Kategori: adeln

Om diverse slott (och adelsfamiljer) som figurerat i den svenska extremhögerns historia

Noterar idag (bland DN:s dödsannonser) att greve Magnus von Essen på Rydboholms slott i Österåker har gått bort, son till det högerradikala och pro-nazityska greveparet Eric och Louise von Essen:
20228852_10154895459365847_6426214115382958363_n
 
Just Rydboholm var då ett av ett flertal slott som under mellankrigstiden och krigsåren ”host:ade” och var värd åt högerextrema paramilitära träningsläger, högerextrema barn- och ungdomsläger samt högerextrema kurser, möten och middagar (liksom bl a baron Gösta Hermelins Ulvåsa slott i Motala och grevinnan Ebba Mörners Torönsborgs slott i Söderköping) och slottsherren var vid denna tid greve Eric von Essen, kapten i pansartrupperna samt bl a medlem i Svensk opposition, och gift med Louise som var född Tamm och som bl a var medlem i Svensk-tyska föreningen.
 
20245342_10154895520565847_5977463594957483980_n.jpg
På Rydboholms slott avhölls bl a i augusti 1934 ett välbesökt s k ”nationellt sommarting” som arrangerades av Sveriges nationella förbund och som rapporterades ha varit ”storstilat” i partitidningen. Utöver Magnus fick paret Eric och Louise även dottern Elisabeth som idag är gift med greve Gustaf Douglas på Stjärnorps slott i Linköping, d v s ett av Sveriges absolut rikaste (miljardärs)par, och även Stjärnorps slott är f ö en rätt så flitigt förekommande byggnad och plats i den svenska extremhögerns dramatiska och just ”storstilade” (mot bakgrund av alla adelsfamiljer som har varit aktiva inom rörelsen) men fortfarande för de allra flesta okända annaler.

Den nyligen bortgångne friherre Niclas Silfverschiölds far tilldelades den nazityska Tyska örnens orden

Friherre Niclas Silfverschiöld gick bort igår, make till prinsessan Désirée som är konungens syster och dotter till arvprinsen Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla av Sachsen-Coburg und Gotha vilka båda var pro-nazister.
 
Den nyligen avlidne friherren var son till den pro-(nazi)tyske friherren och ryttmästaren Carl-Otto Silfverschiöld som var en av de ca 250 svenskar som under högtidliga former tilldelades den nazistiska förtjänstmedaljen Tyska örnens orden (med svärd) eller Verdienstorden vom Deutschen Adler av Hitler.
 
Hur många (överklass)nazistiska kopplingar och ”hemligheter” finns det egentligen inom Huset Bernadotte?
 
Naturligtvis finns det ingen primordialistisk, essentialistisk eller biologistisk arvssynd och det är inte friherre Niclas, prinsessan Désirées eller kung Carl Gustafs eller för den delen drottning Silvias fel att de har föräldrar som var nazister och pro-nazister (eller att de blev döpta efter nazister och vigda av nazister eller att deras barn döptes av nazister o s v) men det är inte utan att en börjar undra om det kan vara så att ”kaka söker maka” och att ”lika barn leka bäst”, d v s barn till överklassnazister kanske dras särskilt till varandra vad gäller att ingå i intimrelationer med varandra?

Senaste utgåvan av Ointroducerad adel

Den senaste utgåvan av ”Ointroducerad adel” är en guldgruva för alla oss som är (måhända smått osunt) intresserade av (och fixerade vid) den svenska socialgrupp 1-extremhögern och den svenska s k överklassnazismen och älskar att frossa i stamtavlor och räkna ut vem som var eller är gift med vem, vem som är barn eller barnbarn till vem samt vilka som äger vilka företag, vilka som är eller blev professorer, generaler, ambassadörer, chefsläkare och domare och vilka som bor på vilka slott och herresäten och intressant nog (men inte oväntat) så har redaktionen för ”Ointroducerad adel” känt sig nödgad att behöva ange ett antal förkortningar som syftar på olika medaljer och utmärkelser som är kopplade till Tredje riket och krigsåren då så många svenska adelsmän (och faktiskt även ett antal svenska adelskvinnor) tillhörande både den introducerade och den ointroducerade aristokratin tjänstgjorde som frivilliga i och för Nazi-Tyskland och både vid och bakom fronten mellan 1939-45.
15181500_10154149235005847_328393115697647337_n

Om extremhögern och Europas kungahus och överklass – både brittisk och svensk sådan

Den engelska skandaltidningen The Sun har publicerat foton härrörande från en film som visar den nuvarande brittiska drottningen görande s k ”hitlerhälsning”, d v s en segerhälsning eller en romersk hälsning, för många svenskar kort och gott känt som att ”heila”: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3165923/Pictured-Queen-taught-NAZI-SALUTE-Edward-VIII-secret-1933-film-Balmoral.html

De allra flesta britter liksom brittiska hovet har dock reagerat mycket negativt på den antimonarkistiske tidningskungen Rupert Murdochs publicering (som äger The Sun), inte minst då drottning Elizabeth bara var ett barn vid den tidpunkt då händelsen filmades. Det har länge varit känt att Edward VIII, kanske mer känd som modeikonen hertigen av Windsor (som bl a har givit upphov till windsorknuten: många högerextremister är mycket måna om sitt utseende och sitt yttre, inte minst då ytan är allt för fascismen – det har därför alltid funnits en tydlig koppling mellan skönhetsindustrin, modevärlden och extremhögern) som styrde över ca en femtedel av jordklotet (d v s Brittiska imperiet) under knappt ett år innan han tvingades abdikera, var antisemit, antikommunist, pro-nazist och pro-tysk liksom åtskilliga var i övrigt inom den brittiska aristokratin och överklassen på 1930-talet.

Det ska också nämnas att flera av Europas mer namnkunniga furstehus och högadliga släkter passivt eller aktivt stöttade extremhögern på olika sätt innan och under kriget, och i vissa fall även efter kriget såsom Hohenzollern, Bragança, de la Rocque, Vane-Tempest-Stewart, zu Wied, Brabant, Hohenlohe, Isenburg, zu Waldeck und Pyrmont m fl. Hela nio medlemmar av vår nuvarande kungs familj på morssidan, d v s Sachsen-Coburg und Gotha, var t ex inskrivna i matriklarna som betalande partimedlemmar i tyska NSDAP.

Åtskilliga inom det dåvarande och blivande svenska kungahuset (såsom vårt nuvarande kungapars föräldrar) och ett försvarligt antal inom den svenska adeln var medlemmar i och sympatisörer till olika högerextrema partier och organisationer och/eller skänkte pengar och stöttade desamma på olika sätt. Hertigen av Windsor har ju t ex sin svenske motsvarighet i hertigen av Västerbotten, d v s arvprinsen Gustaf Adolf, vår nuvarande kungs far, som också var pro-nazist och pro-tysk, men som hann avlida i en flygolycka 1947 innan han blev kung. Vidare räknade jag en gång till hela 23 stycken Hamilton:are (Hamilton står som nr 86 i den svenska adelskalendern) i olika namnlistor tillhörande svenska högerextrema partier, organisationer och föreningar (liksom hela tio stycken von Euler:s), och långt mer än hälften av alla svenska adelsfamiljer finns representerade med åtminstone en representant (generellt långt fler än så, vilket exemplet Hamilton visar med all önskvärd tydlighet) i olika matriklar, prenumerant- och bidragslistor tillhörande den svenska extremhögern.

Sedan är det i och för sig förståeligt att många inom Europas gamla blodsbaserade överklass, d v s furstehusen och adelsfamiljerna, valde att satsa på extremhögern av rädsla för både socialister och liberaler, vare sig dessa utgjorde inbillade eller verkliga hot mot den gamla överklassen.

Avslutningsvis bör det nämnas att det även i Sverige sedan länge har florerat rykten om existensen av foton på blivande kändisar som antingen ”heilar” eller är utstyrda i paramilitär uniformering såsom det som The Sun nu har publicerat på den nuvarande brittiska drottningen: det har sagts att sådana foton ska finnas föreställande legendariska socialdemokrater som Thage G. Peterson (som barn var han medlem i Are Waerlands hälsorörelse), Olof Palme (som barn var han helt och hållet ”inbäddad” i den svenska högerextrema överklassen och i den svensk-tyska nazistkolonin) och Ragnar Edenman (som deltog i grundandet av fascistiska Nysvenska rörelsen, och som avslutade sin karriär som ordförande i Palmekommissionen som utredde mordet på Palme) liksom på borgerliga politiker som Nils Brage Nordlander (som var ledare för naziststudenterna vid Karolinska institutet), Rolf Clarkson och Per Olof Sundman och på kändisar som Ingmar Bergman och Ingvar Kamprad.

Ibland har detta visat sig stämma, men ibland handlar det nog om rent ”önsketänkande” från politiska motståndares sida alternativt att enstaka vittnens autentiska minnen har traderats vidare och ”förvandlats” till fotografier. I blivande moderate riksdagsledamoten Clarksons fall finns verkligen ett foto där denne är iförd paramilitär stålgrå uniform komplett med koppel, men i Kamprads fall finns än så länge bara vittnesmål som berättar att han höll tal på ett nazistmöte (troligen för lindholmarnas radikala och våldsamma ungdomsorganisation Nordisk ungdom) på Götaplatsen i Göteborg iförd ridstövlar och hållandes en ridpiska i handen, och detsamma gäller Brage Nordlander som enligt framlidne antifascisten John Takman ska ha varit skrudad i en paramilitär nazistuniform när uppemot 500 svenska KI-studenter höll sitt agiterade antisemitiska ”Mota Moses i grind”-möte på Östermalms torg i Stockholm 1939.

Ryktet går också att vår nuvarande kung ska ha setts iförd ”nazistunifom”, och vilket naturligtvis inte handlar om Nazi-Tysklands tid då vår statschef ännu inte var född när Tredje riket gick under (att han sedan bär två namn, d v s Folke och Hubertus, till minne av två högerextrema släktingar är en annan sak), ej heller om hans vid det här laget världsberömda, exklusiva och överdådiga ”kaffeflickspartyn” där rasperformativa inslag annars gärna förekom (både ”blackface”- och ”arabface”-temafester ska ha ägt rum på de kungliga slotten – t o m Säpo-agenterna ska ha tvingats delta i iscensättandet av rasfantasierna) i enlighet med den ”unga bunga”-stil som Silvio ”Il Cavaliere” Berlusconis koloniala nostalgitrippfester i Quirinalpalatset i Rom (läs: haremsfantasier av ”no limits”-karaktär) kännetecknades av, och som numera avlidne Khaddafi (Libyen är då en f d italiensk koloni) ska ha lärt denne att arrangera till fulländning.

Det handlar i stället om att vår kung som ung hade en vän, en småländsk adelsman, som också var medlem i nazistiska Nordiska rikspartiet, och som tyckte om att ”lajva” på fritiden som det heter idag, d v s att klä upp sig i historiska uniformer och marschera runt och ”låtsaskriga” i terrängen i Sydsverige. Ett vittne ska nämligen ha sett vår nuvarande kung tillsammans med denne adelsyngling och andra bekanta, säkerligen unga män från Skåneadeln, iklädda replikor av Waffen-SS karaktäristiska kamouflagefärgade uniformer någonstans i Skåne på 1960-talet. Huruvida detta är sant eller ej vet ingen, och den småländske adelsmannen som idag hade kunnat berätta om det eventuella lajvandet begick sedermera självmord i en jaktstuga under mystiska omständigheter.