Kategori: blandade

Den första nordiska studien av blandade har sett dagens ljus i Norge

De skandinaviska länderna (d v s inte Finland och troligen inte heller Island) med Sverige i spetsen är statistiskt-demografiskt (och därmed också samtidshistoriskt, socialt och kulturellt) något av ett s k ”paradis” för intimrelationer över alla upptänkliga gränser (såsom över de nationella, etniska, religiösa, språkliga och rasliga gränserna och det gäller då både hetero- och icke-heterosexuella intimrelationer) och vilket i sin tur har ”resulterat” i minst 150 000 personer som i anglo-amerikanska sammanhang skulle betecknas som ”mixed race” eller blandade (d v s s k blandäktenskap och s k blandrelationer verkar vara mycket mer vanligt förekommande i Sverige proportionellt sett än i de allra flesta andra västländer).
 
Det finns till exempel minst 15 000 invånare i landet som har en mor från Thailand och en svensk far, 7000 invånare som har en mor från Filippinerna och en svensk far och 10 000-tals fler som har en mor från exempelvis Japan, Kina, Sydkorea, Vietnam och Kambodja och en svensk far liksom 10 000-tals invånare som har en far från Västafrika, Östafrika, södra Afrika, Nordafrika eller Karibien och en svensk mor liksom över 10 000 invånare som har en far från Turkiet och en svensk mor, 5000 invånare som har en far från Iran och en svensk mor och 10 000-tals invånare som har en far eller en mor från Latinamerika och en svensk far eller mor o s v.
 
Trots denna med svenska förhållanden mätt i det närmaste enorma grupp människor (jämför 150 000 blandade med exempelvis antalet utlandsadopterade som då ”bara” uppgår till 60 000 individer – i stort sett alla invånare i Sverige under 50 års ålder känner då en blandad person och i stort sett alla majoritetssvenskar har idag en blandad person i sin familj eller i sin släkt/”extended kin network”) så existerar det ingen forskning om Sveriges ”mixed race:are” (det finns då bara 4-5 akademiska texter om de blandade i Sverige om ens det – dock finns det desto fler studier om föräldrarna – d v s om blandäktenskapen och blandparen).
 
Ingen vet nog f ö varför s k blandäktenskap och s k blandrelationer är så till synes oerhört vanliga i Sverige jämfört med hur det ser ut i de flesta andra västländer men det är ett faktum att den s k kärleksinvandringen (d v s utrikes födda som invandrar till Sverige för att ingå i en intimrelation med någon som redan bor i Sverige) är mycket omfattande just till Sverige och vilket är intressant ur ett historiskt perspektiv då intimrelationer över fr a de etniska och religiösa gränserna var förbjudna långt in på 1800-talet och rätt så hårt stigmatiserade långt in på 1900-talet. Möjligen har det att göra med att svenskarna är ett av världens rikaste s k folkslag och därmed ett av världens mest s k mobila folkslag (d v s svenskar reser i mycket högre utsträckning till andra länder än vad många andra västerländska s k folkslag gör och 100 000-tals svenskar bor dessutom utomlands mer eller mindre permanent) och 10 000-tals svenskar har allt sedan 1970- och 80-talen därför kunnat hitta sin livspartner på stranden, på hotellet, på nattklubben eller i baren i ett Medelhavsland eller i ett land utanför Europa.
 
Att i stort sett ingen svensk forskare är intresserad av att forska om blandade har dels att göra med att de blandade ”faller mellan stolarna” när allt fokus är på ”svenskar och invandrare” (de blandade blir väl i bästa fall ”bryggorna” och ”broarna” mellan ”svenskar och invandrare” och i sämsta fall ”den felande länken” dem emellan) och dels då de allra flesta svenska forskare är emot att operationalisera rasbegreppet trots att så många svenska forskare själva har s k blandbarn (ungefär som att många svenska forskare också har adoptivbarn) och trots att en del svenska forskare själva är blandade (de är då inga mängder precis men de finns och de blandade forskarna är t ex fler än de adopterade forskarna).
9781138050143.jpg
 
Nu har norrmännen kommit före oss (och vilket väl inte händer så ofta annars) – den första akademiska s k monografin om blandade norrmän eller norska ”mixed race:are” har nu sett dagens ljus och denna bok utgör då den första fullödiga studien om blandade eller ”mixed race:are” i hela Norden – Tony Sandsets ”Color that matters. A comparative approach to mixed race identity and Nordic exceptionalism”:
 
 
”This book examines the ways in which mixed ethnic identities in Scandinavia are formed along both cultural and embodied lines, arguing that while the official discourses in the region refer to a ”post-racial” or ”color blind” era, color still matters in the lives of people of mixed ethnic descent. Drawing on research from people of mixed ethnic backgrounds, the author offers insights into how color matters and is made to matter and into the ways in which terms such as ”ethnic” and ”ethnicity” remain very much indebted to their older, racialized grammar.
 
Color that Matters moves beyond the conventional Anglo-American focus of scholarship in this field, showing that while similarities exist between the racial and ethnic discourses of the US and UK and those found in the Nordic region, Scandinavia, and Norway in particular, manifests important differences, in part owing to a tendency to view itself as exceptional or outside the colonial heritage of race and imperialism.
 
Presenting both a contextualization of racial discourses since World War II based on documentary analysis and new interview material with people of mixed ethnic backgrounds, the book acts as a corrective to the blind spot within Scandinavian research on ethnic minorities, offering a new reading of race for the Nordic region that engages with the idea that color has been emptied of legitimate cultural content.”

Ett besök på Eurasian Community House i Singapore

Besökte för några dagar sedan Eurasian Community House i Singapore där representanter för Singapores blandade asiatiska minoritet huserar: Mellan ca 1600-1800 och under s k tidigmodern tid utvandrade nästan en miljon (vita kristna) europeiska män till Asien och av vilka flertalet var portugiser, spanjorer, holländare, fransmän och engelsmän men också 1000-tals skandinaver (liksom tyskar, italienare m fl) och även om kanske möjligen en tredjedel till slut återvände till Europa efter att ha spenderat ett eller flera år i Asien så fick ett mycket stort antal av de europeiska männen (upptäckare, äventyrare, bosättare, sjömän, handelsmän, soldater, missionärer, diplomater, forskare, tjänstemän, adelsmän o s v) barn med asiatiska kvinnor och det är ättlingar till dessa som idag kallas Eurasian (Eurasian-minoriteter finns idag i hela Sydasien och Sydostasien liksom även i Nordostasien) – de blev helt enkelt ett eget s k folkslag som fortsatte att gifta sig med och reproducera sig med varandra och som fr a utmärkte sig genom att vara kristna och tala ett eller flera europeiska kolonialspråk.
39403730_10155845067865847_2107283351109894144_n.jpg
 
Ofta blev Eurasian-minoriteten något av ”go between:ers” mellan de olika infödda s k folkslagen och västerlänningarna och idag verkar de vara överrepresenterade inom kulturvärlden, akademin, mediebranschen, idrotten, näringslivet och politiken.
 
Under högimperialismen på 1800-talet och under kolonialtiden och Kalla kriget på 1900-talet uppstod än fler blandrelationer mellan västerländska män och asiatiska kvinnor och än fler blandade barn föddes och än idag är det mycket vanligt att se vita män och asiatiska kvinnor vandra hand i hand på gatorna i städerna i hela Nordost- och Sydostasien och inte minst här i Singapore.
 
Sedan den s k 68-revolutionen och den moderna antirasismens uppkomst som bl a innebar att antalet blandrelationer över de s k rasgränserna mellan vita män och asiatiska kvinnor exploderade i antal så finns det numera långt fler blandade asiater i västvärlden än i Asien.
39280013_10155845068215847_5837758718824939520_n.jpg

De blandade barnens tid är nu

De blandade barnens tid är nu och det märks sannerligen i den samtida svenska bildkulturen:
24301164_10155243691830847_10918704969599369_n.jpg
 
I de lägre ålderskategorierna utgör de s k blandbarnen (t ex barn med svart pappa-vit mamma, barn med vit pappa-asiatisk mamma, barn med en s k MENA-förälder-vit förälder och barn med en latinamerikansk förälder-vit förälder) numera mellan 7-9% av alla barn och vilket är bland den högsta procentsiffran i hela västvärlden bredvid proportionen blandbarn i USA, Storbritannien, Frankrike, Kanada, Australien och Nederländerna. De första svenska blandbarnen föddes redan på 1960-och 70-talen och antalet och andelen blandbarn tog fart på 1980- och 90-talen men har ökat kraftigt fr a på 2000-talet i och med att den utomeuropeiska s k kärleksinvandringen har exploderat i omfattning samtidigt som ett ökande antal s k ”andragenerationare” samt utlandsadopterade med utomeuropeisk bakgrund också har fått barn med majoritetssvenskar under 2000-talet.

Om den hittills okända roll som svarta amerikaner spelade för att institutionalisera internationell adoption på 1950-talet

Igår avslutades den första tyska akademiska konferensen om internationell adoption (som mellan 1946-2016 har transporterat över en miljon barn till västvärlden) i Kassel och vad som blev särskilt tydligt vad gäller forskningsläget är det vita amerikanska perspektiv som har dominerat fram tills idag vad gäller att förstå den internationella adoptionens första år mellan cirka 1946-60.
23768770_10155206762295847_221760022_o.jpg
 
Internationell adoption är idag en reproduktionsmetod bland många andra reproduktionsmetoder för västvärldens barnlösa (och för singlar såväl som par liksom för heteros såväl som icke-heteros) men innan så blev fallet (på 1970-talet) så var verksamheten snarare en blandning av temporära räddningsaktioner för ensamkommande flyktingbarn (t ex de kontinentaleuropeiska barn som transporterades till USA mellan ca 1946-50 och vilka placerades hos släktingar som redan bodde i landet) och ”brandkårsutryckningar” för att ”rädda” s k mixed race-barn (d v s blandade eller blandbarn) som hade kommit till i samband med den amerikanska ockupationen av Japan respektive Tyskland och under Koreakriget.
23757556_10155206762795847_291033990_o.jpg
 
Tidigare har allt forskningsfokus varit på ett antal vita amerikanska nyckelaktörer (såsom Harry Holt) vilka spelade en avgörande roll för att internationell adoption överhuvudtaget skulle utvecklas till det det är idag och inte minst för att verksamheten skulle institutionaliseras och bli en del av den globala migrationsregimen (och för att lagar och förordningar skulle införas och förändras i 100-tals ursprungsländer och mottagarländer för att kunna ackommodera verksamheten inklusive i Sverige på 1960-talet), d v s utan dessa nyckelpersoner så hade sannolikt den internationella adoptionsverksamheten inte existerat idag överhuvudtaget och därmed hade de barntransporter som ägde rum mellan ca 1946-60 inte utvecklats till den reproduktionsmetod som internationell adoption idag är (och jag själv hade exempelvis aldrig blivit adopterad till Sverige på 1970-talet).
23757604_10155206762785847_640918051_o.jpg
 
Igår på konferensen lyfte flera forskare i stället fram ett antal svarta amerikanska nyckelaktörer (såsom Mabel Grammer) vilka var minst lika aktiva i att etablera den internationella adoptionen både efter Andra världskriget och efter Koreakriget genom att de kom att engagera sig i adoptionen av blandade svarta barn i Tyskland respektive i Japan och Korea.
 
Mellan ca 1946-60 kan så många som 10 000 blandade mixed race-barn ha adopterats till USA (och av svarta amerikaner) från dessa tre länder och adoptionerna spelade också en viktig roll i den gryende medborgarrättsrörelsen genom att de visade att även svarta amerikaner tog ansvar för USA:s nya stormaktsroll i världen och var lika kapabla som vita amerikaner att ta hand om ”sina” barn.
23760261_10155206762830847_1298311319_o.jpg
 
Om något år kommer också den första akademiska boken (d v s en s k monografi) som just handlar om denna hittills okända historia om hur ett antal svarta amerikanska nyckelaktörer bidrog till att etablera internationell adoption som både en reproduktionsmetod och som en del av den internationella migrationen under verksamhetens första staplande år på 1940- och 50-talen.

Om blandade svenskar med bakgrund i Karibien

Karin Elfving intervjuade i dagarna Michael Barrett i SvD som berättar om hur det är att vara blandad och om att både vara ättling till europeiska slavägare och vita bosättare och till afrikanska slavar och svarta slavättlingar i den före detta brittiska kolonin Jamaica:
 
 
I Sverige finns idag totalt 384 personer som likt Barrett har en förälder som är född i och har invandrat från Jamaica och en svenskfödd förälder och varav den absoluta majoriteten har en far från Jamaica och en mor från Sverige och tillsammans med de övriga karibiska ursprungsländerna (t ex har totalt 13 personer en förälder från Antigua och Barbuda och en svenskfödd förälder, 214 personer en förälder från Barbados och en svenskfödd förälder och 387 personer en förälder från Trinidad och Tobago och en svenskfödd förälder o s v) så handlar det om åtminstone kring 4000 personer (inräknat även Kuba) som sannolikt har en liknande släkthistoria och familjebakgrund som denne.

Är de i huvudsak vita engelsktalande invandrarna de mest utpräglade ”kärleksinvandrarna” av alla invandrargrupper?

Jag har nyligen å en kollegas vägnar sammanställt de mest aktuella siffrorna rörande de i huvudsak vita engelsktalande invandrargrupperna i Sverige, d v s siffror rörande invandrarna från Storbritannien och från sex i huvudsak vita bosättarstater vilka tidigare ingick i Brittiska imperiet och även siffror rörande deras barn uppdelade på om de är s k blandade eller ej (och enbart inkluderande de som har en svenskfödd förälder och en förälder som är född i ursprungslandet ifråga) och det är verkligen slående för att inte säga smått ”chockerande” att kunna konstatera att den i huvudsak vita engelsktalande närvaron och minoriteten i Sverige nästan helt utgörs av förstagenerationsinvandrare och s k blandade, d v s det handlar i extremt hög grad och till synes nästan enbart om s k ”kärleksinvandrare” och i första hand om i huvudsak vita engelsktalande män som ingår i intimrelationer med och som även får barn med svenskfödda kvinnor medan det totala antalet s k ”andrageneration:are” som har två föräldrar födda i ursprungslandet ifråga endast uppgår till 1044 just nu levande och i Sverige permanent boende individer från samtliga sju ursprungsländer:
 
Storbritannien och (f d ) Brittiska imperiet är uppenbarligen en man och den maskulina parten medan Sverige är en kvinna och den feminina parten i just detta minoritetssammanhang och den i huvudsak vita engelsktalande ”kärleksinvandringen” är faktiskt ännu mer extrem än den som gäller för de (öst- och sydost)asiatiska invandrargrupperna (där Sverige i och för sig omvänt är en man medan Asien är en kvinna, d v s invandringen från Östasien och Sydostasien består till största delen av kvinnor som invandrar för att ingå i intimrelationer med och även få barn med svenska män) liksom för de karibiska och väst- och nordafrikanska invandrargrupperna (där Sverige också är en kvinna – d v s invandringen från Karibien, Västafrika och Nordafrika består till största delen av män som invandrar för att ingå i intimrelationer med och även få barn med svenska kvinnor).
 
Population data concerning British immigrants and former British Empire immigrants from the settler states and their children (the so-called second generation and the so-called mixed with a Swedish born parent) who were living permanently in Sweden on December 31, 2016:
 
born in the UK (the first generation of British immigrants in Sweden): 26 442
born in Sweden with a UK born father and a UK born mother (the so-called second generation Brits): 733
born in Sweden with a UK born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Brits): 15 400
born in Sweden with a UK born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Brits): 5992
 
born in Australia (the first generation of Australian immigrants in Sweden): 4266
born in Sweden with an Australian born father and an Australian born mother (the so-called second generation Australians): 28
born in Sweden with an Australian born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Australians): 2039
born in Sweden with an Australian born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Australians): 879
 
born in Canada (the first generation of Canadian immigrants in Sweden): 3757
born in Sweden with a Canadian born father and a Canadian born mother (the so-called second generation Canadians): 29
born in Sweden with a Canadian born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Canadians): 1714
born in Sweden with a Canadian born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Canadians): 1572
 
born in Ireland (the first generation of Irish immigrants in Sweden): 2667
born in Sweden with an Irish born father and an Irish born mother (the so-called second generation Irishmen): 30
born in Sweden with an Irish born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Irishmen): 1528
born in Sweden with an Irish born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Iriishmen): 533
 
born in New Zealand (the first generation of New Zealander immigrants in Sweden): 1133
born in Sweden with a New Zealand born father and a New Zealand born mother (the so-called second generation New Zealanders): 4
born in Sweden with a New Zealand born father and a Swedish born mother (the so-called mixed New Zealanders): 836
born in Sweden with a New Zealand born mother and a Swedish born father (the so-called mixed New Zealanders): 221
 
born in South Africa (the first generation of South African immigrants in Sweden): 2698
born in Sweden with a South Africa born father and a South Africa born mother (the so-called second generation South Africans): 40
born in Sweden with a South Africa born father and a Swedish born mother (the so-called mixed South Africans): 1091
born in Sweden with a South Africa born mother and a Swedish born father (the so-called mixed South Africans): 553
 
born in the USA (the first generation of American immigrants in Sweden): 20 014
born in Sweden with a US born father and a US born mother (the so-called second generation Americans): 180
born in Sweden with a US born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Americans): 12 973
born in Sweden with a US born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Americans): 9971

Socialstyrelsen illustrerar sin statistik med en bild på en vit kvinna och en svart man (och ett blandat barn)

Socialstyrelsen ”sticker ut hakan” och till på köpet på midsommarafton (d v s på Sveriges inofficiella nationaldag) genom att (normkritiskt och antirasistiskt) använda sig av den mest ikoniska och ”odödliggjorda” av alla (heterosexuella) blandparskombinationer (bredvid blandparskombinationen vit man – asiatisk kvinna), d v s den mellan en vit kvinna och en svart man som över 30% var emot eller delvis var emot i en tidigare enkätundersökning när de fick frågan om de tyckte att denna typ av blandparskombination var negativ eller positiv (medan 37% var för densamma och 12% både var emot och för).
SoS.jpg
 
Förra gången en myndighet gjorde detsamma var när Utbildningsradion (i samarbete med RFSU) producerade en sexualupplysningsfilm riktad till barn och unga och där ett blandat (hetero)par som utgjordes av en svart man och en vit kvinna förekom och vilket resulterade i närmare en halv miljon inlägg på nätet som kommenterade filmen och varav 100 000-tals tyvärr utgjordes av mer eller mindre negativa kommentarer som fördömde eller åtminstone kritiserade detta ”tilltag” från Utbildningsradions sida.
 
Det var dock för 5-6 år sedan och Utbildningsradion sände filmen både på sin hemsida och via andra kanaler och vilket gjorde att filmen nådde en stor publik men denna gång har Socialstyrelsen valt att publicera bilden på Instagram och inte på sin hemsida där endast siffrorna som bilden gör ”reklam” för redovisas.