andra exempel på metoder, till exempel hade en mamma frivilligt lämnat sitt barn till sociala myndigheter i tron att det skulle bo på ett barnhem under en tidsbegränsad period. När mamman sedan har sökt sitt barn hade det adopterats bort till en svensk familj.
 
Men hon fick aldrig något svar på var barnet tagit vägen.
 
Enligt Marta Garcia på barnavårdsmyndigheten är det en härva av människohandel som håller på att nystas upp.
 
– Ja utan tvekan. Det var en handel med barn, säger hon.”