Kategori: Anders Carlberg

Intervjuad om min tid som antifascist på 90-talet

Idag släppte Third Ear Studio Arvid Hallbergs podcast-dokumentär i sex delar som handlar om Fryshusets skinheadprojekt och allt det förde med sig och själv är jag intervjuad i flera avsnitt och berättar bl a om hur jag 1993 som ensam antifascist försökte stoppa Fryshusets stora Ultima Thule-konsert som samlade runt 800 skinheads.

https://play.acast.com/s/skuggland

”Third Ear Studio presenterar Skuggland: Skinnskallar och benhuvuden. 

Det här är en historia om ett mörkt decennium i Sverige präglat av våld och rasism. En berättelse om ett socialt experiment som slutade i mord, mordförsök och misshandel.

Under 80- och 90-talen är skinnskallarna i fokus. De våldsamheterna som de rakade unga männen stod för i Stockholm fick Fryshusets grundare Anders Carlberg att ta sig an den fruktade och föraktade gruppen.

År 1988 drar den tidigare kårhusockupanten, kommunisten och betongarbetaren Anders Carlberg igång skinnskalleprojektet som ett knappt decennium senare slutar i flera fall av grovt våld. 

Skinnskallar och benhuvuden en ny dokumentärserie i sex delar av Arvid Hallberg. Det är den första dokumentär som gjorts om det omstridda projektet på Fryshuset. I serien hörs skinnskallar, socialarbetare, aktivister och politiker berätta om tio år av fylla, kaos, våld, högerextremism, jungianska arketyper och drömanalys.”

En s k ”överklassnazist” som likt Anders Carlberg stöttade dåtidens ungdomssubkultur sade sig ha ”upptäckt” Janne ”Loffe” Carlsson och uppmuntrat denne under de första åren av ”Loffes” karriär

Den som åtminstone enligt egen utsago (d v s det hävdade han själv innan han gick bort för några år sedan och jag har ingen anledning att tro att han ljög och ”skrävlade” om det) både ”upptäckte” och uppmuntrade och stöttade Janne ”Loffe” Carlsson som skådespelare och även som musiker under de första åren i dennes karriär på 1950-talet var friherre och f d SS-Unterscharführer Richard af Ström, en s k ”överklassnazist” från Östermalm som bl a hade arbetat som motorcykelordonnans vid SS-Hauptamt i Berlin i krigets slutskede, som arbetade tätt tillsammans med och stöttade de på sin tid både fruktade och föraktade s k “skinnknuttarna” eller ”knuttarna” i Stockholm (d v s en av dåtidens stora ungdomssubkulturer bland arbetarungdomen – idag benämns de som bikers) i början på 1950-talet i egenskap av att vara bilskollärare samt utbildare och kurschef i Frivilliga Motorcykelkåren.
 
 
Friherre af Ström höll bl a motorkurser för ”knuttarna” och startade en ”knuttelokal” och ett café tillsammans med Edith “Raggarmorsan” Jönsson och just Janne “Loffe” Carlsson i Nybohov som kom att bli knutpunkten för ”knuttarna” och den begynnande bikersubkulturen i Stor-Stockholm i början på 1950-talet. Janne “Loffe” Carlsson och de svenska bikerungdomarna, d v s både de manliga ”knuttarna” och de kvinnliga ”spättorna”, var dock så klart inte högerextrema på något sätt utan mest bara upproriska s k ”arbetarungar” från Södermalm och Söder om Söder som attraherades starkt av Andra världskrigets uppåtstigande segrarmakt USA och dess dynamiska och framåtblickande populär- och ungdomskultur.
21192073_10155004409955847_3397508301812598459_n.jpg
 
Att den gamle nazisten af Ström stöttade ”knuttarna” och blev något av en ”extrapappa” åt många av de svenska bikerungdomarna inklusive möjligen åt ”Loffe” själv har f ö sin parallell i att den gamle kommunisten Anders Carlberg kom att stötta Stockholms skinnskallar flera decennier senare genom att bl a likt af Ström hjälpa dem att anskaffa en permanent lokal som kom att bli en knutpunkt för Stor-Stockholms skinheadsubkultur under många år. Både den gamle nazisten af Ström och den gamle kommunisten Carlberg lyckades även erhålla stöd för sina respektive ungdomssubkulturprojekt bland politikerna och i båda fallen var det f ö socialdemokrater som stöttade och finansierade satsningarna på de båda ungdomssubkulturerna i form av Hjalmar Mehr respektive Mats Hulth.

Den osannolika men mycket svenska historien om när en 68-ledare, en kapitalist och en monark stöttade extremhögern

Galagos redaktör Johannes Klenell påminner om alla de som stöttade Ultima Thule och skinheadsubkulturen på 1990-talet, och vilka därmed har en direkt skuld till att SD idag är så stora, att Sverige utvecklades till världens centrum för vit makt-musik samt att Sverige kom att bli det land där flest människor proportionellt sett har misshandlats och mördats av nazister: den gamle 68-vänsterledaren Fryshusets Anders Carlberg, Stockholms arbetarekommun och Socialdemokraterna, f d kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth, H.M. Konungen, musikmogulen Bert Karlsson samt alla de journalister, politiker, tjänstemän, kändisar och andra som genom åren gav sitt stöd åt Stockholms stads och Fryshusets skinheadprojekt:

http://www.etc.se/kultur-noje/sd-solkar-ner-ultima-thules-rykte-inte-tvartom

11822595_10153103246115847_843228757615061884_n


En gång i tiden ”råkade” jag komma över en namnlista över Carlbergs personliga nätverk, och som listade alla de som stöttade Fryshuset, Ultima Thule och skinheadprojektet (gissar att namnlistan finns i Expos arkiv idag liksom i Fryshusets arkiv, såvida inte Carlberg destruerade namnlistan innan han gick bort): tyvärr innehöll listan även ett antal personer som annars var och är vettiga i andra frågor – flera feminister och vänsterprofiler, sådana som engagerar sig i ungdomsfrågor och för marginaliserade grupper och t o m en judisk överlevande som under en period trodde på Carlberg och stöttade Fryshusets skinheadprojekt. Och det ska då påminnas om att på Fryshuset bildades bl a Vitt ariskt motstånd liksom vit makt-musikkoncernen Nordland.

Den tidsanda som låg bakom 1990-talets gullande med och stöd till extremhögern, och som nådde sin kulmen med Lars Norén-debaclet 1999 som slutade med flera mord och självmord, berodde till stora delar på vänsterns dominans inom både antirasismen och i relation till frågan om vad som ”egentligen” var nazism och rasism eller inte (vi bör komma ihåg att det var just under 1990-talet som den genommilitanta och ultraradikala svenska färgblinda antirasismen formulerades, och som ledde till att inget i Sverige till slut sågs som rasism): de är ju ändå ”våra grabbar och tjejer”, hette det gärna (d v s ”vanligt svennefolks ungar”), och det som arbetarklassen och fr a arbetarungdomen känner, tycker och gör är trots allt ”autentiskt” eller t o m ”sanningen”, tyckte många både marxister och ungdomskulturforskare (det s k cultural studies-tänket) vid denna tid (dessutom var det inne inom vissa feministkretsar att fascineras av ”autentiska” maskulina och fysiska män, vid denna tid).

Sedan ska det sägas att det också idag daltas med minoritetsungdomar och unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund som öppet uttrycker antisemitiska attityder och åsikter, men som ändå likt Ultima Thule på sin tid får spela (det handlar om ett antal mycket populära hip hop-artister och band) i public service-företagens program och kontrakteras och arrangeras för offentligt finansierade konserter och andra arrangemang som riktar sig mot rasism och s k intolerans.

Om Bert Karlsson, Anders Carlberg, Ultima Thule och SD

Bert Karlsson har mycket på sitt samvete: idag profiterar han hänsynslöst och ”entreprenöriellt” på andra människors olycka, och 1991 var han medgrundare av högerpopulistiska Ny Demokrati och dess ordförande fram till 1994: http://www.etc.se/inrikes/bert-karlsson-ljuger-om-tillstandet-asylboende

År 1993, samtidigt som flyktingförläggningar brann och homosexuella och icke-vita misshandlades och mördades på gator och torg, bidrog Karlsson via skivbolaget EMI på ett avgörande sätt till att vikingarockbandet Ultima Thule sålde uppemot 230 000 skivor på bara några månader och toppade i stort sett samtliga försäljnings- och topplistor under sommarhalvåret med hela tre album och flera hitlåtar på en och samma gång: bandet skrev helt enkelt svensk populärmusikhistoria sommaren 93. Genom sin s k vikingarock påverkade Ultima Thule en hel generation barn, ungdomar och unga vuxna i högerextrem riktning, vilket därmed lade grunden till dagens SD, både dess ledarskikt och dess väljarkår: i stort sett samtliga i SD:s ledarskikt av idag vaknade politiskt och radikaliserades i högerextrem riktning under denna tid genom att lyssna på Ultima Thule och mer eller mindre anamma den skinheadsubkultur som exploderade i popularitet när bandet slog igenom, och SD har idag följaktligen bland sitt starkaste stöd i ålderskategorin ca 35-45 år (d v s den s k skinhead- och Ultima Thule-generationen, som m a o i mångt och mycket bär upp partiet).

Och självklart närvarade Karlsson liksom hans NyD-partiledarkollega Ian Wachtmeister på Fryshusets och Stockholms stads bejublade Ultima Thule-konsert i oktober 1993 som arrangerades av den gamle maoisten Anders ”Alla skinheads gudfader” Carlberg och förre kulturministern Lena ”Skinheads är inte rasister” Adelsohn Liljeroth, vilka stod bakom Fryshusets och Stockholms stads påkostade skinheadprojekt, som genom åren bl a ledde till att både terroristgruppen VAM (Vitt ariskt motstånd) och vit makt-musikimperiet Nordland bildades. Denna konsert med Ultima Thule på Fryshuset bör vara den största svenska vit makt-musikkonserten någonsin med uppemot 800 skinheads, nationalsocialister och högerextremister på plats.

Jag var också där som den ende antifascisten som protesterade mot konserten: Jag såg taxibil efter taxibil anlända med prominenta hedersgäster från musikbranschen och journalistkåren (hela 14 TV-team och 120 journalister). Även sådana namnkunniga ”kändisantirasister” som Gellert Tamas var där – på den tiden stöttade han helhjärtat skinheadsubkulturen och Ultima Thule som de allra flesta andra gjorde som engagerade sig mot rasism och för ungdomar inklusive en hel del forskare och kulturprofiler på vänsterkanten (såsom Jan Guillou), och Carlberg själv gick i god för att Ultima Thule absolut var antirasister och antifascister genom att skriva just det på skivkonvolutet till guldskivan ”För fäderneslandet” som försågs med dennes signatur. Under konserten delade Carlberg dessutom ut två guldskivor från den svenska musikindustrin till bandet. På plats på konserten var även ett flertal höga tjänstemän från Stockholms stad liksom borgarråd och riksdagspolitiker som ville stötta ”kampen mot rasism” och ”arbetet för ungdomar”.

Jag såg också skinheadgäng efter skinheadgäng anlända från hela Stor-Stockholm liksom flera prominenta extremhögerprofiler som så klart inte ville missa en nazistkonsert som till fullo backades upp av självaste huvudstadens etablissemang och maktelit (som då styrdes av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet). Alla ville de höra när Sveriges i särklass mest populära och sålda band under året vrålade ut sitt hat mot Tredje världens ”barbarer” som ”invaderade” riket (”Ni tär på vår jord”) liksom sin vrede mot den ”judiska makten” (”Hör bestens vrål”) inför en publik som om och om igen skanderade ”Sverige åt svenskarna”, och inte minst när bandet spelade sin vänsternazistiska hyllningssång till SD som då även var partiets kampsång, d v s ”Kring Sveriges fana” (”Enad front bland arbetets miljoner”).

Jag försökte blockera Fryshusets stora ingång, men blev naturligtvis gripen och bortförd av polis, och fick en käftsmäll av en polis i polisbilen för att jag ”jävlades med svenskarna”, fick övernatta i en cell på Södermalms polisstation och dömdes sedermera för att ha försökt stoppa Ultima Thule-konserten. Aftonbladets dåvarande rockmusikkritiker var så klart på plats och skrev om konserten, och mitt lilla försök att blockera den omnämndes av denne som en mindre störning i samband med ett annars mycket lyckat arrangemang. Det ska också sägas att jag även kom att dömas för att under hela sommaren ha gått runt i musikaffärer och varuhus, på bensinmackar och på andra ställen där en på den tiden kunde köpa CD-skivor och systematiskt stulit med mig mängder med Ultima Thule-skivor för att försöka förhindra att så många majoritetssvenska barn, ungdomar och unga vuxna som möjligt skulle kunna köpa dem (och vilket väl också åsamkade Bert ekonomisk skada) och därmed påverkas i högerextrem riktning.

Anders Carlberg

Utan att vanhedra en nyligen avliden människas minne så vill jag ändå påminna om att Anders Carlberg på flera viktiga sätt bidrog till framväxten av den moderna svenska naziströrelsen såsom den utvecklades under 1980- och 90-talen (säkerligen så klart utan att han själv var medveten om det och fr a ville det, som den f d maoist han ändå var), d v s under den avgörande period för den svenska naziströrelsen när åldrade ”gammelnazister” och ”överklassfascister” ersattes av unga ”nynazister” nästan precis innan rörelsen höll på att dö ut av sig själv (d v s i stort sett rent biologiskt = utan skinheadsubkulturen och vit makt-musiken hade den svenska naziströrelsen s a s varit blott och bart en skugga av sitt forna jag idag).

Carlberg bidrog till formerandet och framväxten av skinheadsubkulturen, till grundandet av terroristgruppen VAM (som ägde rum i anslutning till Fryshuset där gruppens blivande aktivister hittade varann och lärde sig föreningsteknik) och kanske fr a till den under några år på 1990-talet oerhört framgångsrika svenska vit makt-musikindustrins utveckling.