Kategori: asiatiska kvinnor

Demografisk översikt över de svenska asiaterna den 31 december 2018

De svenska asiaterna uppgick till sammanlagt 211 194 invånare i landet den 31 december 2018 utifrån definitionen att ha någon form av bakgrund i Stillahavsasien eller i Nordostasien (Hong Kong, Japan, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Sydkorea, Taiwan) och Sydostasien (Brunei, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam, Östtimor).

 

De svenska asiaterna är numera fler till antalet än de svenska latinamerikanerna (ca 150 000 invånare) men färre än afrosvenskarna (ca 300 000 invånare) och långt färre än antalet invånare med bakgrund i den så kallade MENA-regionen vilka uppgick till 919 579 invånare den 31 december 2018. Därtill fanns det också ca 120 000 invånare med ursprung från Central- och Sydasien i landet den 31 december 2018.

 

Två tredjedelar av de svenska asiaterna är utrikes födda och invandrade och av dem är två tredjedelar kvinnor och uppemot 15% är adopterade (och av dem är närmare två tredjedelar också kvinnor).

 

Endast 7,4% av de svenska asiaterna är s k ”andrageneration:are” i den meningen att de är födda i Sverige med två föräldrar som är födda i samma land (t ex att de är födda i Sverige med två föräldrar som är födda i Kina eller Vietnam).

 

Över en fjärdedel av alla svenska asiater är blandade och de allra flesta av dem har en förälder från regionen och en förälder som är svenskfödd. Över 80% av alla blandade svenska asiater som har en förälder från regionen och en förälder som är svenskfödd har en moder från regionen och en svenskfödd fader.

 

Demografisk översikt över de svenska asiaterna den 31 december 2018

totalt antal: 211 194

födda i regionen: 66,1%=139 505 (66,4%=92 664 kvinnor) (13,2 %=18 384 adopterade – 62,6%= 11 505 kvinnor)
födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 7,4%=15 574
födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 21,5%=45 338
födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 5,1%=10 767

födda i Sverige med fadern född i regionen och modern född i Sverige: 8032 födda i Sverige med modern född i regionen och fadern född i Sverige: 37 316 (82,3%)

födda i Sverige med fadern född i regionen och modern född i annat ursprungsland: 3400
födda i Sverige med modern född i regionen och fadern född i annat ursprungsland: 7377 (68,5%)

 

Kvinnor med bakgrund i Sydost- och Nordostasien är antagligen överrepresenterade bland de kvinnor som dödas av en närstående

Så har ännu en (sydost/nordost)asiatisk kvinna blivit dödad av sin partner och tyvärr tyder mycket på att de (sydost/nordost)asiatiska kvinnorna är rejält överrepresenterade bland de 15-talet kvinnor i Sverige som varje år just dödas av en närstående i samband med en heterosexuell intimrelation:

https://www.expressen.se/kvallsposten/cecilia-blev-kar-ett-halvar-senare-hogg-han-ihjal-henne/?

I just detta fall handlar det om en adopterad kvinna från Sydkorea som nyligen hade kommit i kontakt med sin koreanska familj och av de 5-6 mord på (sydost/nordost)asiatiska kvinnor som jag känner till och som har ägt rum bara under de senaste åren så har mördaren i praktiken alltid varit en majoritetssvensk man och så verkar vara fallet även denna gång.

Antagligen avspeglar detta att mördarna nästan alltid är majoritetssvenska män det demografiska faktumet att den absoluta majoriteten av alla (sydost/nordost)asiatiska kvinnor i Sverige som är heterosexuella och som inte är singlar och som är mellan ca 15-60 år gamla och vare sig de är invandrade, blandade, adopterade eller ”andrageneration:are” just är tillsammans med en icke-(sydost/nordost)asiatisk man och nästan alltid med en majoritetssvensk man även om det blir allt vanligare även bland heterosexuella minoritetsmän att vara tillsammans med en (sydost/nordost)asiatisk kvinna.

OBS 1: Det är lika fel när majoritetssvenska kvinnor dödas.

OBS 2: Det är lika fel när minoritetsmän dödar.

OBS 3: Det är inte fel med blandrelationer.

Ny rapport om svenska män som köper sex i Thailand

Läs gärna Joakim Medins rapport ”Welcome to Sin City – svenska mäns sexturism” som är den första undersökningen som utgår ifrån de svenska männens erfarenheter och perspektiv (generellt brukar annars undersökningar som rör intimrelationer mellan västerländska män och asiatiska kvinnor utgå ifrån kvinnornas erfarenheter och perspektiv):
 
 
”De har ett flytt ett Sverige som är ”ockuperat av islam”.
 
Ensamma män med rasistiska åsikter – som betraktar kvinnor som ett stycke kött.
 
– Det är som att köpa ett kilo fläsk, säger 47-årige sexköparen Mats från Göteborg.”
 
 
”Högutbildade eller industriarbetare, från storstad eller landsbygd, från norr till söder i Sverige – gemensamt för alla var att de var ensamma män som tröttnat på det mångkulturella och jämlika Sverige.”
 
(…)
 
”Männen gav ofta uttryck för rasistiska åsikter med en negativ syn på mångkultur, invandrare och muslimer, säger Joakim Medin:
 
– Det som stack ut var den etniska chauvinismen och rasismen, att det var så vanligt.
 
– Vissa hade nyligen utvandrat från Sverige för att bo där permanent. De hänvisade till en alldeles för stor omfattning muslimer, en islamisk ockupation av Sverige som gjorde att de flydde från Sverige.”

Ett besök på Eurasian Community House i Singapore

Besökte för några dagar sedan Eurasian Community House i Singapore där representanter för Singapores blandade asiatiska minoritet huserar: Mellan ca 1600-1800 och under s k tidigmodern tid utvandrade nästan en miljon (vita kristna) europeiska män till Asien och av vilka flertalet var portugiser, spanjorer, holländare, fransmän och engelsmän men också 1000-tals skandinaver (liksom tyskar, italienare m fl) och även om kanske möjligen en tredjedel till slut återvände till Europa efter att ha spenderat ett eller flera år i Asien så fick ett mycket stort antal av de europeiska männen (upptäckare, äventyrare, bosättare, sjömän, handelsmän, soldater, missionärer, diplomater, forskare, tjänstemän, adelsmän o s v) barn med asiatiska kvinnor och det är ättlingar till dessa som idag kallas Eurasian (Eurasian-minoriteter finns idag i hela Sydasien och Sydostasien liksom även i Nordostasien) – de blev helt enkelt ett eget s k folkslag som fortsatte att gifta sig med och reproducera sig med varandra och som fr a utmärkte sig genom att vara kristna och tala ett eller flera europeiska kolonialspråk.
39403730_10155845067865847_2107283351109894144_n.jpg
 
Ofta blev Eurasian-minoriteten något av ”go between:ers” mellan de olika infödda s k folkslagen och västerlänningarna och idag verkar de vara överrepresenterade inom kulturvärlden, akademin, mediebranschen, idrotten, näringslivet och politiken.
 
Under högimperialismen på 1800-talet och under kolonialtiden och Kalla kriget på 1900-talet uppstod än fler blandrelationer mellan västerländska män och asiatiska kvinnor och än fler blandade barn föddes och än idag är det mycket vanligt att se vita män och asiatiska kvinnor vandra hand i hand på gatorna i städerna i hela Nordost- och Sydostasien och inte minst här i Singapore.
 
Sedan den s k 68-revolutionen och den moderna antirasismens uppkomst som bl a innebar att antalet blandrelationer över de s k rasgränserna mellan vita män och asiatiska kvinnor exploderade i antal så finns det numera långt fler blandade asiater i västvärlden än i Asien.
39280013_10155845068215847_5837758718824939520_n.jpg

Om Sveriges första asiatiska kvinna Choi Yeong-suk

Idag föreläser Hyojin Lee från Universität Heidelberg i Tyskland vid Stockholms universitet om Sveriges första asiatiska kvinna (oss veterligen – jag har varit i kontakt med Lee senast denna morgon och så bör vara fallet) Choi Yeong-suk som bodde och levde i Sverige mellan 1927-31.
 
 
Namnlöst.jpg
 
Idag finns kring 150 000 kvinnor i landet som har någon slags bakgrund i Nordost- och Sydostasien och antalet asiatiska kvinnor växer mycket snabbt för varje år som går p g a den omfattande familjeanknytnings- och kärleksinvandringen av asiatiska kvinnor till Sverige men år 1926 när Choi Yeong-suk anlände till landet via transsibiriska järnvägen för att studera ekonomi vid Socialpolitiska och kommunala institutet i Stockholm som senare blev en del av Stockholms universitet i form av Socialhögskolan och fram tills 1931 då hon lämnade landet så var hon möjligen den enda asiatiska kvinnan i Sverige som bodde och levde här permanent bortsett från enstaka japanska s k ambasadörsfruar.
 
 
Sveriges första asiatiska man anlände till Sverige redan under Ostindiska kompaniets dagar (även om han bara stannade här under några månader) men fram tills 1970-talet var väldigt få utomeuropeiska besökare till och invandrare i Sverige kvinnor överhuvudtaget.
 
 
Choi som nog betraktades som japanska av många av mellankrigstidens svenskar då Korea var en japansk koloni under 1900-talets första hälft förekommer på flera fotografier och bl a tillsammans med sina studentkamrater och hon umgicks bl a med den blivande Gustaf VI Adolf och med forskaren Sten Bergman vilka båda själva besökte Korea samt arbetade under en period på Kungl. biblioteket där hon bl a katalogiserade de asiatiska boksamlingarna (som Strindberg nog hade misslyckats med att bringa ordning på).
29356385_10155510956085847_5826615980226248704_n.jpg
1931 lämnade Choi Sverige med båt och med en kandidatexamen i ekonomi i bagaget och på båten träffade hon en indisk man som hon gifte sig med men redan året därpå avled hon i Korea efter att ha hunnit besöka dåvarande Brittiska Indien och bl a ha hunnit träffa Gandhi.
 
 
Choi tillhörde den infödda eliten i den japanska kolonin och hon var en tidig förespråkare för både feminismen och socialismen förutom att hon var en koreansk nationalist som hade kontakter med den antijapanska koreanska rörelsen i exil och i Sverige inspirerades hon av den svenska kvinno- och arbetarrörelsen och det var därför naturligt för Choi att söka kontakt med den antibrittiska indiska nationaliströrelsen under hennes sista år i livet.

Nygammal bok tar bl a upp svenska stereotyper av asiater

Nu är den äntligen ute – Ordfronts nytryck av Christian Catomeris sedan länge slutsålda bok ”Det ohyggliga arvet. Sverige och främlingen genom tiderna” från 2004 som innehåller ett nyskrivet kapitel om svenska (ras)stereotyper av (öst- och sydost)asiater (liksom ett nytt förord).
25139287_10155258570545847_1691918296_oinnehåll 1
gul Linnégulinghumor
Jag kom i kontakt med Christian 1994 när han var chefredaktör för tidskriften Creol (som bredvid Kurdo Baksis tidskrift Svartvitt var den första minoritetstidskriften på svenska som gjorde anspråk på att representera det nya minoritets-Sverige utan att kopplas till en specifik invandrargrupp/minoritetsgrupp såsom senare bl a Gringo och Rummet även gjorde) och när denne publicerade en (av mig författad) mening i tidskriften som jag har fått äta upp otaliga gånger om därefter (d v s att västerlandet ska gå under i blod och lidande o s v) med kommentaren ”Malcolm X” och som underförstått innebar att jag skulle vara någon slags svensk motsvarighet till denne (som ju då räknas som en s k omvänd rasist och en s k antivästerländsk extremist). Jag hade skickat in en längre artikel till Creol som handlade om att vara icke-vit svensk och adopterad och som också publicerades i Adopterade koreaners förenings tidskrift. Um & Yang men Christian valde att enbart publicera det vid det här laget närmast odödliggjorda citatet taget ur sitt sammanhang även om det så klart är mycket grovt och nedsättande att uttrycka sig så gentemot vita människor och gentemot den västerländska civilisationen och det är naturligtvis inget jag står för idag.
Creol
Vi fortsatte sedan att ha sporadisk kontakt och år 2004 besökte Christian mig på min dåvarande arbetsplats vid Stockholms universitet när jag var doktorand där inför utgivningen av ”Det ohyggliga arvet”. Jag fick läsa boken i förväg då Christian visste att även jag (liksom han) var rätt rejält besatt och fixerad vid att samla på mig enorma mängder svenska texter, bilder, filmer, sånger o s v som handlade om olika minoriteter (och vilket jag fortfarande är – jag har därigenom i min ägo ett omfattande material som just handlar om svenska rasstereotyper i text, i bild, i musik, på scen o s v) och jag har för mig att jag också lånade ut en del material till Christian.
Osbeckasiatiska kvinnor
På den tiden var jag även mycket aktiv i offentligheten vad gäller att kritisera och debattera svenska rasstereotyper av asiater och jag minns mycket väl att i min läsning av och ”feedback” på Christians bok så ingick frågan – varför har du inte något kapitel om svenska stereotyper av asiater tillsammans med de andra kapitlen som tar upp svenska stereotyper av afrikaner och svarta, av ”orientaler” och muslimer, av samer, av romer, av finländare, av judar och av resande?
25189505_10155258571735847_2139993056_o25189530_10155258571575847_703114967_o
Christian svarade då att han inte hade undersökt stereotyper av asiater, det hade han s a s ”missat” och det beklagade han sig över, och jag har faktiskt för mig att han också sade att om en ny upplaga av boken blir aktuell någon gång i framtiden så skulle han även inkludera stereotyper av asiater. Oavsett om jag minns rätt eller ej så är jag oerhört glad och tacksam över att nytrycket av ”Det ohyggliga arvet” nu 13 år senare innehåller ett kapitel om asiater inklusive om adopterade asiater och inte minst då jag under många år har känt mig väldigt ensam vad gäller att studera och skriva om denna minoritet (d v s om svenska asiater och om adopterade asiater liksom också om asiatiska kvinnor) och om denna fråga (d v s om svenska attityder till och stereotyper av asiater).
källa 2.jpg

Om adopterades rädsla för att förknippas med andra adopterade

Har precis läst Linn Heeds (adopterad från Sydkorea, psykolog och Aftonbladets sexolog) självbiografi ”Flickan från Lotusfälten” (2017) som är en av ett 15-tal böcker som kommer ut i år och som är författade av icke-vita svenskar och kan konstatera att hon likt Astrid Trotzig och Lena Sundström tar avstånd från Adopterade koreaners förening (AKF), världens äldsta förening för adopterade koreaner i västvärlden, samt att hon likt många andra adopterade asiatiska kvinnor också tar avstånd från asiatiska män.
22814203_10155141811925847_2274351681055830033_n.jpg
 
Det är samtidigt ett statistiskt faktum att den absoluta majoriteten av alla utlandsadopterade inte hyser ett aktivt intresse vare sig för ursprungslandet eller för den biologiska familjen och än mindre för andra utlandsadopterade i Sverige och i andra västländer, d v s de allra flesta utlandsadopterade har inget intresse av att träffa och umgås med andra utlandsadopterade och vare sig från samma ursprungsland eller från andra ursprungsländer och det fåtal adopterade som är medlemmar i och aktiva i föreningar som AKF betraktas av ”den stora svenssonmassan” av alla adopterade som ”misslyckade”, ”rotlösa” och ”vilsna” adopterade som inte har lyckats assimilera och integrera sig in i svenskheten (och av bland majoritetssvenskar i gemen betraktas de adopterade som umgås med och träffar varandra i föreningar som AKF som identitetspolitiska biologister och essentialister).
Slutligen har nog uppemot 97% av alla adopterade asiatiska kvinnor som har en partner en vit partner (och vare sig de är heteros eller icke-heteros) medan möjligen uppemot två tredjedelar av alla adopterade asiatiska män är singlar och ungkarlar.
22688431_10155141811920847_1326148895140568370_n.jpg
 

Om asiatiska kvinnors bruksvärde

En liten postkolonial bildanalys så här i sommarvärmen:
 
Asiatiska kvinnor i den offentliga bildkulturen (i Sverige och i Europa) som förekommer tillsammans med en eller flera andra människor kan aldrig förekomma tillsammans med en asiatisk man eller med andra asiater, aldrig med andra asiatiska kvinnor och aldrig med ett eller flera asiatiska barn (såvida barnet inte är blandat):
19260632_10154824684900847_2800550340337251233_n.jpg
 
Hon måste alltid förekomma tillsammans med en vit man som hon uppfattas befinna sig i en heterosexuell blandrelation med (och sällan eller aldrig tillsammans med t ex en svart man, en s k MENA-man, en sydasiatisk man, en polynesisk man, en ursprungsamerikansk man eller en latinoman) eller med en eller flera vita kvinnor som hon uppfattas vara väninna med (och nog i stort sett aldrig som en samkönad partner till) och därmed som både genomassimilerad, domesticerad och hyper(hetero)sexualiserad (ungefär som svarta män som nästan alltid förekommer tillsammans med en eller flera vita kvinnor eller tillsammans med en eller flera vita män och ibland med ett blandat barn och nästan aldrig tillsammans med andra svarta och sällan tillsammans med en svart kvinna) för att verkligen understryka att den asiatiska kvinnan numera hör till oss (d v s till Sverige och svenskheten och till vitheten och till Väst) likt ett slags postkolonialt och antirasistiskt försoningsobjekt eller en slags krigstrofé eller en slags tröstekvinna (d v s en slags ”comfort/ing woman”) efter kring 150 år av extremt blodiga raskrigsliknande krig och konflikter mellan vita och asiater som sammantaget har krävt miljontals människoliv (allt ovanstående kan f ö även appliceras på asiatiska barn som nästan aldrig förekommer tillsammans med asiatiska män, tillsamnans med andra asiatiska barn o s v o s v).

Om stereotyper av asiatiska kvinnor än en gång

Det (åtminstone i den engelsktalande världen) s k virala klipp som just nu diskuteras mot bakgrund av västerländska stereotyper av asiatiska kvinnor är intressant på många sätt och visar att en asiatisk kvinna som befinner sig i en vit mans hem fortfarande ”läses” och uppfattas som varande en ”barnflicka”, ett ”hembiträde” och en hushållsnära tjänster-hemarbeterska. Ytterligare ett alternativ skulle ju kunna vara att det handlar om en fru och en partner eller ett adoptivbarn och att den vite mannen därmed är en make eller en adoptivföräldrar eller för den delen ett adoptivsyskon till denna. I vilket fall som helst så är interrasial proximitet och interrasial intimitet uppenbarligen fortfarande något som ”alla” har åsikter om och både hur den ska avläsas och tolkas och vad en ska tycka om densamma.
 

Om antalet (och andelen) blandade och adopterade asiater i Sverige

Antal invånare födda i Sverige med en inrikes född far och en mor född i (den 31 december 2015):
Burma: 50
Filippinerna: 6118
Hong Kong: 86
Indonesien: 1087
Japan: 1464
Kambodja: 99
Kina: 2384
Laos: 139
Malaysia: 383
Mongoliet: 168
Nordkorea: 3
Singapore: 238
Sydkorea: 6169
Taiwan: 269
Thailand 13 066
Vietnam: 1383
= 33 106
 
Kommentar: Det totala antalet blandade asiater som har en asiatisk mor och en inrikes född förälder uppgår idag (år 2016) till kring 35 000 invånare. Därtill tillkommer uppemot 10 000 blandade asiater som har en asiatisk mor och en far född i ett annat land än Sverige (t ex en far född i Finland, Norge, Tyskland, Iran o s v) liksom cirka 10 000 blandade asiater som har en asiatisk far och en mor som antingen är inrikes född eller född i ett annat land än Sverige.
 
Antal invånare adopterade från (den 31 december 2011):
Burma: 1
Filippinerna: 413
Hong Kong: 9
Indonesien: 755
Japan: 21
Kambodja: 3
Kina: 3992
Laos: 10
Malaysia: 21
Mongoliet: 11
Nordkorea: 52
Singapore: 3
Sydkorea: 8840
Taiwan: 292
Thailand: 2101
Vietnam: 1872
= 18 396
 
Kommentar: Det totala antalet adopterade asiater som är adopterade av fr a majoritetssvenskar uppgår idag (år 2016) till över 20 000 invånare. Nordkorea som födelseland innebär i praktiken Sydkorea – det handlar om adoptivföräldrar alternativt tjänstemän som har rapporterat/folkbokfört fel födelseland.
 
Av landets närmare 200 000 invånare med någon form av bakgrund i Nordost- och Sydostasien utgör de blandade över 25 procent och de adopterade 10 procent och därtill lever uppskattningsvis över 50 procent av asiaterna i någon form av (intim)relation med en icke-asiat – fr a handlar det om asiatiska kvinnor som är tillsammans med, gifta med och/eller bor med en icke-asiatisk man och fr a med en majoritetssvensk man: Ingen annan minoritet uppvisar vare sig en så hög andel blandade eller en så hög andel adopterade eller en så hög andel blandrelationer som just asiaterna.