Kategori: antisemitism

Mellan 1994-99 var SD ett rasideologiskt och antisemitiskt parti att döma av det dåtida partiprogrammet och det var just det partiet som SD:s nuvarande ledargarnityr attraherades av inklusive Jimmie Åkesson som idag hävdar att det var SD:s (antisemitiska) anti-EU-hållning som gjorde att han gick med i SD

Mellan 1994-99 var SD ett både rasideologiskt och antisemitiskt parti att döma av flera explicita formuleringar av rasideologiskt och antisemitiskt snitt i SD:s dåvarande partiprogram och det var det rasideologiska och antisemitiska partiet som SD:s nuvarande ledargarnityr attraherades av (d v s och bl a Jimmie Åkesson, Björn Söder, Mattias Karlsson, Oscar Sjöstedt och Richard Jomshof m fl m fl) och inte minst Åkesson själv som idag hävdar att det var SD:s (antisemitiska) anti-EU-hållning som gjorde att han gick med i SD:
 
Jag har på sistone haft anledning att fördjupa mig i SD:s partiprogram och en aspekt av SD:s visserligen vindlande ideologiska utveckling som jag inte tror att någon har uppmärksammat tidigare är det faktum att när partiet grundades 1988 ur spillrorna av Sverigepartiet och som en fortsättning på BSS så höll partiet till en början en rätt så låg profil i allt som kunde förknippas med s k rasfrågor.
 
Från och med 1988 och fram tills Ultima Thules och vit makt-musikens både plötsliga och formidabla genombrott och den därmed vidhängande skinheadungdomssubkulturexplosionen 1993-94 var SD i mycket hög grad ett s k ”gubbparti” bestående av s k gammelnazister som bl a hade varit medlemmar i SNF och NRP och av s k anti-68-rörelsen-aktivister som bl a hade tillhört Demokratisk allians.

D01lGn7X0AAph3F.jpg-large.jpeg

10152047_1494894990762303_5630525300296623980_n.jpg

fdhsfdhsfdhshjsdfhs.png

C3OmOmsW8AEVMu5.jpg

53668406_10156278757655847_7854100440999264256_n.jpg

 
I och med vit makt-musikens och skinnskallarnas (och därmed barnens och ungdomarnas) inträde på den högerextrema arenan 1993-94 verkar SD har radikaliserats rejält och 1994 antogs ett partiprogram som explicit talade om att avskaffa alla adoptioner av ”icke-västerländska” barn (som ju är en eufemism för icke-vita barn) – innan dess hade SD då varit mycket mer försiktiga och talat om att snarare begränsa antalet adoptioner av ”utomnordiska” barn (och då inte om att förbjuda desamma).
 
Det mest remarkabla med 1994 års partiprogram, som då intressant nog antogs när den f d nazisten Anders Klarström faktiskt ju var på utgång, är då de antisemitiska formuleringarna om ”internationalisterna” (d v s om judarna) som symptomatiskt nog stod att hitta under rubriken ”Befolkningspolitik” och i anslutning till behandlingen av den dåtida rasideologiska ”70-regeln” som sade att alla utomvästerländska (d v s icke-vita) invandrare som hade ankommit till landet efter 1970 skulle repatrieras förutom de adopterade och ”internationalisterna” (d v s de svenska judarna som SD enligt partiprogrammet ville sluta fred med och leva fridfullt tillsammans med) och mitt i alltihop tillade SD att ”idag kämpar vi nationella mot internationalisterna och deras unionsprojekt”. Detta stod då att läsa under ”Befolkningspolitik”-avsnittet och inte exempelvis under rubriken ”Utrikespolitik” och på 1990-talet kunde EU då omtalas som en ”judegrej” inom SD-sfären och det hör då till saken att Åkesson själv har sagt att det som gjorde att han specifikt attraherades av och till slut anslöt sig till SD just var SD:s (antisemitiska) EU-motstånd:
 
”Sedan repatrieringsprogrammet är verkställt kommer det inte att finnas kvar människor i landet som inte har ursprung i den västerländska kulturkretsen, emedan de invandrat t.o.m. 1970 eller adopterats. Sverigedemokraterna vill att svenskarna skall leva i fredlig samvaro med dessa såväl som med svenska internationalister… Vår bedömning är att Sverige kan behålla sin självständighet och svenskarna sin känsla av ett genuint svenskt ursprung med en fortsatt lugn migration inom den västerländska kulturkretsen. En fördel med etnisk homogenitet är att den disciplinerar och skapar empati på ett liknande sätt som sunda familjer gör. Idag kämpar vi nationella mot internationalisterna och deras unionsprojekt.”
 
Detta partiprogram, som då svalde den rasmystiska och antisemitiska myten om ett slags evigt raskrig mellan vita/arier/germaner och judar/internationalister/kosmopoliter med hull och hår (även Himmler kunde då ibland uttrycka att han ville ”sluta fred med internationalisterna” alternativt ”sluta fred med judarna”) kvarstod då ända fram tills 1999 men jag har faktiskt inte hittat att någon annan (antifascist) har noterat detta eller skrivit om detta.
 
Den s k ”70-regeln” hade f ö inneburit att endast 12 398 utomvästerländska invånare hade fått kvarstanna i riket om SD någonsin hade lyckats genomföra denna rasideologiska repatrieringsregel och varav kanske en fjärdedel hade varit adopterade och de resterande i huvudsak kristna invandrare från den s k MENA-regionen och några tusen turkiska och kurdiska arbetskraftsinvandrare samt endast 4149 afrikaner och 2300 latinamerikaner.
 
År 1970 utgjorde nämligen landets samtliga invånare med bakgrund i Afrika, Latinamerika, Karibien, Mellanöstern och Asien sammantaget ynka 0,15% av den dåtida svenska totalbefolkningen motsvarande just 12 398 invånare och åtskilliga av dem var f ö återvändande vita expatsvenskar liksom vita bosättarinvandrare från Afrika och Asien och därtill var åtskilliga av dem gäststudenter som egentligen inte bodde i Sverige permanent utan bara befann sig i landet temporärt och under en begränsad tid.

DO ska granska Karolinska universitetssjukhusets hantering av fallet med den antisemitiskt lagde chefskirurgen som råkar vara son till ”El Comandante” Ernesto ”Che” Guevaras närmaste man

DO ska nu (äntligen) granska hur (bedrövligt) illa Karolinska universitetssjukhuset (inte) har hanterat det uppmärksammade fallet med den antisemitiskt lagde överläkaren som för närvarande tar s k ”timeout” (och naturligtvis med bibehållen lön medan hans vän som tidigare skulle utreda denne nyligen avgick som avdelningschef) inklusive förhoppningsvis också alla smått bisarra inslag (från Karolinskas sida) av både jäv, korruption och antisemitiska gliringar.
 
Och eftersom ”SD-grabbarna” på Flashback redan har ”out:at” läkarens namn, även om flera SD:are samtidigt har påstått (eller kanske snarare önskat) att det handlar om en läkare med iransk bakgrund eller åtminstone om en läkare med någon slags bakgrund i den s k MENA-regionen medan flera antirasister och antifascister ”omvänt” har spekulerat i att läkaren bara måste vara en majoritetssvensk ”SD-läkare” eller t o m en s k ”överklassnazist” av den s k gamla skolan, så är det då numera inte längre någon hemlighet att överläkaren ifråga är chefskirurg på Karolinska, har bakgrund i Bolivia och är son till ”El Comandante” Ernesto ”Che” Guevaras närmaste man och s k ”högra hand” samt är aktiv i svenska vänstersammanhang såsom i Svensk-kubanska föreningen (för tyvärr så finns det ju en del inom den svenska vänstern som av olika anledningar har ”svårt för” och ”problem med” judar):
 
 
”Efter att SVT:s och andra medier rapporterat om misstänkt antisemitism på Karolinska väljer Diskrimineringsombudsmannen, DO, nu att granska sjukhusets agerande.
 
– Det finns skäl för oss att se hur Karolinska agerat i sin arbetsgivarroll och om de har fullgjort sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.
 
En arbetsgivare som får kännedom om trakasserier är skyldig att utreda anmälan och vidta eventuella åtgärder. Enligt läkaren som larmat om trakasserierna ska sjukhusets agerande inte ha varit tillräckligt.”

Nya turer i korruptionsskandalen med den antisemitiske överläkaren och (f d) avdelningschefen på Karolinska

Korruptionsskandalen med den antisemitiske överläkaren och (f d) avdelningschefen på Karolinska som då är en respekterad kirurg (och f ö inte en iranier som ”alla” verkar tro/tänka/tycka) fortsätter att rullas upp av Aftonbladets Helena Trus: Den antisemitiske läkaren (och numera f d chefen) på Karolinska närvarade själv på ett möte med alla läkare på den avdelning som han själv tidigare var chef över efter att Aftonbladet började skriva om denne då den nuvarande chefen är dennes (nära) vän som tidigare sattes att utreda denne.
Karolinska har nu anlitat en extern advokatbyrå (som tydligen ofta anlitas av Karolinska) på oklara grunder (och för dyra pengar) för att till synes rädda sitt anseende. En del tyder på att Karolinska, som bl a har ifrågasatt en av de utsattas juridiska ombud för att vara part i målet och jävig då denne har pekat ut överläkaren som antisemit och själv har judisk bakgrund, helt enkelt vill behålla den antisemitiske överläkaren som ska vara erkänt skicklig.
 
”Läkare på den utpekade avdelningen samlades för ett möte – efter Aftonbladets publiceringar om påstådda trakasserier, kränkningar och antisemitism. Flera i personalen reagerade starkt på att den utpekade överläkaren tilläts delta i mötet.
 
– Det kändes som om chefen valde sida, säger en i personalen.”
 
 
”Efter Aftonbladets publiceringar om påstådda trakasserier, kränkningar och antisemitism ska ett möte hållits med alla läkare på avdelningen i fredags. Enligt uppgifter deltog även den utpekade överläkaren på mötet, trots att personen stängts av under tiden en utredning pågår. Något som ska ha skapat starka reaktioner bland personalen.
 
– Vad sänder det ut för signaler att personen det rör sitter med på mötet? Det är som att cheferna väljer sida, säger en i sjukhuspersonalen. I dag arbetar bara en av de tre utsatta judiska läkarna kvar på sjukhuset, som enligt uppgift inte var med på mötet.
 
– Att den utpekade läkaren deltog är ett tecken på ett utomordentligt dåligt beslut av chefen, säger en annan person med insyn. Huvudansvarig chef för verksamheten menar att mötet inte var extrainkallat utan ett vanligt morgonmöte – och att överläkaren varit på arbetet, trots sin ”time out” på förmiddagen för att träffa några patienter som personen inte velat boka av.
 
Hur reagerar du på att det uppfattades som omdömeslöst?
 
– Jag får be om ursäkt i så fall, det var inget planerat.
 
I början av året fick sjukhusledningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna återigen kännedom om att flera judiska läkare på en av sjukhusets avdelningar känt sig kränkta och trakasserade av överläkaren under flera år. Trakasserierna ska bland annat bestått av antisemitiska glåpord, nekande att medverka i internationella läkarkonferenser samt hindrade att utföra vissa operationer och forskning. Överläkaren, som under perioder haft en chefsposition, har även lagt ut flera antisemitiska bilder på sociala medier.
 
Först några månader efter anmälan till ledningen i februari inleddes en intern utredning. Den sköttes av en av avdelningens professorer, som även pekas ut som god vän med den anklagade överläkaren. Samma person som höll i mötet i fredags.
 
Eftersom utredningen enligt uppgift varken ska ha dokumenterats eller protokollförts fick den svidande kritik.”

Robert Faurisson har gått bort

Den franske litteraturvetaren Robert Faurisson har i dagarna gått bort i den aktningsvärda åldern av 89 år och märkligt nog i den för fransmännen (och inte minst för de franska judarna) mycket historietyngda (och blodsbestänkta) staden Vichy i Auvergne-Rhône-Alpes och typiskt nog efter att ha deltagit på ännu ett revisionist- och förnekarmöte:
 
 
Faurisson var ända sedan 1970-talet och under många decennier en av de mest prominenta akademiska (och disputerade) Förintelseförnekarna a.k.a. historierevisionisterna i världen och en flitig skribent i bl a Journal of Historical Review och i Inconvenient History. Faurisson var på 1960-talet aktiv i den högerradikala Algérie française-rörelsen som stöttade de franska bosättarna i kolonierna i Nordafrika och på äldre dar sökte han sig till vissa icke-vita s k ”andrageneration:are” i Frankrike som har ”svårt för judar”.
 
Faurisson besökte Sverige vid ett flertal tillfällen och bl a 1992 då han höll föredrag på van der Nootska palatset på Södermalm i Stockholm och sov över hemma hos Werner Öhrn i Mälarhöjden samt tilldelades flera s k VAM:are som livvakter när han rörde sig ”på stan” i den svenska huvudstaden. I Sverige stod Faurisson bl a nära Ahmed Rami och Radio Islam, Stockholmsavdelningen av Sveriges nationella förbund, Svenska freds- och skiljedomsföreningens (SFSF) Tyresöavdelning (d v s Tyresö u-lands och fredsförening eller TUFF), FiB-juristerna med advokat Erik Göthe i spetsen och vissa inom Folket i Bild/Kulturfront, vissa forskare vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet samt Logik förlags Björn Björkqvist.

Den mycket populäre hiphop-artisten Dani M som förestår en antijudisk konspiracism i sina sånger och musikvideos ska nu agera förebild för unga artister i talangprojektet ”Nästa nivå”

Trist att notera att den visserligen mycket populäre hiphop-artisten Dani M nu ska agera förebild för unga artister i talangprojektet ”Nästa nivå”:
 
Dani M är visserligen (som sagt) oerhört älskad och uppemot en halv miljon gissningsvis barn, ungdomar och unga vuxna lyssnar på hans sånger varje månad medan miljontals har sett hans musikvideos och han har genom åren spelat för och kontrakterats av ett stort antal kommuner (t ex Botkyrka), medieföretag (t ex TV4 och SVT och bl a i programmen Lyckliga gatan och Melodifestivalen) och scener (t ex Liseberg) och i ett stort antal vänstersammanhang (t ex Ship To Gaza och Klassfesten) och därmed direkt eller indirekt fått uppträda inför 100 000-tals barn, ungdomar och unga vuxna men tyvärr är han samtidigt Sveriges idag störste och mest populäre artist (efter att ha detroniserat Ultima Thule på den posten) som i sina sånger torgför en politisk maktanalys som inte kan kallas något annat än konspiracistisk och med rätt så starka antijudiska inslag.
 
Sedan är det en helt annan sak att särskilt barn, ungdomar och unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund och som bor och lever och växer upp i miljonprogramsområdena har ett stort behov av förebilder och inte minst av förebilder som just förestår radikala politiska analyser som kan hjälpa dem att förstå deras situation och därigenom stärka och bemyndiga dem så att de blir politiskt medvetna och i bästa fall politiskt engagerade och flera enkätundersökningar har indikerat att många barn, ungdomar och unga vuxna i miljonprogramsområdena redan bär på en stark känsla av att någon/några annan/andra styr över både deras egna liv och över Sverige och världen i övrigt.
 
”Talangprojektet ”Nästa nivå” är ett samarbete mellan Red Bull och managementbolaget TRANS49. Det är också en webbserie som publiceras på nätet. I år är det artisterna Erik Lundin, Lamix, Cherrie och Dani M som coachar unga hiphopartister. Deltagarna består av Niklas Jeng från Hallunda, Ramona Abbasi från Växjö, Benjamin Eriksson från Östersund och Anna Rällsjö från Spånga. Tillsammans med mentorerna och deras producenter ska deltagarna spela in en egen låt i en studio i London. Till årets upplaga av ”Nästa nivå” var det 700 sökande.”
Dani m.jpg

Om SD:s ”chefsideolog” Rudolf Kjellén, rastänkandet och antisemitismen

Sedan SD successivt övergav nationalsocialismen för socialkonservatismen efter det senaste sekelskiftet (och vilket även som bekant har gett rejäl utdelning i form av röster från ynka 0,5-1% till förra valets 13% och dagens 20%-opinionssiffror) så har den svenska socialkonservatismens och den s k unghögerns ”urfader” Rudolf Kjellén varit partiets ideologiska ledstjärna (bredvid andra socialkonservativa tänkare som Pontus Fahlbeck, Harald Hjärne, Adrian Molin och Teodor Holmberg) och vilket inte minst är tydligt om en tar del av ett flertal artiklar i SD:s partiorgan Samtiden liksom om en följer partitoppens olika tal och uttalanden under de senaste åren och det hävdas gärna att Kjellén som var först med att både mynta och teoretisera kring senare välkända termer som folkhemmet (Per-Albin Hansson), biopolitik (Michel Foucault), geopolitik (Samuel P. Huntington) samt livsrum och nationalsocialism (Karl Haushofer och Adolf Hitler) inte var anfrätt av sin tids annars mer eller mindre fullständigt normaliserade rastänkande utan faktiskt som ett av få undantag stod fri från denna.
 
På 1940- och 50-talen hävdade även företrädare för dåvarande Moderaterna, som på den tiden fortfarande var ett konservativt parti som betraktade sig som den ideologiska och organisatoriska arvtagaren till Kjellén och unghögern (visserligen i konkurrens med sitt f d ungdomsförbund Sveriges nationella förbund som också gjorde anspråk på att vara en fortsättning på Kjellén och unghögern), att Kjellén ej hade förestått något rastänkande och bl a sades det i artiklar i Svensk tidskrift.
Rudolf Kjelléns skrift ”Ett program: Nationella Samlingslinjer” från 1908 som allmänt betraktas som den svenska unghögerns politiska program och som ett uttryck för det som Kjellén och även Teodor Holmberg (en annan av dagens SD:s inspiratörer) kallade en svensk nationaldemokrati, innehåller dock, upptäckte jag precis nyss, följande stycke under det avsnitt som (så klart) handlar om den s k befolkningsfrågan, och som helt och hållet var en rasfråga på den tiden, och det är ganska uppenbart vilken minoritet och vilken typ av invandrare som Kjellén syftade på när han skrev följande:
 
”Dessa främlingar synas icke i något hänseende göra vårt land nytta, om man ej dit skall räkna de underpanter utav smutsigt blod, som stannar kvar efter dem här och där inom vår ariska folkstam. De öka icke våra nationella värden och den nationella produktionen. Däremot störa de mången gång vårt samhällslugn, rubba vår lojala handelsrörelse, försämra vår handelsmarknad och bereda oss understundom rätt stora internationella obehag.”

Trump är fortsatt fixerad vid Sverige

Trump nämner nu för tredje eller fjärde gången i rad (beroende på hur en räknar tweets) Sverige som västvärldens mångkulturalistiska dystopi i sitt tal på CPAC-konferensen där även dennes närmaste man Bannon tidigare förklarade krig mot ”globalistmedierna”. Trump är som bekant lite mer folklig än Bannon och säger hellre ”fejkmedierna” i stället för att använda sig av den ytterst emiska och därmed interna termen ”globalister”.
 
 
Även Hitler och hans närmaste män nämnde titt som tätt Sverige i sina tal men då oftast i egenskap av att vara den s k nordiska rasens ”hemland”: Sedan dess har dock mycket vatten runnit under broarna och Sverige har förvandlats från att föreställas som den västerländska vithetens paradis på jorden till att framställas som det första västlandet som mer eller mindre helt har fallit för ”globalisterna”.

Det Japanska imperiets syn på och behandling av judar under kriget

Det Japanska imperiet byggde visserligen på en grundläggande rasmyt om den gudomliga japanska s k Yamato-rasen, en japansk fascistisk general ska ha uttalat att imperiet skulle ”krossa alla blåögda fiender och deras mörka slavar” (d v s alla de olika och närmast otaliga koloniserade asiatiska folk som västerlänningarna styrde över innan de ”befriades” av japanerna), 100 000-tals både vita och svarta västerländska soldater dödades också på slagfältet och Japan hade därtill sina egna rasforskare (vilka f ö hade kontakt med de svenska rasforskarna) vilka med hull och hår accepterade de panvästerländska kroppsmätningsmetoder, raskategorier, termer och begrepp som de internationella vetenskapliga konferenserna, tidskrifterna och akademierna i Väst hade kommit överens om och fastslagit (såsom Anders Retzius skallmått) men när det gäller synen på och fr a behandlingen av judar så skiljer sig Japan från alla andra statsbildningar som var allierade med Nazi-Tyskland (inklusive Finland som utelämnade judiska krigsfångar från Röda armén till tyskarna):
 
 
Flera japanska diplomater som var stationerade i Europa och vilka idag i stort sett är bortglömda i västvärlden hjälpte judiska flyktingar och de 10 000-tals judar som var bosatta i och hade flytt till Östasien och lydde under det Japanska imperiets jurisdiktion blev lämnade i fred eller internerades likt andra västerlänningar i koncentrationsläger och där vare sig de kristna eller de judiska västerlänningarna medvetet dödades även om åtskilliga utan tvivel dukade under av umbäranden och p g a att de behandlades illa.
 
Det judiska s k ghettot i Shanghai lämnades i praktiken ifred och det sägs att när tyskarna som också var närvarande i den internationella kinesiska kuststaden bad den japanska ockupationsmakten att göra något åt judarna så sökte den japanske guvernören upp ledaren för ghettot och frågade denne varför så många avskydde dem i västvärlden varpå den sistnämnde ska ha svarat ”för att vi är orientaler” alternativt ”för att vi är korta och mörkhåriga” och vilket ska ha besvarats med ett leende av den japanske guvernören och därefter lämnades ghettot och dess invånare i stort sett ifred fram tills dess att ghettot och staden befriades av den kinesiska nationalistarmén.

Delar av det svenska näringslivet har även tidigare uppvaktat och sympatiserat med extremhögern

Att delar av det svenska näringslivet även tidigare har sympatiserat med och uppvaktat extremhögern är tyvärr inget nytt:

http://www.expressen.se/nyheter/naringslivets-hemliga-uppvaktning-av-sd

http://www.dagensarena.se/innehall/naringslivet-flortar-med-sd

Redan kring förra sekelskiftet drev näringslivsorganisationer som Sveriges Allmänna Handelsförening (vars ordförande Pehr Emanuel Lithander, som även hetsade mot romer och resande, skrev att ”Judefrågan är icke blott en näringsfråga, det är även en ras- och kulturfråga. Judendomen är en av de europeiska folkens största fördärv.”) och Sveriges Minuthandlares Riksförbund kampanjer mot ”judiska schackrare” (d v s judiska gårdfarihandlare), under mellankrigstiden hetsade Sveriges Köpmannaförbund (vars VD Karl-Erik Gillberg var medlem i bl a Nationella arbetsförbundet, Sveriges nationella förbund, Riksföreningen Sverige-Tyskland, Svensk opposition mm) och Sveriges Grossistförbund, idag näringslivsorganisationen Svensk Handel som har uppvaktat SD och som är Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation med närmare 12 000 medlemmar, rätt så hårt mot judiska småföretagare och judiskägda företag vilka kopplades samman med kriminalitet, och i samband med den samlade svenska extremhögerns antisemitiska kampanj ”Mota Moses i grind” 1938-39, som efter Kristallnatten framgångsrikt lyckades förhindra att judiska flyktingar från Tyskland och kontinenten fick asyl i Sverige, deltog flera företagarorganisationer såsom Svenska Småföretagares Riksförbund, idag Företagarna som också har uppvaktat SD och som organiserar 70 000 medlemmar, genom att bl a anordna ett möte i januari 1939 ”mot judeinvasionen” (på mötet antogs f ö en resolution som överlämnades till statsministern och som krävde skärpt invandringskontroll samt åtgärder mot ”Bonniers kioskmonopol”).

Här nedan följer ett utdrag ur en rätt så typisk artikel i Sveriges Grossistförbund tidning Svenskt affärsliv från 1935:

”Svenska folket är nog i allmänhet tämligen judevänligt, dels på grund av vår svaghet för allt utländskt av vad kulör och kvalitet det vara må, dels på grund av den stora likriktade pressens ytterst judevänliga hållning under de senaste åren. På den senaste tiden har man emellertid kunnat märka, att den allmänna toleransen emot judarna förbytts i en viss misstänksamhet på sina håll, och där man – särskilt inom affärskretsar – kommit i närmare beröring med de nyinflyttade judiska elementen, har en spirande antisemitism gjort sig märkbar. Det skall uppriktigt sägas ifrån, att denna avoghet emot de nyinflyttade judarna icke saknar fog. Och om det icke från myndigheternas sida inrättas en betydligt strängare invandringskontroll beträffande icke önskvärda judiska affärsmän, så komma de närmast berörda befolkningsgrupperna åtminstone i Stockholm, att i ren självbevarelsedrift bli tvungna att ingå i försvarsställning. Då ha vi snart kriget i full gång, och till alla andra stora problem, som det svenska folket måste lösa, ha vi då på köpet fått en på samhällslugnet och sinnesfriden menligt inverkande judefråga… Ett är säkert: Den nuvarande oroväckande stora invandringen av landsflyktiga judar måste kraftigt beskäras genom effektivare åtgärder från myndigheternas sida. Och detta måste ske snart, ty annars tvingas de genom invandringen hotade svenska befolkningsgrupperna att i rent självförsvar sätta hårt mot hårt.”

Se även: https://tobiashubinette.wordpress.com/2012/10/15/hakon-swenson

Tidningen Kulturen blir alltmer högerextrem

Tidningen Kulturen som åtminstone jag tolkade som vänster när den började utkomma blir alltmer högerextrem. Tidningen Kulturen utges av det progressiva bokförlaget h:ström (http://hstrom.se) i Umeå som bl a ger ut Jenny Maria Nilsson, Jonas Sjöstedt, Thomas Nydahl, Mohamed Omar, Torbjörn Säfve, Sören Sommelius, Torbjörn Elensky och den legendariske vänsterförläggaren Bo Cavefors radikalkonservativa tidskrift Svarta fanor liksom även Tidskriften Subaltern.

Tidigare har Avpixlat-skribenten Jan Tullberg skrivit i Tidningen Kulturen, den av kulturvärlden så hyllade antisemiten Nikanor Teratologen vars kultförklarade bok Äldreomsorgen i Övre Kågedalen är utgiven av vänsterförlaget Vertigo och som antirasistiska och feministiska Turteatern i Kärrtorp nu har satt upp som pjäs med antifascisten Nils Poletti som regissör (http://turteatern.se/forestallningar/aldreomsorgen-i-ovre-kagedalen) har recenserat den amerikanske rasideologen Kevin MacDonald i tidningen och nu senast har Tidningen Kulturen låtit SD:aren Anton Stigermark recensera en antologi med artiklar skrivna av den italienske radikalkonservative filosofen och buddhisten Julius Evola som det fascistiska bokförlaget Arktos har givit ut:

http://tidningenkulturen.se/index.php/litteratur-topp/litteraturkritik/20974-litteratur-julius-evola-a-traditionalist-confronts-fascism-selected-essays?fb_ref=Default

Tidningen Kulturens chefredaktör Guido Zeccola är aktiv i Italienska riksförbundet samt i SIOS, d v s Samarbetsorgan för etniska organisationer som är den största paraplyorganisationen för landets alla invandrarorganisationer (vilka sammantaget organiserar uppemot 100 000 italienare, chilenare, kurder, eritreaner, finlandssvenskar, assyrier, greker, iranier, kineser, serber, portugiser, ryssar, somalier, romer, spanjorer, turkar, syrianer och ukrainare), och deltar regelbundet på SIOS antifascistiska och antirasistiska stormöten som bl a har hållits på Mångkulturellt centrum med deltagare från i stort sett hela det antifascistiskt och antirasistiskt engagerade civilsamhället och myndighets-Sverige såsom Centrum mot rasism, Interfem, Afrosvenskarnas riksförbund, Judiska församlingen, Peace Works, RFSL, Studieförbundet Vuxenskolan, Fryshuset, Forum för levande historia, Röda korset, Svenska kyrkan, Folk och försvar, LO, New Connexion, DO och SKL.

Kunskapsnivån inom den svenska antifascistiska och antirasistiska rörelsen har visserligen aldrig varit särskilt hög men det ursäktar inte att åtskilliga av landets vänsterskribenter skriver i Tidningen Kulturen som gång på gång samtidigt publicerar artiklar av antisemiter och högerextremister samt att Tidningen Kulturens redaktör Zeccola försvaras av de som organiserar SIOS antifascistiska och antirasistiska möten. I Tidningen Kulturens redaktion (http://tidningenkulturen.se/index.php/om-tidningen-kulturen) ingår f ö både antisemiten Nikanor Teratologen och Crister Enander, grundare av Facebook-gruppen Front mot rasism och gryende fascism.

Jag har all respekt för vänsterns hat mot liberalismen och kapitalismen men det är inte okej att bara därför attraheras av sådana som Evola (eller för den delen av namn som de Maistre och Schmitt m fl), och likaså har jag all respekt för att SD:are dras till Evola men de borde ju kunna hålla sig till att enbart skriva i Samtiden.