Kategori: bibliotek

Ett JO-beslut kan komma att tvinga bibliotek att köpa in alltmer högerradikal och högerextrem litteratur

I slutet av juni i år gav JO både Botkyrka kommun och Falköpings kommun bakläxa p g a att folkbiblioteken där har förvägrat personer att få låna Karl-Olov Åke Arnstbergs och Gunnar Sandelins (kioskvältare) ”Invandring och mörkläggning. En saklig rapport från en förryckt tid” och Lars Hedegaards ”Muhammeds flickor. Våld, mord och våldtäkter i islams hus” respektive Julia Caesars (d v s Barbo Jöbergers bästsäljare) ”Världsmästarna. När Sverige blev mångkulturellt”:
 
 
JO ställer sig i sitt beslut i praktiken på de ”försmådda” låntagarnas sida och understryker att ”så länge ett yttrande inte är brottsligt finns det däremot inte något utrymme för ett folkbibliotek att ta hänsyn till de värderingar och åsikter som förs fram” och vilket dels slår undan benen på det interkulturella värdegrundsarbete som Botkyrka kommun har påbörjat och dels öppnar upp (åtminstone i teorin) för rena rama massinköpen (åtminstone i teorin) av högerpopulisternas och högerextremisternas alla favoritböcker som har givits ut ända sedan ”Sions vises protokoll” (1903) och Lothrop Stoddards ”The Rising Tide of Color Against White World-Supremacy” (1920) och via Jean Raspails ”Le Camp des Saints” (1973) och Arthur Butz ”The Hoax of the Twentieth Century” (1976) till identitära Arktos förlags utgivning (t ex Aleksandr Dugins böcker) och den s k sverigevänliga SD-sfärens alla favorittitlar (t ex Karl-Olov Arnstbergs övriga böcker).

Stockholms stadsbibliotek väljer att prenumera på högerextrema Nya Tider i stället för anrika Arbetaren

En av mina sista större utbildningsinsatser vid Mångkulturellt centrum (december 2013) var att föreläsa om rasstereotyper i den svenska barn- och ungdomskulturen och fr a att tala om det nya mångfalds-Sverige och inte minst att långt över 50% av alla barn och unga i huvudstaden numera har utländsk bakgrund inför Stockholms stads (i stort sett) samtliga bibliotekarier inklusive kommunens alla bibliotekschefer.
 
 
Då var det inkludering och antidiskriminering samt breddad representation och rekrytering som stod hög(s)t på agendan och inte minst lät det i varje fall som att det var det som skulle gälla för den nytillträdda högsta chefen (som väl fortfarande sitter kvar) men att det arbete som igångsattes 2013 skulle utmynna i att Stockholms stad sannolikt (i varje fall hittills) är den enda kommunen i landet (och därtill ju landets största kommun och huvudstadskommun, d v s det är inte vilken kommun som helst vi talar om) som har tagit in högerextrema Nya Tider (medan prenumerationen på kulturhistoriskt anrika Arbetaren samtidigt har sagts upp) och dessutom till det s k Annexet som är en del av Gunnar Asplunds världsberömda biblioteksbyggnad, d v s Stockholms stadsbiblioteks huvudbibliotek och nog (i varje fall inofficiellt) något av alla svenska (folk)biblioteks ”moder”, hade jag aldrig kunnat föreställa mig ens i mina vildaste (och mörkaste) antifascistiska mardrömmar och det är inte utan att en kommer att tänka på att det åtminstone tidigare har funnits anställda vid just huvudbiblioteket som just arbetade i Asplunds byggnad som nog var lite väl fixerade vid att, som det brukar heta, ifrågasätta hur många judar som egentligen dödades av nazisterna under kriget (onödigt dock att nämna namn här då jag vet att det inte har med prenumerationen på Nya Tider att göra).