Kategori: Bulletin

En sista hälsning från Bulletin?

Antar att jag knappast är den enda som har fått detta mejlerbjudande, som för min del mottogs igår kväll: Jag har dock aldrig prenumererat på Bulletin så antagligen skickas detta mejl till alla som någonsin har varit i kontakt med redaktionen på något sätt.

Oavsett vilket så är både bilden och texten rätt så talande: Idel män som antingen har kvarstannat från start eller nyrekryterats under den synnerligen dramatiska resans gång liksom storvulet skryt (om att underförstått bli nya SvD) och desperat vädjan om pengar om vartannat.

I veckan har den f d maoisten Nils Funcke framträtt i SD:s tv-kanal Riksstudios

Under den snart gångna veckan har ytterligare två prominenta offentliga personer framträtt i SD:s tv-kanal Riks – dels den kände yttrandefrihetsexperten Nils Funcke som började sin politiska bana som maoist och dels idéhistorikern Johan Sundeen som har en bakgrund i Konservativa sällskapet och som skribent för Samtidsmagasinet Salt och som bl a har skrivit en bok om den högerextrema Karlstadbiskopen JA ”Fädernas kyrka” Eklund. År 2006 tilldelades Funcke f ö ironiskt nog Stora journalistpriset efter att ha avslöjat att den dåvarande utrikesministern Laila Freivalds hade bidragit till att släcka ned Sverigedemokraternas dåvarande hemsida.


I veckan har därtill ännu en idéhistorisk och ideologisk cirkel slutits, nämligen den svenska (radikal)konservarismens dito, när statsvetaren Johan Tralau nu har blivit en av Bulletins ledarkrönikörer:
Ernst Jünger-kännaren Tralau har liksom Sundeen en bakgrund inom Konservativa sällskapet och som skribent i Samtidsmagasinet Salt på 90-talet och han är dessutom barnbarn till den svenska (radikal)konservatismens chefsideolog och ”grand old man” Arvid Fredborg.

Imorgon gör Trump sorti från historien i form av en dödsmarsch-liknande ”last stand”-demonstration i Washington samtidigt som svenska Bulletin stöttar dennes valkampanj i Georgia

Imorgon gör Trump sorti från historien i form av en dödsmarsch-liknande ”last stand”:


Imorgon på onsdagen den 6 januari ska det amerikanska presidentvalresultatet slutgiltigt fastslås och certifieras i och av den amerikanska kongressen och det finns ingenting som tyder på valfusk men trots det så har Trump och hans fortfarande fanatiska och mångmiljonhövdade anhängarskara kallat till en ny pro-Trump-marsch i Washington under ledning av Ted Cruz och 12 republikanska senatorer som sägs ha potential att bli den största marschen i Washingtons historia.


Morgondagens ”March for Trump” kan nog mycket väl komma att samla 10 000-tals högerpopulistiska deltagare men blir ändå med all sannolikhet Trumps ”last stand” och ”sista strid” och mot bakgrund av att fler amerikaner har dött av viruset under Trumps fullständigt vårdslösa och hänsynslösa sista år som president än under både Första och Andra världskriget och då antalet döda p g a viruset eskalerar just nu i USA så går det nästan att se morgondagens högerradikala marsch genom den amerikanska huvudstaden som något av en dödsmarsch för Trump.

Den nya konservativa nättidningen Bulletin tar samtidigt idag på ledarplats ställning för de republikanska rejält högerradikaliserade senatskandidaterna i Georgia vilka stöttar Trumps hänsynslösa statskuppförsök: Det är tyvärr ett faktum att allt fler inom den svenska TAN-högern (d v s M-SD-KD) har visat sitt stöd till Trump innan, under och kanske fr a efter det amerikanska presidentvalet i form av att explicit eller implicit stödja eller åtminstone underblåsa Trumps helt och hållet påhittade valfusk-linje.

Den nya digitala dagstidningen Bulletin använder sig av de högerpopulistiska alternativmediernas mest ö/kände illustratör

Att den nya, digitala, liberalkonservativa dagstidningen Bulletin som ska försöka utmana SvD om att vara den ledande liberalkonservativa dagstidningen i landet redan har fått in en hel del prenumerationer och ekonomiska bidrag är ett faktum som det nog inte går att betvivla liksom att rejält många unika läsare per dygn går in på och tar del av tidningen.

Dock blev åtminstone jag rätt så förvånad över att notera att Bulletin både så tidigt och så öppet nyttjar den svenska alternativmedievärldens mest ö/kända tecknare och illustratör SE/Steget Efter vars satirteckningar numera dyker upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang på den högerpopulistiska och högerradikala scenen och just denna teckning implicerar dessutom att SVT skulle vara socialistisk precis som den högerpopulistiska och högerradikala rörelsen ständigt hävdar att SVT är.

Lars Åberg menar i dagens Bulletin att det statistiska faktum att de utomeuropeiska invandrarna och deras efterkommande sackar efter i samhällets samtliga sfärer och på livets alla områden beror på dem själva och specifikt på ”sämre hälsa och bristande förutsättningar” från deras hemländer

Journalisten och författaren Lars Åberg hävdar i dagens Bulletin att det statistiska faktum att de utomeuropeiska invandrarna och deras efterkommande sackar efter i samhällets samtliga sfärer och på livets alla områden (såsom vad gäller privatekonomin, hälsan, skolresultaten, arbetslösheten, lönenivåerna, anställningsförhållandena, boendesituationen o s v) enkom beror på dem själva:


”Men de skillnader som visar sig i fråga om skolresultat, boende, hälsa och värderingar är inte någon naturlig konsekvens av rasism eller diskriminering. De beror på att människor med sämre hälsa och bristande förutsättningar att bli självförsörjande har invandrat till ett land vars beslutsfattare inte velat erkänna att detta skulle kunna medföra svårigheter.”


Utomeuropéerna håller helt enkelt inte måttet, d v s de kan inte mäta sig med majoritetssvenskarna och med de nordiska, europeiska och västerländska invandrarna och deras efterkommande enligt Åberg, d v s de klarar helt enkelt inte av att över/leva i Sverige då de redan hade ”sämre hälsa och bristande förutsättningar” i sina hemländer och därför borde de aldrig ha kommit hit och de borde fr a aldrig ha fått komma in i landet och fått stanna här och bo och leva i Sverige permanent överhuvudtaget.


Åberg hävdar då detta trots att nya både kvantitativa och kvalitativa studier som undersöker den svenska diskrimineringen och den svenska segregeringen gentemot i huvudsak just landets invånare med utomeuropeisk bakgrund publiceras i stort sett varje vecka och inte minst trots att en mycket snabbt växande andel av desamma faktiskt är födda eller i huvudsak uppväxta i Sverige – d v s de är antingen s k ”andrageneration:are” eller tillhör den mycket stora s k 1,5-generationen (personer som har invandrat till Sverige innan skolstart varav åtskilliga i späd ålder och vilka därför liknar de s k ”andrageneration:arna” i långt högre utsträckning än sina invandrade föräldrar och tonårs/vuxeninvandrarna) och även de sackar då efter i siffrornas värld (såsom vad gäller privatekonomin, hälsan, skolresultaten, arbetslösheten, lönenivåerna, anställningsförhållandena, boendesituationen o s v) och de kan knappast ha tagit med sig ”sämre hälsa och bristande förutsättningar” från några hemländer då de alla är födda och/eller uppvuxna i Sverige.


Dessutom sackar även de blandade/mixade med utomeuropeisk bakgrund (d v s de som har en majoritetssvensk, nordisk eller europeisk förälder och en utomeuropeisk förälder) liksom de adopterade med utomeuropeisk bakgrund (d v s de som har en eller två majoritetssvenska föräldrar) också efter i statistikens värld (såsom vad gäller privatekonomin, hälsan, skolresultaten, arbetslösheten, lönenivåerna, anställningsförhållandena, boendesituationen o s v) och inte heller dessa båda sistnämnda invånargrupper med utomeuropeisk bakgrund kan sägas ha tagit med sig ”sämre hälsa och bristande förutsättningar” från några hemländer då de också är födda och/eller uppvuxna i Sverige.


I övrigt börjar det nu klarna allt mer vilka som tillhör och skriver för Bulletin utöver kärnan Paulina Neuding, Thomas Gür, Tino Sanandaji och Pontus Tholin och huvudfinansiären Gustaf Rentzhog, VD på Söderberg & Partners som under förra inkomståret (d v s 2019) hamnade på plats 20 i landet vad gäller de personer som redovisade störst kapitalinkomster (244 miljoner för Rentzhogs del):


Idag debuterade t ex Ann Heberlein som Bulletin-ledarskribent och bland övriga ledarskribenter hittas Susanna Birgersson, Aleksandra Boscanin, Per Gudmundson (som igår jämförde Bulletin med SvD och framställde Bulletin som något av 2020-talets och den svenska högerns nya SvD) och Alice Teodorescu Måwe. Bland kolumnisterna och krönikörerna hittas just Lars Åberg liksom Anna-Karin Wyndhamn, Per Brinkemo, Nina Lekander, Blanche Sande, Carolin Dahlman, Fredrik Kärrholm, Lars Leijonborg, Merit Wager, Anosh Ghasri, Jens Ganman, Mustafa Panshiri, Benjamin Kalischer Wellander och Ann Charlott Altstadt och på nyhetssidan (ekonomi, kultur, politik, vetenskap o s v) hittas namn som Ivar Arpi, Henrik Sjögren, Negar Adele Josephi, Edmund Phelps, Martin Berg, Sara Chogrich, Fredrik Ekelund/Marisol M, Michael Economou och Ana Cristina Hernández.

Flera av dem kommer då från vänstern i bred mening såsom Lars Åberg själv och vissa ser sig fortfarande som vänster medan andra kommer från Timbro och Neo:s gamla redaktion och ytterligare andra är högerliberaler och konservativa. Vad gäller de som går att knyta till ett visst parti så är det M och KD som gäller och därefter L och det blir alltmer uppenbart att det högst prioriterade målet på Bulletins agenda är att säkerställa att den svenska borgerligheten förbereder sig på att ta över makten efter 2022 med stöd av SD och med hjälp av en TAN:iserad kulturhöger/kulturkrigsretorik samt att på sikt utmana SvD som den liberalkonservativa svenska högerns viktigaste organ.