Category: blandade

De blandade barnens tid är nu

De blandade barnens tid är nu och det märks sannerligen i den samtida svenska bildkulturen:
24301164_10155243691830847_10918704969599369_n.jpg
 
I de lägre ålderskategorierna utgör de s k blandbarnen (t ex barn med svart pappa-vit mamma, barn med vit pappa-asiatisk mamma, barn med en s k MENA-förälder-vit förälder och barn med en latinamerikansk förälder-vit förälder) numera mellan 7-9% av alla barn och vilket är bland den högsta procentsiffran i hela västvärlden bredvid proportionen blandbarn i USA, Storbritannien, Frankrike, Kanada, Australien och Nederländerna. De första svenska blandbarnen föddes redan på 1960-och 70-talen och antalet och andelen blandbarn tog fart på 1980- och 90-talen men har ökat kraftigt fr a på 2000-talet i och med att den utomeuropeiska s k kärleksinvandringen har exploderat i omfattning samtidigt som ett ökande antal s k ”andragenerationare” samt utlandsadopterade med utomeuropeisk bakgrund också har fått barn med majoritetssvenskar under 2000-talet.

Om den hittills okända roll som svarta amerikaner spelade för att institutionalisera internationell adoption på 1950-talet

Igår avslutades den första tyska akademiska konferensen om internationell adoption (som mellan 1946-2016 har transporterat över en miljon barn till västvärlden) i Kassel och vad som blev särskilt tydligt vad gäller forskningsläget är det vita amerikanska perspektiv som har dominerat fram tills idag vad gäller att förstå den internationella adoptionens första år mellan cirka 1946-60.
23768770_10155206762295847_221760022_o.jpg
 
Internationell adoption är idag en reproduktionsmetod bland många andra reproduktionsmetoder för västvärldens barnlösa (och för singlar såväl som par liksom för heteros såväl som icke-heteros) men innan så blev fallet (på 1970-talet) så var verksamheten snarare en blandning av temporära räddningsaktioner för ensamkommande flyktingbarn (t ex de kontinentaleuropeiska barn som transporterades till USA mellan ca 1946-50 och vilka placerades hos släktingar som redan bodde i landet) och ”brandkårsutryckningar” för att ”rädda” s k mixed race-barn (d v s blandade eller blandbarn) som hade kommit till i samband med den amerikanska ockupationen av Japan respektive Tyskland och under Koreakriget.
23757556_10155206762795847_291033990_o.jpg
 
Tidigare har allt forskningsfokus varit på ett antal vita amerikanska nyckelaktörer (såsom Harry Holt) vilka spelade en avgörande roll för att internationell adoption överhuvudtaget skulle utvecklas till det det är idag och inte minst för att verksamheten skulle institutionaliseras och bli en del av den globala migrationsregimen (och för att lagar och förordningar skulle införas och förändras i 100-tals ursprungsländer och mottagarländer för att kunna ackommodera verksamheten inklusive i Sverige på 1960-talet), d v s utan dessa nyckelpersoner så hade sannolikt den internationella adoptionsverksamheten inte existerat idag överhuvudtaget och därmed hade de barntransporter som ägde rum mellan ca 1946-60 inte utvecklats till den reproduktionsmetod som internationell adoption idag är (och jag själv hade exempelvis aldrig blivit adopterad till Sverige på 1970-talet).
23757604_10155206762785847_640918051_o.jpg
 
Igår på konferensen lyfte flera forskare i stället fram ett antal svarta amerikanska nyckelaktörer (såsom Mabel Grammer) vilka var minst lika aktiva i att etablera den internationella adoptionen både efter Andra världskriget och efter Koreakriget genom att de kom att engagera sig i adoptionen av blandade svarta barn i Tyskland respektive i Japan och Korea.
 
Mellan ca 1946-60 kan så många som 10 000 blandade mixed race-barn ha adopterats till USA (och av svarta amerikaner) från dessa tre länder och adoptionerna spelade också en viktig roll i den gryende medborgarrättsrörelsen genom att de visade att även svarta amerikaner tog ansvar för USA:s nya stormaktsroll i världen och var lika kapabla som vita amerikaner att ta hand om ”sina” barn.
23760261_10155206762830847_1298311319_o.jpg
 
Om något år kommer också den första akademiska boken (d v s en s k monografi) som just handlar om denna hittills okända historia om hur ett antal svarta amerikanska nyckelaktörer bidrog till att etablera internationell adoption som både en reproduktionsmetod och som en del av den internationella migrationen under verksamhetens första staplande år på 1940- och 50-talen.

Om blandade svenskar med bakgrund i Karibien

Karin Elfving intervjuade i dagarna Michael Barrett i SvD som berättar om hur det är att vara blandad och om att både vara ättling till europeiska slavägare och vita bosättare och till afrikanska slavar och svarta slavättlingar i den före detta brittiska kolonin Jamaica:
 
 
I Sverige finns idag totalt 384 personer som likt Barrett har en förälder som är född i och har invandrat från Jamaica och en svenskfödd förälder och varav den absoluta majoriteten har en far från Jamaica och en mor från Sverige och tillsammans med de övriga karibiska ursprungsländerna (t ex har totalt 13 personer en förälder från Antigua och Barbuda och en svenskfödd förälder, 214 personer en förälder från Barbados och en svenskfödd förälder och 387 personer en förälder från Trinidad och Tobago och en svenskfödd förälder o s v) så handlar det om åtminstone kring 4000 personer (inräknat även Kuba) som sannolikt har en liknande släkthistoria och familjebakgrund som denne.

Är de i huvudsak vita engelsktalande invandrarna de mest utpräglade ”kärleksinvandrarna” av alla invandrargrupper?

Jag har nyligen å en kollegas vägnar sammanställt de mest aktuella siffrorna rörande de i huvudsak vita engelsktalande invandrargrupperna i Sverige, d v s siffror rörande invandrarna från Storbritannien och från sex i huvudsak vita bosättarstater vilka tidigare ingick i Brittiska imperiet och även siffror rörande deras barn uppdelade på om de är s k blandade eller ej (och enbart inkluderande de som har en svenskfödd förälder och en förälder som är född i ursprungslandet ifråga) och det är verkligen slående för att inte säga smått ”chockerande” att kunna konstatera att den i huvudsak vita engelsktalande närvaron och minoriteten i Sverige nästan helt utgörs av förstagenerationsinvandrare och s k blandade, d v s det handlar i extremt hög grad och till synes nästan enbart om s k ”kärleksinvandrare” och i första hand om i huvudsak vita engelsktalande män som ingår i intimrelationer med och som även får barn med svenskfödda kvinnor medan det totala antalet s k ”andrageneration:are” som har två föräldrar födda i ursprungslandet ifråga endast uppgår till 1044 just nu levande och i Sverige permanent boende individer från samtliga sju ursprungsländer:
 
Storbritannien och (f d ) Brittiska imperiet är uppenbarligen en man och den maskulina parten medan Sverige är en kvinna och den feminina parten i just detta minoritetssammanhang och den i huvudsak vita engelsktalande ”kärleksinvandringen” är faktiskt ännu mer extrem än den som gäller för de (öst- och sydost)asiatiska invandrargrupperna (där Sverige i och för sig omvänt är en man medan Asien är en kvinna, d v s invandringen från Östasien och Sydostasien består till största delen av kvinnor som invandrar för att ingå i intimrelationer med och även få barn med svenska män) liksom för de karibiska och väst- och nordafrikanska invandrargrupperna (där Sverige också är en kvinna – d v s invandringen från Karibien, Västafrika och Nordafrika består till största delen av män som invandrar för att ingå i intimrelationer med och även få barn med svenska kvinnor).
 
Population data concerning British immigrants and former British Empire immigrants from the settler states and their children (the so-called second generation and the so-called mixed with a Swedish born parent) who were living permanently in Sweden on December 31, 2016:
 
born in the UK (the first generation of British immigrants in Sweden): 26 442
born in Sweden with a UK born father and a UK born mother (the so-called second generation Brits): 733
born in Sweden with a UK born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Brits): 15 400
born in Sweden with a UK born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Brits): 5992
 
born in Australia (the first generation of Australian immigrants in Sweden): 4266
born in Sweden with an Australian born father and an Australian born mother (the so-called second generation Australians): 28
born in Sweden with an Australian born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Australians): 2039
born in Sweden with an Australian born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Australians): 879
 
born in Canada (the first generation of Canadian immigrants in Sweden): 3757
born in Sweden with a Canadian born father and a Canadian born mother (the so-called second generation Canadians): 29
born in Sweden with a Canadian born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Canadians): 1714
born in Sweden with a Canadian born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Canadians): 1572
 
born in Ireland (the first generation of Irish immigrants in Sweden): 2667
born in Sweden with an Irish born father and an Irish born mother (the so-called second generation Irishmen): 30
born in Sweden with an Irish born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Irishmen): 1528
born in Sweden with an Irish born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Iriishmen): 533
 
born in New Zealand (the first generation of New Zealander immigrants in Sweden): 1133
born in Sweden with a New Zealand born father and a New Zealand born mother (the so-called second generation New Zealanders): 4
born in Sweden with a New Zealand born father and a Swedish born mother (the so-called mixed New Zealanders): 836
born in Sweden with a New Zealand born mother and a Swedish born father (the so-called mixed New Zealanders): 221
 
born in South Africa (the first generation of South African immigrants in Sweden): 2698
born in Sweden with a South Africa born father and a South Africa born mother (the so-called second generation South Africans): 40
born in Sweden with a South Africa born father and a Swedish born mother (the so-called mixed South Africans): 1091
born in Sweden with a South Africa born mother and a Swedish born father (the so-called mixed South Africans): 553
 
born in the USA (the first generation of American immigrants in Sweden): 20 014
born in Sweden with a US born father and a US born mother (the so-called second generation Americans): 180
born in Sweden with a US born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Americans): 12 973
born in Sweden with a US born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Americans): 9971

Socialstyrelsen illustrerar sin statistik med en bild på en vit kvinna och en svart man (och ett blandat barn)

Socialstyrelsen ”sticker ut hakan” och till på köpet på midsommarafton (d v s på Sveriges inofficiella nationaldag) genom att (normkritiskt och antirasistiskt) använda sig av den mest ikoniska och ”odödliggjorda” av alla (heterosexuella) blandparskombinationer (bredvid blandparskombinationen vit man – asiatisk kvinna), d v s den mellan en vit kvinna och en svart man som över 30% var emot eller delvis var emot i en tidigare enkätundersökning när de fick frågan om de tyckte att denna typ av blandparskombination var negativ eller positiv (medan 37% var för densamma och 12% både var emot och för).
SoS.jpg
 
Förra gången en myndighet gjorde detsamma var när Utbildningsradion (i samarbete med RFSU) producerade en sexualupplysningsfilm riktad till barn och unga och där ett blandat (hetero)par som utgjordes av en svart man och en vit kvinna förekom och vilket resulterade i närmare en halv miljon inlägg på nätet som kommenterade filmen och varav 100 000-tals tyvärr utgjordes av mer eller mindre negativa kommentarer som fördömde eller åtminstone kritiserade detta ”tilltag” från Utbildningsradions sida.
 
Det var dock för 5-6 år sedan och Utbildningsradion sände filmen både på sin hemsida och via andra kanaler och vilket gjorde att filmen nådde en stor publik men denna gång har Socialstyrelsen valt att publicera bilden på Instagram och inte på sin hemsida där endast siffrorna som bilden gör ”reklam” för redovisas.

Vilka grupper av blandade går det bäst för mätt i inkomstnivå?

Det heter ofta inom minoritets-Sverige att det går allra bäst för de blandade (när den ena föräldern är svenskfödd och den andra föräldern är invandrad), och att det t o m går bättre för de blandade än för de adopterade vilka snarare i mångt och mycket hamnar på ”andrageneration:arnas” nivå (medan invandrarna av ”naturliga” skäl hamnar allra sist utifrån socioekonomiska utfall), och ett sätt att mäta och visa detta är att utgå från medelårsinkomsten för infödda majoritetssvenskar och titta på i hur hög grad olika blandade grupper uppnår samma inkomstnivå.
 
Uppnådd procentandel av majoritetssvenskars medelårsinkomst 2008-10 för blandade personer vars ena förälder är majoritetssvensk och vars andra förälder är född i:
 
Tyskland 100% (till övervägande delen en tysk mor och en svenskfödd far)
Danmark 98%
Norge 97%
Finland 94% (till övervägande delen en finsk mor och en svenskfödd far)
Grekland 89% (till övervägande delen en grekisk far och en svenskfödd mor)
Polen 88% (till övervägande delen en polsk mor och en svenskfödd far)
Iran 86% (till övervägande delen en iransk far och en svenskfödd mor)
f d Jugoslavien 82%
Eritrea 82% (till övervägande delen en eritreansk far och en svenskfödd mor)
Etiopien 82% (till övervägande delen en etiopisk far och en svenskfödd mor)
Vietnam 79% (till övervägande delen en vietnamesisk mor och en svenskfödd far)
Chile 78%
Bosnien 77%
Syrien 74% (till övervägande delen en syrisk far och en svenskfödd mor)
Libanon 71% (till övervägande delen en libanesisk far och en svenskfödd mor)
Turkiet 70% (till övervägande delen en turkisk far och en svenskfödd mor)
Irak 66%
Somalia 62%

Nya siffror om de könade blandrelationerna

Av landets cirka 200 olika invandrar- och minoritetsgrupper har ett relativt stort antal i det närmaste ”tillkommit” genom (både hetero -och homosexuella) intimrelationer mellan invandrare från ursprungslandet och minoriteten ifråga och infödda majoritetssvenskar och vilket innebär att s k familjeanknytningsinvandring som ibland också kallas ”kärleksinvandring” har resulterat i fler blandade ”andragenerationsbarn” än ”andragenerationsbarn” vars båda föräldrar kommer från ursprungslandet ifråga. Detta gör i sin tur att det med fog går att påstå att inget annat västerländskt ”folk” än svenskarna lever i blandrelationer med invandrare och minoriteter i så hög utsträckning bredvid möjligen också fransmännen. I alla andra västländer är intimrelationer över nations-, kultur, ras-, religion- och språkgränserna helt enkelt mer ovanliga eller t o m mycket mer ovanliga än just i Sverige (och i Frankrike).
 
Samtidigt är dessa blandrelationer påfallande könade utifrån ursprungsland – t e x är heterosexuella blandrelationer mellan majoritetssvenskar och central- och östeuropéer nästan alltid en fråga om en majoritetssvensk man och en central- och östeuropeisk kvinna (med undantag av Balkan där det omvända förhållandet råder och därmed liknar situationen vad gäller blandrelationer mellan majoritetssvenskar och sydeuropéer där det oftast handlar om en sydeuropeisk man och en majoritetssvensk kvinna). Här nedan följer ett antal utvalda invandrargrupper som illustrerar hur könade vissa av dessa blandrelationer är (OBS: nedanstående siffror handlar enbart om heterosexuella blandrelationer som har lett till blandade barn):
 
Ett urval exempel på blandrelationer när mannen är född i… och kvinnan är inrikes född:
Algeriet 96%
Tunisien 95%
Egypten 83%
Grekland 83%
Gambia 81%
Marocko 81%
Nigeria 81%
Senegal 80%
Pakistan 78%
Jamaica 71%
Libanon 71%
Australien 70%
Portugal 68%
Chile 60%
 
Ett urval exempel på blandrelationer när kvinnan är född i… och mannen är inrikes född:
Thailand 90%
Ukraina 90%
Filippinerna 89%
Ryssland 88%
Sydkorea 88%
Vitryssland 86%
Vietnam 87%
Polen 68%
Finland 63%
 
Grovt sett går det med andra ord lite vanvördigt (och ”sexistiskt” och rasistiskt”) att påstå att för en majoritetssvensk så är den engelsktalande världen (inklusive USA, Australien, Kanada och Nya Zeeland) och den spansktalande världen (inklusive Latinamerika) en man, Central- och Östeuropa plus Finland är en kvinna, Karibien och Afrika är en man och västra Asien och Nordafrika (Mellanöstern) är en man medan södra och östra Asien är en kvinna.