Kategori: Arboga

Om Arboga kommuns nya kommunambassadör

Det är lite svårt att veta vad en ska tycka och tänka kring denna helsidesannons som hittas i senaste numret av SJ:s magasin Kupé och som Arboga kommun står bakom. Mot bakgrund av vår genompolitiserade och ju även genompolariserade samtid så är det ändå rätt uppenbart att denna kommun vill sticka ut, som styrs av en koalition bestående av bl a M, KD, C, L, MP och V och där SD fick närmare 22% i riksdagsvalet och mellan 25-28% i vissa valdistrikt.
Kupé sep 2019.jpg
 
Annonsen utgår ju uppenbarligen ifrån att landets invånare med utomeuropeisk bakgrund, och kanske särskilt med bakgrund i den s k MENA-regionen, förväntas bo och leva i ett miljonprogramsområde i Stor-Stockholm eller i någon annan storstadsregion eller mellanstor stad och inte just i Arboga. Vidare utgår annonsen ifrån att miljonprogramsområdena är otrygga platser och kanske särskilt för barn och unga.
 
Sedan utgår annonsen möjligen också ifrån att män från den s k MENA-regionen som förmodas vara muslimer av något slag kanske inte alltid anses vara ansvarsfulla föräldrar (men det kanske bara är något som just jag läser in) och om denna utgångspunkt nu också händelsevis finns med i bakgrunden, och medvetet eller omedvetet, så försöker Arboga kommun att bryta denna föreställning genom att framhäva en pappa från den s k MENA-regionen som tar ansvar.
 
Slutligen utgår annonsen också ifrån att invånare med utomeuropeisk bakgrund kanske inte förväntas bo och leva i en sådan liten kommun som Arboga och än mindre verka som kommunambassadör för en stad som Arboga.