Kategori: Aleksander Dugin

Håller Dugins vision om ett eurasiatiskt Ryssland på att realiseras i detta nu?

Håller Rysslands högerextrema chefsideolog Dugins vision om ett extremnationalistiskt, genomauktoritärt och fr a eurasistiskt Ryssland faktiskt på att realiseras i detta nu?

Det talas som bekant numera ständigt om att Ryssland just nu är på väg att bli som Nordkorea fast i jätteformat men snarare är det nog så att det ryska samhället i rask takt är på väg att bli som Kina med allt vad det innebär av (själv)censur, (statlig) propaganda, en stark (polis)stat och drakoniska straff och samtidigt ytligt sett ett ”normalt” modernt samhälle (d v s Nordkorea är något helt annat och fr a något mycket mer extremt enligt min mening).

Framför allt så håller Ryssland i rasande takt på att kasta loss fullständigt från övriga Europa och västvärlden med allt vad det innebär och det är inte bara så att landet alltmer börjar likna det kinesiska samhället utan Ryssland och Kina är vid det här laget i det närmaste predestinerade för varandra inför den åtminstone närmaste framtiden, d v s två gamla imperier som just nu frossar ikapp i nostalgisk nystalinism respektive nymaoism och ständigt ältar gamla oförrätter som Väst anses ha åsamkat dem i (när)historien.

Iljins och Dugins högerextrema eurasiatiska ideologi som Putin visserligen tidigare har flirtat med men aldrig helt och hållet har omfamnat ser m a o ut att realiseras i detta nu p g a den ryska invasionen av Ukraina (och Västs respons på densamma) och oavsett om Putin är en anhängare av denna ideologi eller ej – d v s Ryssland lämnar nu definitivt övriga Europa och Väst bakom sig och orienterar sig österut och bejakar därigenom sitt (eur)asiatiska arv med full kraft.

Jag har själv genom åren både besökt Ryssland och Kina och flera gånger om dessutom och jag har alltid upplevt Ryssland som ett europeiskt land liksom som mer fritt än Xis Kina och långt mer ”normalt” i enlighet med mina referensramar (d v s de fortfarande skapligt fungerande parlamentariska demokratierna i Norden och Västeuropa) trots Putins regim men idag ser då situationen radikalt annorlunda ut o Ryssland vilket DN:s Rysslandskorrespondent Anna-Lena Laurén rapporterar om. Det är naturligtvis en fruktansvärd tragedi som just nu drabbar Ukraina men på längre sikt är det en gigantisk tragedi av ödesmättade proportioner att Ryssland i skrivande stund vänder Europa ryggen.

”Bankkorten fungerar inte. Det går inte att läsa BBC. Inte att öppna Facebook. Putinregimen har alltid varit en diktatur i grunden. I praktiken dock en slags halvdiktatur där medborgarna har kunnat inhämta information och resa fritt. Så är det inte längre. DN:s korrespondent som har återvänt till Ryssland rapporterar om det nya vardagslivet.”

https://www.dn.se/varlden/anna-lena-lauren-nu-marks-diktaturens-harda-karna-i-det-ryska-vardagslivet

”Messenger är kopplat till Facebook, och Facebook fungerar bara med vpn-uppkoppling i Ryssland nuförtiden. Min dotter får övergå till Whatsapp tills jag har skaffat vpn till hennes surfplatta. Inte heller Twitter fungerar utan vpn. Det går inte att läsa den ryska oberoende nätsajten Meduza utan vpn. Inte BBC. Den oberoende tv-kanalen Dozjd som jag dagligen tittat på har lagts ned. Visserligen är det bara att starta sin vpn-uppkoppling så kan man läsa allt som är förbjudet. Men Ryssland har aldrig haft de här begränsningarna, i motsats till Kina. Nu är de införda.

Att parlamentet duman nu planerar att förbjuda bruk av vpn är bara följdriktigt. Följande morgon skruvar jag av gammal vana på radion. Våglängden är inställd på oberoende Echo Moskvy – också den nedlagd. Nu har samma våglängd övertagits av det statliga propagandaorganet Sputnik. Mitt vardagsrum fylls av en hurtig röst som tillhör Tigran Keosajan, Kremltrogen regissör, gift med statskontrollerade Russia Todays chefredaktör Margarita Simonjan.”

Det geopolitiska raskrigs- och civilisationskrigstänket är här nu

Om att den svenske statsvetaren Rudolf Kjellén hemsöker oss alla idag via den amerikanske statsvetaren Samuel P. Huntington (Trumps inspiratör i utrikesfrågor) och den ryske statsvetaren Aleksander Dugin (Putins inspiratör i utrikesfrågor) vars båda huvudverk firar 20 år

1996 publicerade den legendariske (och idag framlidne) amerikanske statsvetaren (av många också ansedd som högerextrem) Samuel P. Huntington ”The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” som handlade om USA:s och Västs framtid och som så här i efterhand alltmer framstår som själva grundtexten för dagens konservativa och reaktionära våg i västvärlden (i form av högerpopulism och extremhöger och i form av Trumps kommande utrikespolitik och världsbild) och ett år senare (1997) publicerade den likaledes legendariske (och ännu levande) ryske statsvetaren (av många också ansedd som högerextrem) Aleksander Dugin ”The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia” som handlade om Rysslands och Östs framtid och som också så här i efterhand framstår som själva grundtexten för dagens konservativa och reaktionära våg i den gamla Andra världen, d v s det forna kommunistiska Ryssland och Central- och Östeuropa (i form av illiberalism och auktoritarism och i form av Putins utrikespolitik och världsbild).

Medan Huntingtons huvudtes är att USA måste förlänga sin globala dominans både via fortsatt alliansbyggande och genom att till varje pris och närmast med alla till buds stående medel motarbeta Asien med tonvikt på Kina och delvis också den muslimska världen så är Dugins huvudtes att Ryssland måste återta sin globala dominans både via fortsatt alliansbyggande och genom att till varje pris och närmast med alla till buds stående medel motarbeta Väst med tonvikt på USA och delvis också Västeuropa.

Det har nu gått 20 år sedan dessa båda grundtexter publicerades och vilka då betraktades som både extrema och kontroversiella (de var helt enkelt avantgardistiska och före sin tid) då både Huntington och Dugin betraktar världens stater, folkslag, religioner och civilisationer på ett närmast organiskt (geopolitiskt) vis och vilket går tillbaka till geopolitikens grundare för 100 år sedan den legendariske (och sedan länge avlidne) svenske statsvetaren (av många också ansedd som högerextrem) Rudolf Kjellén som numera sedan några år tillbaka är Sverigedemokraternas inspiratör samt till det faktum att internationella relationer under 1900-talets första hälft också kallades för internationella rasrelationer.

Allt är med andra ord som upplagt för en storkonflikt under den närmaste framtiden och en svensk, en amerikansk respektive en rysk statsvetares världsbild/er som en gång i tiden betraktades som (höger)extrem/a styr nu i det närmaste mänsklighetens och planetens framtid.