Kategori: brott

De så kallade ”andrageneration:arna” fortsätter att vara de mest brottsutsatta och de kvinnliga ”andrageneration:arna” fortsätter att vara de som är mest utsatta för sexualbrott

Idag har BRÅ publicerat 2020 års nationella trygghetsundersökning och återigen är det de s k ”andrageneration:arna” som sticker ut i alla tänkbara negativa sammanhang (såsom att utsättas för allehanda brott, att oroa sig för att utsättas för allehanda brott och att rapportera ett lågt förtroende för polisen och rättsväsendet och för majoritetssamhället i stort) och än en gång är det dessutom tyvärr de kvinnliga ”andrageneration:arna” som framstår som allra mest/värst drabbade av sexualbrott (OBS: det framgår dock inte vilka som utsätter de kvinnliga ”andrageneration:arna” för sexualbrott – d v s om det handlar om manliga ”andrageneration:are” eller om manliga majoritetsinvånare eller för den delen om andra kvinnor).

Den som ”konsumerar” svensk media och numera tyvärr både s k gammelmedia och alternativmedia får ju numera lätt ett intryck av att det är de majoritetssvenska pojkarna/unga männen som drabbas av hot, misshandel, trakasserier och rån allra mest/värst och inte minst s k förnedringsrån liksom att det är de majoritetssvenska flickorna/unga kvinnorna som drabbas av sexuella angrepp, trakasserier, tafsanden och våldtäkter allra mest/värst och inte minst s k gruppvåldtäkter (och ofta antas det att förövarna i båda fallen utgörs av manliga invandrare och/eller manliga s k ”andrageneration:are” vilka tyvärr alltmer framställs/föreställs som en demonisk kombination av både atavistiska mördarmaskiner och bestiala sexmaskiner) men i (trygghets)undersökning efter (trygghets)undersökning är det uppenbarligen i stället de s k ”andrageneration:arna” i miljonprogramsområdena/”Orten” som drabbas allra mest/värst:


andel som uppger att de utsatts för misshandel:

”andrageneration:are”: 6,8%

majoritetsinvånare: 3,6%


andel som uppger att de utsatts för hot

”andrageneration:are”: 13,2%

majoritetsinvånare: 9%


andel som uppger att de utsatts för sexualbrott:

kvinnliga ”andrageneration:are”: 16,2%

kvinnliga majoritetsinvånare: 10,1%


andel som uppger att de utsatts för fickstöld:

”andrageneration:are”: 5%

majoritetsinvånare: 2,4%


andel som uppger att de utsatts för personrån:

”andrageneration:are”: 2%

majoritetsinvånare: 1,5%


andel som uppger att de utsatts för trakasserier:

”andrageneration:are”: 11%

majoritetsinvånare: 5,9%


andel som uppger att de upplever otrygghet vid utevistelse under sen kväll:

”andrageneration:are”: 38%

majoritetsinvånare: 28%


andel som uppger att upplever oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella angrepp:

kvinnliga ”andrageneration:are”: 36%

kvinnliga majoritetsinvånare: 22%


andel som uppger att de upplever oro för att utsättas för personrån ”andrageneration:are”: 25%

majoritetsinvånare: 18%


andel som uppger att de har förtroende för rättsväsendet som helhet:

”andrageneration:are”: 39%

majoritetsinvånare: 50%


andel som uppger att de har förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete:

”andrageneration:are”: 44%

majoritetsinvånare: 56%


andel som uppger att de har förtroende för rättsväsendet:

”andrageneration:are”: 44%

majoritetsinvånare: 56%


andel som uppger att de har förtroende för att rättsväsendet som helhet hanterar brottsmisstänkta på ett rättvist sätt

”andrageneration:are”: 34%

majoritetsinvånare: 45%

Vad syftar Operation Portia egentligen på?

Det har så klart inte undgått någon som bor och lever i huvudstadsregionen att det just i Stor-Stockholm har skjutits, sprängts och dödats mer än på länge (mer än någonsin är kanske inte sant dock mot bakgrund av den sedan igår förhoppningsvis sönderslagna Dödspatrullens mest blodiga ”glansdagar” men hittills handlar det då om 13 döda, 35 skadade och 90 skjutningar i Stockholms län under året) under pandemin (senast i natt skottskadades t ex en person allvarligt i Solna och i förrgår sköts en person till döds i Husby o s v) och nu inleder Stockholmspolisen Operation Portia och frågan är varifrån namnet egentligen härrör med tanke på att polisen ibland väljer lite märkliga benämningar på sina särskilda insatser såsom t ex Operation Alexander (som tidigare ägde rum och pågick i Söderort i Stockholm och i norra Botkyrka och som associerar till Alexander ”den store” och dennes på sin tid formidabla erövring av större delen av den västasiatiska region som vi idag kallar Mellanöstern):

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GGzKyx/sa-kraftsamlar-polisen-mot-stockholms-valdsspiral?fbclid=IwAR28NiqVr1Erg_7Rw6_1FYPonSYbnzBCz6Z9X-hNVOdp8e-LM_Iw5AGIOH0

 

Portia är då beteckningen på en typ av spindlar som äter andra spindlar och som jagar sina byten (d v s andra spindlar) på ett ofta finurligt och smart sätt men Portia är också ett namn som bars av vissa familjer och släkter i Romarriket och som kan utläsas som grisar eller grisuppfödare liksom en av huvudkaraktärerna i Shakespeares ”Köpmannen i Venedig” som bl a klär ut sig till advokat för att sätta dit ”juden Shylock”.

Skjutningarna har fortsatt under pandemin

Under pandemin har landets miljonprogramsområden både plågats av viruset, som proportionellt sett hittills har tagit många gånger fler liv bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund än bland majoritetsinvånarna (bland vilka överdödligheten ”omvänt” inte ens är mätbar/märkbar mätt i siffror), och av en explosiv och skenande arbetslöshet i spåren av pandemin som fr a drabbar just invånarna i miljonprogramsområdena vilka redan är arbetslösa, bidragsberoende, fattiga och marginaliserade i alltför hög grad (och tyvärr också och inte minst stigmatiserade) och som ”grädde på moset” (och på alla sätt och vis i negativ mening) har skjutningarna inte minskat alls bland de s k NEET:arna/UVAS:arna (d v s de s k ”andrageneration:arna” i ”Orten” vilka mer eller mindre har valt brottet och våldet som ”karriärväg” efter att ha misslyckats i skolan) utan antingen ökat (beroende på region) eller hållit sig på samma nivå som under tidigare år och efter att ännu ett oskyldigt offer nyligen dödades i norra Botkyrka (ett 10-tal som det verkar helt och hållet oskyldiga människor har hittills dödats av skott och/eller bomber/granater i samband med kriminella uppgörelser under de senaste åren) har lag- och ordnings- och trygghets- och säkerhetsfrågorna återigen hamnat högst på den svenska politiska agendan.
ddd.jpg
 
DN:s Ewa Stenberg skriver idag om att det s k svenska folket snart håller på att tappa tålamodet vad gäller skjutandet och bombandet bland de s k NEET:arna/UVAS:arna i ”Orten” och att SD på sikt kommer att gynnas av det och varnar för det nya förslag om ”hårdare tag” som SD, M, L och KD just nu försöker driva igenom:
 
 
”Sverige är numera ett av de länder i EU där flest dör av skjutvapenvåld. Vi plågas av inte bara av skjutningar på gator och torg utan också av sprängningar. Det har gett avtryck i väljarkåren.
 
År 2014 var det bara 4 procent som tyckte att lag och ordning var en av de viktigaste politiska frågorna. I den senaste SOM-undersökningen, gjord hösten 2019, var det 28 procent. Väljarna är oroliga för brottsligheten, och oron bidrar till att 61 procent numera anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Det är en dramatisk siffra som pressar alla politiker att agera.
 
Sverigedemokraterna har tagit över förstaplatsen när det gäller väljarnas förtroende för partiernas kriminalpolitik, visade DN/ Ipsos mätning i april. Förut stod M i topp.
 
Moderaterna, SD, L och KD försöker nu köra över regeringen i riksdagens justitieutskott och stifta lag utan att det finns något regeringsförslag. Partierna vill att livstid ska bli normalstraffet för mord kopplade till organiserad brottlighet, en utökning av en nyss genomförd straffskärpning som regeringen lagt fram och genomfört.
 
Men riksdagen är inte organiserad för att formulera lagtexter, sådant brukar skötas i regeringskansliet. Detta blir ett test om det tål att upprepas. Det tar tid att stifta lagar, utbilda fler poliser, åklagare, advokater och domare, liksom att organisera om myndigheters arbete.
 
Och väljarkåren ser ut att tappa tålamodet. Det ökar risken för hastigt framtagna och ogenomtänkta lagförslag. Straffsatser kan skärpas med ett klubbslag i riksdagen, men att öka rättsväsendets förmåga att klara upp brott eller att få skolan att fungera bättre är mer komplicerat.
 
Mordet på Karolin Hakim i Malmö är fortfarande ouppklarat, i likhet med mordet på den 15årige pojke som sköts utanför en pizzeria i samma stad i november. Ingen är dömd för Ndella Jacks tragiska död. Under perioden 2015 till och med 2018 klarades vart tredje mord med skjutvapen i kriminell miljö upp i Göteborg. I Malmö var det bara vart tionde, enligt en studie från polisen. I Stockholm klarades 18 procent upp. Och åker ingen fast spelar ju straffsatsen mindre roll.”

Ännu en olaga hot-anmälan

I onsdags, d v s mitt under den pågående BLM-rörelsen/debatten (som ju fortfarande pågår), erhöll jag ett direktmeddelande på/via Instagram som jag uppfattade som ett direkt mordhot.
 
Jag valde därefter att polisanmäla detta inlägg på polisstationen i Flemingsberg som olaga hot med hatbrottsmotiv då det så tydligt handlade om både just ett (döds)hot och en explicit anspelning på mitt utseende och ursprung som varande (nordost/sydost)asiat och (utlands)adopterad från Sydkorea.
 
Nu har personen ifråga bett om ursäkt till mig i form av ett nytt direktmeddelande på/via Instagram som jag fick inom en timme efter att jag hade gjort min polisanmälan (vilket kan tyckas märkligt men möjligen kontaktade Skånepolisen personen ifråga kort efter att min anmälan hade registrerats i polisens anmälningssystem) samt förklarat att han är mycket arg, upprörd och ledsen just nu p g a den pågående BLM-rörelsen/debatten, att han bl a är arg på Bilan Osmans Facebook-inlägg och upprörd över Alexander Bards olyckliga öde mm samt att han är arg på mig då han uppfattar att jag är emot Väst och Sverige och västerlänningarna och svenskarna.
 
Personen menar vidare att hans närmaste familjemedlemmar nu har drabbats av att jag offentliggjorde hans hotmeddelande (med hatbrottsmotiv) liksom hans arbetsplats samt att han är orolig för sitt relativt nyfödda (första)barns framtid p g a den utomeuropeiska invandringen då han alldeles uppenbart är en av Sydsveriges 100 000-tals SD:are som dagligen (mass)konsumerar de högerradikala alternativmedierna och därmed delar SD:s mörka och dystra analys av landets framtid.
 
Jag kommer inte att ta tillbaka min polisanmälan och jag har heller inte svarat på och därmed inte godtagit hans ursäkt och förklaring till varför han just nu är så arg (en kvalificerad gissning säger väl antagligen att mängder av människor i Väst och i Sverige som tillhör högern i någon mening och fr a den västerländska och svenska majoritetsbefolkningen just nu är mycket arga på och väldigt ledsna p g a BLM-rörelsen/debatten) och då personen ifråga är identifierad så löper denne gissningsvis en rätt så stor risk att bli åtalad framöver.

 

Instagram 1 juli 2020.jpg

Överrepresentationen av utomeuropeiska invandrare i brottsstatistiken har minskat sedan 2004 men sedan dess har överrepresentationen bland de s k ”andrageneration:arna” ökat kraftigt

Överrepresentationen av utomeuropeiska invandrare i brottsstatistiken har gått ned sedan 2004 även om den är fortsatt relativt hög men sedan dess har överrepresentationen bland de s k ”andrageneration:arna” ökat kraftigt och den är nu i stort sett på samma nivå som den förstnämnda gruppens överrepresentation var 2004:
 
 
Den nya rapporten ”Den ojämlika brottsligheten Lagföringsutvecklingen i demografiska och socioekonomiska grupper 1973-2017”, som Olof Bäckman, Felipe Estrada, Anders Nilsson och Fredrik Sivertsson vid Stockholms universitet står bakom, visar med all önskvärd tydlighet att brottsligheten har gått ned överlag i Sverige sedan 1970-talet och att överrepresentationen bland utomeuropeiska invandrare var som störst/högst 1992-2004 vad gäller att lagföras men därefter har den gått ned.
 
 
Samtidigt visar rapporten att överrepresentationen bland de s k ”andrageneration:arna” har gått upp rejält sedan 00-talet samtidigt som brottsligheten i övrigt har gått ned och de s k ”andrageneration:arna” är idag tyvärr den grupp som uppvisar den största/högsta överrepresentationen i landet vad gäller att lagföras.
 
 
I åtskilliga västländer är det ”normala” att invandrarna begår mer brott än den infödda majoritetsbefolkningen samt att invandrarnas barn begår mindre brott än sina invandrade föräldrar men i Sverige sticker då de s k ”andrageneration:arna” ut och med all sannolikhet handlar det främst om de s k ”andrageneration:arna” med utomeuropeisk bakgrund.
 
 
Varför det går så dåligt för så många s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund just i Sverige är det dock ingen som vet mer än att en hög andel av dem har växt upp i fattigdom och i segregerade miljonprogramsområden samt misslyckats i skolan.
 
 
Att så här tydligt peka ut de s k ”andrageneration:arna” som den grupp som är allra mest överrepresenterad i den svenska brottstatistiken riskerar naturligtvis att ytterligare stigmatisera och stereotypisera pojkarna, tonårskillarna och de unga vuxna männen i miljonprogramsområdena för det är då dem det handlar om.
 
 
Själv brukar jag ibland tänka att ett mått på hur det går för de s k ”andrageneration:arna” är hur många av dem som lyckas bli doktorander vid någon svensk högskola och tyvärr är det så att varje gång jag tittar efter i Universitetskanslerämbetets siffror så handlar det om en handfull per år och vissa år kan s k ”andrageneration:are” vars föräldrar har invandrat från exempelvis Afrika uppgå till mellan 1-2 personer i hela landet.
BRA.jpg
95371909_1404823583198380_2701774315992383488_n.jpg”Brottsligheten har minskat i alla grupper i samhället, visar en ny studie från Stockholms universitet.
 
 
Under en 40-årsperiod märks flera trendbrott:
Överrepresentationen bland utlandsfödda är inte längre lika stor. Däremot löper deras barn i dag en större risk att lagföras än sin föräldrageneration.”
 
 
 
 
”Den så kallade överrepresentationen för utlandsfödda män – födda utanför Europa, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland – var som högst mellan 1992 och 2004. Då låg den på runt 2,5, vilket betyder att lagföringar för denna grupp var två och en halv gånger vanligare än för personer födda i Sverige med svenskfödda föräldrar.
 
 
I slutet av den undersökta perioden har överrepresentationen minskat till cirka 2,0. Samtidigt har överrepresentationen för utlandsfödda män från västländer under samma period gått från cirka 2,0 till 1,6.”
 
 
(…)
 
 
”Men barn till utlandsfödda bryter mönstret.
 
 
Även för denna grupp, här definierad som personer med båda föräldrarna födda utomlands, har antalet lagföringar visserligen minskat. Men minskningen är mindre kraftig, vilket gör att barn till utlandsfödda i dag har en överrepresentation på 2,4 (avser män). Detta att jämföra med 1,6 i början av 1980-talet och 2,0 i mitten av 1990-talet.
 
 
Siffrorna sticker ut från tidigare svensk forskning.
 
 
– Främst är det narkotikabrotten som bidrar till att den här gruppen går om de utlandsfödda i överrisker, säger Anders Nilsson, professor i kriminologi.
 
 
Brytpunkten kommer under 2000-talets början.
 
 
Vad ser du för förklaringar?
 
 
– Det är knepigt att svara på, men en faktor som skulle kunna bidra är segregation. Vi visar ju i studien att även social bakgrund spelar roll. Men varför de här två grupperna går isär är svårt att förklara. Det kan handla om saker som vi inte har kunnat titta på – till exempel om det rör sig om barn till arbetskraftsinvandrare eller flyktingar.”

Det är de s k ”andrageneration:arna” i miljonprogramsområdena med utomeuropeisk bakgrund som i huvudsak står bakom den grova brottsligheten och som i huvudsak även är offer för densamma

Det är de s k ”andrageneration:arna” i miljonprogramsområdena med utomeuropeisk bakgrund som i huvudsak står bakom den grova brottsligheten och som i huvudsak även är offer för densamma på grund av att de s k ”andrageneration:arna” är Sveriges snabbast växande befolkningssegment som dessutom misslyckas i skolan i mycket hög grad och har växt upp med fattiga föräldrar i mycket hög grad (det är i huvudsak de som har misslyckats i skolan och de som har växt upp i fattigdom som både begår brott och utsätts för brott) och fr a domineras detta befolkningssegment av barn, ungdomar och unga vuxna (det är i huvudsak barn, ungdomar och unga vuxna som både begår brott och utsätts för brott):

 

Så här ser det då ut när det gäller brottslighet, gängkriminalitet, skjutningar och bombningar (och f ö även vad gäller de som anslöt sig till IS för några år sedan):

 

https://www.expressen.se/kronikorer/fredrik-sjoshult/nastan-halften-av-utpekade-gangledarna-fodda-i-sverige

 

 

”Detta är fakta om de 32 gängledarnas bakgrund:

 

15 av dem är födda i Sverige och i den gruppen är de inblandade i Rinkebykonflikten överrepresenterad. Konflikten runt Järvafältet har krävt ett tiotal dödsoffer efter att den startade sommaren 2015 och på Rimfrostlistan finns åtta Rinkebyledare – samtliga är födda i Sverige.

 

Samtliga gängledare som är födda i Sverige är andra generationens invandrare. Bara en av 15 har enligt folkbokföringen en svensk förälder – resten av föräldrarna har invandrat till Sverige.

 

Bland de 17 gängledare som invandrat till Sverige kom samtliga hit som som barn och 15 av dem kom hit före tonåren. Tre av gängledarna invandrade med sina föräldrar år 2000, 2002 och 2009 – de andra kom hit på 1970-, 80- och 90-talet.”

 

Det är m a o inte invandrarna eller de nyanlända det handlar om utan det handlar i allra första hand om de s k ”andrageneration:arna” i miljonprogramsområdena med utomeuropeisk bakgrund och de som är utrikes födda är i de allra flesta fall s k ”1,5-generation:are” (som i mångt och mycket liknar de s k ”andrageneration:arna”), d v s de ankom till landet som barn och innan skolåldern.

 

De s k ”andrageneration:arna” i miljonprogramsområdena med utomeuropeisk bakgrund är dessutom kraftigt överrepresenterade även som offer – bland de s k ”andrageneration:arna” uppgav exempelvis hela 34,5% att de hade utsatts för brott mot enskild person under 2018 i BRÅ:s Nationella trygghetsundersökning – d v s det är de som blir skjutna, söndersprängda och knivade liksom (förnedrings)rånade och misshandlade och även utsatta för sexuella trakasserier och sexualbrott – d v s det är inte de majoritetssvenska pojkarna i de historiska innerstäderna och i villa- och radhusområdena som i första hand blir (förnedrings)rånade och misshandlade och inte heller är det de majoritetssvenska flickorna i de historiska innerstäderna och i villa- och radhusområdena som i första hand blir utsatta för sexuella trakasserier och sexualbrott.

 

Faktum är att de s k ”andrageneration:arna” just nu är Sveriges snabbast växande demografiska subkategori p g a att de allra flesta av majoritetssvenskarna inte längre är i s k fertil ålder – över 50% av alla majoritetssvenskar är numera över 50 år gamla (och över en tredjedel av alla majoritetssvenskar är idag f ö över 65 år gamla) – och p g a att de s k fruktsamhetstalen är mycket högre bland de utomeuropeiska invandrarna än bland alla andra grupper i landet. De s k ”andrageneration:arna” dominerar idag helt bland alla invånare som har utländsk bakgrund och som är mellan 0-34 år gamla: Idag har kring 45% av alla invånare i landet som är 0-34 år gamla någon form av utländsk bakgrund och majoriteten av dem är då s k ”andrageneration:are” liksom att majoriteten av dem har utomeuropeisk bakgrund.

 

Mycket höga procentandelar av de s k ”andrageneration:arna” i miljonprogramsområdena med utomeuropeisk bakgrund har vidare växt upp med fattiga eller t o m mycket fattiga invandrade utomeuropeiska föräldrar vilka i alltför många fall är arbetslösa eller beroende av bidrag i en eller annan form. 40% av de s k ”andrageneration:arna” har då växt upp med fattiga föräldrar/vårdnadshavare att jämföra med 2,7% av majoritetssvenskarna och bland de s k ”andrageneration:arna” i miljonprogramsområdena med utomeuropeisk bakgrund är denna procentandel än högre än så.

 

De s k ”andrageneration:arna” i miljonprogramsområdena med utomeuropeisk bakgrund är slutligen tyvärr en grupp som, som demografisk subkategori betraktad, misslyckas rejält i skolan och mycket höga procentdelar inom denna demografiska subkategori misslyckas varje år med att gå ut grundskolan/högstadiet/9:an med fullständiga betyg vilket gör att deras liv i alltför många fall ”stoppas upp” och att de inte kommer vidare i livet och 10 000-tals av dem blir till slut och med åren s k UVAS:are/NEET:are och det är just bland landets ”andrageneration:are” i miljonprogramsområdena med utomeuropeisk bakgrund som också är UVAS:are/NEET:are varifrån de allra flesta av de brottsaktiva härrör. En tredjedel per årskull misslyckas då idag i skolan och bland de s k ”andrageneration:arna” i miljonprogramsområdena med utomeuropeisk bakgrund är denna proportion än högre än så.

 

 

 

 

Det kraftigt ökande antalet personrån drabbar i första hand pojkar med utländsk bakgrund

Rikspolischefen säger som det är, d v s personrånen är som en baldebut tidigare var för adelsfröknarna, d v s elddopen och ”inkörsporten” till ”vuxenvärlden”, och lika mycket som att allt tyder på att de som rånar är s k ”andrageneration:are” med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund som bor och lever i miljonprogramsområdena, och som har misslyckats med att gå ut grundskolan och högstadiet med fullständiga betyg, så tyder allt på att de som rånas främst är andra med utländsk bakgrund, vilket framgår i BRÅ:s senaste trygghetsundersökningar där utsattheten för hot och rån är koncentrerad till personer med utländsk bakgrund medan majoritetssvenskarna uppger att de utsätts för hot och rån i lägre utsträckning.
Namnlöst.jpg
 
Sedan betyder inte det att de sadistiska rån med tortyrliknande inslag som majoritetssvenska pojkar utsätts för, och som minoritetssvenska pojkar förestår, inte ska uppmärksammas, vilket bl a SD har gjort på sistone.
 
Likadant är det f ö med det likaledes kraftigt ökande antalet sexualbrott, d v s allt tyder på att de som utsätts för sexualbrott i första hand är flickor med utländsk bakgrund medan de som utsätter de som utsätts för sexualbrott i första hand är pojkar med utländsk bakgrund.
 
Sedan betyder inte det att de sexualbrott som majoritetssvenska flickor utsätts för, och som minoritetssvenska pojkar förestår, inte ska uppmärksammas, vilket ju också bl a SD har gjort på sistone.
 
”Rån mot barn ökade med 31 procent förra året. Nu larmar rikspolischefen Anders Thornberg om att socialtjänsten måste få mer pengar för att hantera unga brottslingar.
 
– De som nu gör de här rånen är de som kommer att skjuta och spränga om tre, fyra år, säger han.”
 
 
”Den brottstyp som ökade mest under 2019 var anmälda rån mot barn. Och mellan 2016 och 2019 har brottstypen mer än fördubblats. Det har också, enligt polisen, blivit vanligare att de misstänkta förnedrar offren i samband med rånet.
 
– Det har blivit ett sätt att visa makt och stiga i rang. Vi ser att unga, även de som inte är straffmyndiga, begår de här vedervärdiga brotten när man dels tvingar av någon deras egendom och sen förnedrar dem och lägger ut på sociala medier. Det kan i och för sig underlätta för polisen om man filmar. Det har gjort att vi klarar upp fler brott, säger rikspolischefen Anders Thornberg.”

Icke-vita och mord och dråp i närhistorien

”Ond bråd död”, d v s det som på juristspråk kallas mord och/eller dråp, d v s att som människa bli dödad av en annan människa, är naturligtvis den största katastrofen som just en människa kan råka ut för bredvid att ta sig själv av daga (d v s att begå självmord) och efter att ha gått igenom omkring 1300 dagspressartiklar som handlar om ras och rasism sedan 1945 så tror jag mig nu kunna säga följande:
82945175_10157109678605847_4373603654653968384_o.jpg
 
1, Den första icke-vita personen som dödade en vit person i Sverige var sannolikt Karl Arvid Davies, som var blandad med en antagligen svart amerikansk far och en vit svensk mor, och som 1948 mördade en medelålders vit kvinna i Vankiva i Skåne. Därefter bör en vit gravid ung kvinna ha varit den andra vita personen som dödades av en icke-vit person i Sverige, vilket skedde på Östermalm i Stockholm 1963. Det handlade om en brittisk man med karibiskt ursprung som dödade sin gravida svenska partner då hon innan mordet hade informerat denne om att hon skulle ansöka om abort då hon ”inte ville föda ett barn som hade en N till far” och detta mord framställdes i dåtidens svenska medier som ”det första mordet med rasmotsättning som motiv”.
 
2, Den första icke-vita personen som dödades en vit person i Sverige var sannolikt Jimmy Ranjbar, som var en iransk student som 1991 mördades av John ”Lasermannen” Ausonius i närheten av KTH i Stockholm. Därefter bör Gerard Gbeyo från Elfenbenskusten ha varit den andra icke-vita personen som dödades av en vit person i Sverige och närmare bestämt av vita nazister i Klippan i Skåne 1995.
84402174_10157109679490847_4820516854596370432_o.jpg
 
3, Den första icke-vita personen som begick självmord p g a rasdiskriminering var en 19-årig blandad man som 1979 hoppade från Liljeholmsbron i Stockholm efter att under i stort sett hela sin uppväxt och ungdomstid ha varit utsatt för rasism.
 
Efter det s k Klippan-mordet 1995 är det antagligen inte möjligt att räkna antalet mord/dråp i Sverige på vare sig vita eller icke-vita personer som icke-vita respektive vita personer har stått bakom.

Det dramatiskt öka(n)de antalet sprängdåd och bombattentat är just nu tyvärr på väg att likna den situation som tidigare rådde i Baskien, Nordirland och Korsika

Medan ”pangandet” verkar ha stabiliserat sig på ungefär samma (höga) nivå som under tidigare år mätt i antal dödade, antal sårade och antal skjutningar, vilket har gjort att våra svenska barn, ungdomar och unga vuxna (för det är då i huvudsak de som skjuter och även blir skjutna) har satt Sverige på kartan som det land i Europa där det idag skjuts allra mest per capita bland barn och unga, så har ”bombandet” ökat kraftigt och mångdubblats på senare år mätt i antal sprängdåd och bombattentat och är nu på god väg mot de nivåer som tidigare gällde i Baskien, Nordirland och Korsika trots att det inte pågår någon väpnad konflikt i Sverige, d v s om det nu råder en viss tvekan om att våra svenska barn, ungdomar och unga vuxna kanske och trots allt ändå inte leder ”skytteligan” i Europa så är det med all säkerhet så att de nu med råge gör det vad gäller ”bombligan” för 257 sprängningar under 2019 går då verkligen inte ”av för hackor” om en säger så.
 
Varför våra svenska barn, ungdomar och unga vuxna skjuter på varandra och bombar varandra så till den ”milda grad” att Sverige nu intar guldplatsen i Europa i både ”skytteligan” och ”bombligan” råder det dock delade meningar om och buden är som bekant många för att inte säga mängder: Segregation och diskriminering, trångboddhet och tristess i miljonprogramsområdena, psykisk ohälsa och diagnoser, fattigdom och skolavhopp, populärkulturens och dataspelens inverkan, extremt ”uppumpade” och närmast atavistiska maskulinitetsideal, en lukrativ drogmarknad, en hög tillgång på vapen och sprängmedel o s v.
 
 
”Polisen och övriga myndigheter är tagna på sängen över utvecklingen av sprängningar i landet. Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att det skett 257 sprängningar under 2019. 2018 var det 162 fall under hela året.
 
– Tidigare såg vi att handgranater användes. Nu ser vi hur man istället använder hemmagjorda laddningar som vapen i konflikter, säger Stefan Hector, operativ chef vid Nationella operativa avdelningen, Noa.
 
Linköping den 7 juni i år, två minuter över nio på morgonen briserar en sprängladdning som hörs över hela staden.
 
Sprängladdningen som enligt utredningen var på mellan 15-20 kilo sprängämne var placerad i en lådcykel som ställts utan för huset. Explosionen var så kraftig att också hus i närheten fick allvarliga skador. Ett tiotal personer skadades, men som genom ett under dödades ingen.
 
Det är ett av alla sprängdåd som ägt rum i Sverige det senaste året. Den senaste statistiken från Brå visar att det skett 257 sprängningar under kalenderåret 2019. 2018 var det 162 fall under året.
 
År 2020 har också inletts med uppmärksammade sprängningar, bland annat i Stockholm. I mitten av januari inträffade en sprängning på Östermalm och veckan därpå två sprängningar samma natt i Kista och Husby.
 
Stefan Hector är operativ chef vid Noa. Han menar att utvecklingen har blivit grövre inom kriminella kretsar.
 
– Tidigare såg vi att handgranater användes. Nu ser vi hur man istället använder hemmagjorda laddningar som vapen i konflikter. Antingen för att skadas eller att skrämmas, men med en ny hänsynslöshet där man spränger där allmänheten vistas och är likgiltig inför att de kan komma till skada, säger Stefan Hector till SVT Nyheter.
 
Polisen och övriga myndigheter är tagna på sängen av utvecklingen och vet inte varifrån alla sprängmedel kommer.
 
– Fenomenet med explosivämnen som vapen inom konflikter är relativt nytt. Det gör att vi har betydande ovisshet varifrån delarna till sprängladdningarna kommer, säger Stefan Hector till SVT Nyheter.”

Kommer 2020-talets Sverige att bli ”gangsterns decennium”?

DN:s Erik Helmerson varnar idag för att 2020-talets Sverige kan komma att bli som 1920-talets USA, d v s när en hedonistisk, konsumistisk, individualistisk och sexualliberal och på sin tid mycket välmående majoritetsamerikansk urban medelklass (som dansade till jazz) slukade och sörplade i sig enorma mängder alkohol under ”the jazz age”, art déco-perioden och ”the roaring 20s” och under den amerikanska förbudstiden vilket skapade en dynamisk men också extremt våldsam amerikansk gangstersubkultur bland fr a italienska, irländska, judiska och svarta amerikaner som kom att överleva i generationer och delvis ända in i modern tid.
 
Det mesta tyder då på att den extremt våldsamma svenska gangstersubkultur som just nu håller på att växa fram och i värsta fall permanentas i miljonprogramsområdena bland fr a de s k ”andrageneration:arna” med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund just närs av en kraftigt ökad konsumtion av droger av allehanda slag inom en hedonistisk, konsumistisk, individualistisk, sexualliberal och mycket välmående majoritetssvensk urban medelklass (som dansar till hiphop) samtidigt som 2020-talets Sverige sannolikt är världens mest drogfientliga land på samma sätt som att 1920-talets USA sannolikt var världens mest alkoholfientliga land.
 
På 1920-talet var dessutom också över 15% av USA:s totalbefolkning utrikes född och åtskilliga av de s k förstageneration:arna och även andrageneration:arna i dåtidens USA var generellt rejält marginaliserade och bodde och levde i utpräglat segregerade områden och sammanhang. I 2020-talets Sverige är då närmare 20% av Sveriges totalbefolkning utrikes född och åtskilliga av de s k förstageneration:arna och även andrageneration:arna i dagens Sverige är då generellt rejält marginaliserade och bor och lever i utpräglat segregerade områden och sammanhang.
82217857_10157048855055847_8025139241455452160_n.jpg
 
”Kanske kommer vi att se på det svenska 2010-talet som man i dag betraktar USA:s 1920-tal: Som gangsterns decennium.
 
Likheterna är många. En stor invandring med bristande integration. En bristande tilltro till rättsstaten som gjort att man förlitar sig på de egna reglerna, det egna kvarteret, den egna klanen. Ett överskott på vapen. En hårt reglerad marknad för rusmedel där tillgången kraftigt understiger efterfrågan och där det följaktligen finns stora pengar att tjäna.
 
Decenniet avslutas signifikativt. Nya rubriker om våld. Två män, ”kända av polisen”, skjutna i Biskopsgården i Göteborg. Kraftig ökning av sprängningar. Uppgörelser med skjutvapen vanligare även i mindre städer. Att annan brottslighet minskar är viktigt att hålla i huvudet men ingenting som gör att vi kan se lättare på gängvåldet.
 
Det mest frapperande är att ingen vet vad det beror på. Invandring? Finns även i övriga Europa. Utsatta områden likaså. Många skjutvapen från Balkan? Malmö ligger 130 mil och en bro längre från Sarajevo än vad en storstad som Wien gör.”