Kategori: 2018

En karta över SD-land

Att SD blev det största eller näst största partiet i närmare 80% av landets 290 kommuner, i över 60% av rikets 29 valkretsar samt i nästan 50% av de 6004 valdistrikten i 2018 års val vet väl alla redan men det är en annan sak att försöka illustrera detta remarkabla valresultat i kartform.

Bloggen Politologerna, som drivs av statsvetare som bl a är valforskare, har försökt att göra just det genom att visa dels i vilka valdistrikt som SD blev det enskilt största partiet i landet som helhet och kommunvis och dels var SD har sitt starkaste stöd i förhållande till partiets totala valresultat där den mörkaste (gula) färgen visar den kvintil (eller femtedel) valdistrikt där SD fick mest stöd och den ljusare (gula) färgen kvintilen därefter (d v s där SD fick näst mest stöd) medan den gråa färgen markerar de resterande 60 procents valdistrikt där SD fick minst stöd.

Valdeltagandet var betydligt lägre bland utomeuropéerna samt bland ”andrageneration:arna” jämfört med majoritetsinvånarna i 2018 års val

SCB har idag publicerat siffror som rör valdeltagandet i 2018 års val som bl a visar att hade Sverige enbart bestått av eftergymnasialt utbildade majoritetsinvånare så hade valdeltagandet nästan varit på samma nivå som den som brukar gälla i diktaturer – d v s över 95% och vilket är en otroligt hög siffra i en fungerande parlamentarisk demokrati (som ju Sverige då är).

 

Tyvärr är dock valdeltagandet betydligt lägre bland invånarna med utländsk bakgrund och fr a gäller det de som har utomeuropeisk bakgrund. Allra lägst var valdeltagandet bland invånare som är födda i Asien och Afrika samt i Europa utanför Norden och EU.

VAL18.jpg

I landstings- och kommunvalen, som ju alla som bor i landet har rätt att delta i oavsett medborgarskap, så var valdeltagandet dessutom mycket lågt bland de röstberättigade som ej har svenskt medborgarskap – 39%.

 

Även bland unga vuxna s k ”andrageneration:are” var valdeltagandet betydligt lägre än bland unga vuxna majoritetsinvånare: Bland förstagångsväljarna röstade hela 89% av de unga majoritetsinvånarna, vilket också det är en otroligt hög siffra i en fungerande parlamentarisk demokrati, jämfört med 75% av de unga ”andrageneration:arna”.

 

Tyvärr är det också så att det finns ett tydligt samband mellan andelen utrikes födda i ett visst valdistrikt och själva valdeltagandet: I nio av de tio valdistrikt med allra lägst valdeltagande var över hälften av de röstberättigade utrikes födda och i hela 192 av sammanlagt 222 valdistrikt där över hälften är utrikes födda bland de röstberättigade var valdeltagandet under 70%.

80% av folkökningen under 2018 utgjordes av invandring och 80% av de största invandringsländerna var under samma år utomeuropeiska länder

Idag publicerade SCB färsk statistik om 2018 års befolkningsförändringar och av de 10 största invandrargrupperna utgjorde utomeuropéerna under året 80%, d v s 8 av de 10 största ursprungsländerna för invandrare under förra året var utomeuropeiska länder.

sss.jpg

Invandringen fortsätter också att vara den allra främsta anledningen till att den svenska befolkningen överhuvudtaget ökar och så har det i praktiken mer eller mindre varit sedan 1993 och samtliga svenska kommuner uppvisade ett invandringsöverskott under 2018. Mansöverskottet är också stort idag i vissa åldrar fr a och idag råder ett mansöverskott i hela 254 av landets 290 kommuner och särskilt gäller det ålderskategorin 15-40 år. Den 31 december 2018 fanns det 10 230 185 personer i riket i folkbokföringsregistret plus naturligtvis ett okänt antal invånare vilka inte är registrerade i statistiken och 80% av folkökningen under 2018 utgjordes då av (fr a utomeuropeisk/a) invandring/invandrare.

2018 slutade med att över två tredjedelar av mänskligheten kom att styras av auktoritära, nationalistiska och reaktionära regeringar

‪Igår gick 2018 till historien som året då auktoritära, nationalistiska och reaktionära ledare, rörelser och partier till slut kom att styra över långt över två tredjedelar av hela mänskligheten inklusive merparten av världens mest förmögna, mäktigaste och folkrikaste länder.
 
Detta har inte hänt och inte varit fallet sedan 1918 då den gamla av Europa dominerade världen gick i graven för alltid och då den parlamentariska demokratin fick sitt slutgiltiga genombrott i västvärlden i kölvattnet av Ryska revolutionen och fyra imperiers undergång och vilket i sin tur resulterade i att de kvarvarande globala västerländska kolonialimperierna till slut samtliga kom att gå under senare under efterkrigstiden.
 
Efter Kalla krigets slut och någon gång mellan 2005-2015 så ”peak:ade” sannolikt antalet skapligt fungerande parlamentariska demokratier på jorden men sedan dess går det tyvärr allt snabbare utför när både flertalet människor i västvärlden och flertalet människor i den utomvästerländska världen just nu verkar vilja rösta fram, stödja och föredra alltmer konservativa och nationalistiska (och tyvärr också våldsamma) ledare, rörelser och partier framför liberala, socialistiska och progressiva dito.
 
Jag vet naturligtvis att det finns några viktiga undantag från den formliga konservativa ”perfect storm” som just nu sveper över jorden såsom t ex Kanada och Mexiko, Sydkorea och Taiwan, Tyskland och Frankrike samt möjligen också Nigeria och Etiopien och några länder till men på det stora hela så ser det tyvärr riktigt rejält illa ut inför 2019 vad gäller allt som heter parlamentarisk demokrati, mänskliga rättigheter (och inte minst kvinnors och minoriteters rättigheter) och yttrande- och pressfrihet o s v.
 

2018 års produktion av böcker skrivna av författare med någon form av utomeuropeisk bakgrund

Året börjar lida mot sitt slut och jag gjorde en sista ”räd” på fyra bibliotek igår och i förrgår och tror mig nu har skaplig koll på innevarande års utgivning av böcker författade på svenska (d v s ej på författarnas eventuella förstaspråk eller på de stora utomeuropeiska diaspora- och exilspråken utan just originaltexter författade på svenska) och utgivna i Sverige (d v s ej i Finland eller i USA eller någon annanstans i världen) och vilka är skrivna av författare med någon form av utomeuropeisk bakgrund (d v s både invandrade, adopterade, blandade, ”1,5-generation:are”, ”andrageneration:are” och ”tredjegeneration:are”).
49343061_10156131298895847_7001348909310148608_n.jpg
 
Till på köpet så sprang jag av en ren slump också på en mig veterligen bortglömd (debut)bok utgiven av Bonniers som jag själv hade missat fram tills igår – den svarta amerikanska författaren Victor Herbert Tyus roman ”Den stora klyvningen” från 1969 som därmed bör vara den första boken författad av en afrosvensk.
 
Jag tror jag mig nu också kunna hävda följande (och vänligen rätta mig om jag har fel tack!):
– den första boken författad av en afrosvensk var Victor Herbert Tyus roman ”Den stora klyvningen” från 1969
– den första boken författad av en turk var Lütfi Özköks diktsamling ”Utanför” från 1971
– den första boken författad av en karibier var Gilbert Lindets a.k.a. Antoine Petits självbiografi ”Dagbok över en småborgerlig, svart T-banespärrvakts liv” från 1975
– den första boken författad av en latinamerikan var Enelia Paz Gómez självbiografi ”Svart i Colombia” från 1979
– den första boken författad av en sydasiat var M. Jamil Ahsans diktsamling ”Fisken törstar i havet” från 1980
– den första boken författad av en arab var Abdul Sadoon diktsamling ”Ett leende till salu” från 1988
– den första boken författad av en östasiat var Li Lis diktsamling ”Blick i vattnet” från 1989
– den första boken författad av en utlandsadopterad var Tom Hjeltes roman ”Generation” från 1990
– den första boken författad av en kurd var Eshat Ayatas novellsamling ”Mörka världar och andra noveller” från 1991
– den första boken författad av en iranier var Sharock Kamyabs novellsamling ”Svalornas bukt” från 1991
– den första boken författad av en ”1,5-generation:are” var Alejandro Leiva Wengers novellsamling ”Till vår ära” från 1991
– den första boken författad av en kristen från MENA-regionen var Erol Severs diktsamling ”Ishtars duvor” från 1991
– den första boken författad av en blandad var Mohamed Omars diktsamling ”Orientalisk sejd” från 1995
– den första boken författad av en ”andrageneration:are” var Daniel Boyaciouglus diktsamling ”I stället för hiphop” från 2003
– den första boken författad av en urfolksinvånare från Oceanien var Erena Rhöses självbiografi ”Flickan från Aotearoa” från 2011
(och den första boken författad av en ”tredjegeneration:are” har då mig veterligen ännu ej kommit ut)
 
2018 års utgivning av böcker skrivna av författare med någon form av utomeuropeisk bakgrund (och vänligen komplettera bibliografin om någon titel saknas tack!):
Abraham, Getahun Yacob. 2018. Min röst. Göteborg: Getahun Yacob Abraham.
Al-Khamisi, Duraid. 2018. Mellan floderna. Stockholm: Atlas.
Anyuru, Johannes. 2018. Strömavbrottets barn. Texter om konst, våld och fred 2010-2018. Stockholm: Norstedts.
Asaad, Arkan. 2018. Bortom solens strålar. En berättelse om en splittrad familj, ett nytt land och kampen att finna sig själv. Stockholm: Norstedts.
Assai, Daniel. 2018. Facklan i riksdagen. Stockholm: Vulkan.
Badran, Samir, Viktor Frisk & Pascal Engman. 2018. Samir & Viktor. Berättat för Pascal Engman. Fotograf: Magnus Ragnvid. Stockholm: Bookmark Förlag.
Behdjou, Behrang. 2018. Gå med mig. Stockholm: Mondial.
Björn, Monika. 2018. Stark genom klimakteriet. Fysiskt – psykiskt – mentalt. Foto: Meddi Kabirzadeh. Stockholm: Norstedts.
Bohm Ramirez, Yolanda Aurora. 2018. Ikon. Stockholm: Bromberg.
Carlsson, Marika. 2018. ”Såna som du ska inte va här”. Stockholm: Forum.
Choi, Soki. 2018. Kimchi och kombucha. Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna. Ny spännande forskning och fakta. Stockholm: Bonnier fakta.
Dousa, Benjamin. 2018. Snöflingorna faller över Husby. Stockholm: Timbro.
Farshin, Melody. 2018. Mizeria. Stockholm: Bonnier Carlsen.
Ganman, Jens & Mustafa Panshiri. 2018. Det lilla landet som kunde. Stockholm: Vulkan.
Imam, Silvana. 2018. Silvana. Förord av Ida Therén. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin. Stockholm: Norstedts.
Jamatipour, Mashaallah. 2018. Drömmen om frihet. Stockholm: Författares bokmaskin.
Jamatipour, Mashaallah. 2018. I drömmarnas land. Stockholm: Författares bokmaskin.
Jamatipour, Mashaallah. 2018. Världens vackraste strand. Stockholm: Författares bokmaskin.
Jobe, Mariama. 2018. SANNU. En diktsamling utav Mariama Jobe. Illustratör: Tara Salim. Stockholm: Type & Tell.
Karam, Balsam. 2018. Händelsehoristonen. Stockholm: Norstedts.
Khavari, Fatemeh & Annie Hellquist. 2018. Jag stannar till slutet. Berättat för Annie Hellquist. Stockholm: Norstedts.
Khemiri, Jonas Hassen. 2018. Pappaklausulen. Stockholm: Bonnier.
Kim, Mia. 2018. Bland arbetsmyror, dammråttor och solkatter. Kluriga ordens ABC. Illustratör: Maria Källström. Linköping: Olika Förlag.
Kobane, Dorpec & Theodor Lundgren. 2018. Kobanesyndromet. Min berättelse från kriget. Stockholm: Storyhood.
Lagoun, Sabinha. 2018. Koreografi. Hörby: Venaröd förlag.
Lee, Mara. 2018. Kärleken och hatet. Stockholm: Bonnier.
Lundberg, Patrik. 2018. Berättelsen om Sverige. Texter om vår demokrati. Illustratör: Daria Bogdanska. Stockholm: Rabén & Sjögren.
Mohammed, Iman. 2018. Bakom trädet ryggar. Stockholm: Norstedts.
Mossaed, Jila. 2018. Vad jag saknades här. Stockholm: Lejd.
Motturi, Aleksander. 2018. Onåbara. Stockholm: Norstedts.
Möllås, Hanna. 2018. Hela mig. Om konsten att adoptera sin kropp och sina känslor. Örebro: Marcus förlag.
Nylén, Mårten. 2018. Resultat, balans och lite magi. Foto: Daniel Stigefelt. Stockholm: Pagina.
Ortiz, Joel Mauricio Isabel. 2018. Sången om en son. Stockholm: Norstedts.
Ringskog Ferrada-Noli, Caroline. 2018. Rich boy. Stockholm: Natur & Kultur.
Sahin, Burcu. 2018. Broderier. Stockholm: Bonnier.
Sahin, Helin. 2018. Minnesstädningen. Stockholm: Natur & Kultur.
Said, Sami. 2018. Människan är den vackraste staden. Stockholm: Natur & Kultur.
Saleh, Jakob. 2018. Rosenboms stad. Stockholm: Vulkan.
Saliba, Michael. 2018. ”Du kommer aldrig att bli nåt”. Framgången finns inom dig. Malmö: Roos & Tegner.
Vargas Alaeb, Nachla, Nina Rashid, & Daniela Ruz. 2018. Revolution Poetry. Illustrationer: Maria Fröhlich och Steffi Aluoch. Formgivning: Sepidar Hosseini. Stockholm: Bonnier Carlsen.
Walldén, Jenny. 2018. Mycket smak på nolltid. Asiatiskt gott på bara 10, 20, 30 minuter. Stockholm: Bonnier.
Zakariae, Melika. 2018. 8 diagnoser. Det var f#n inte lätt. Tillsammans med Theodor Lundgren. Stockholm: Storyhood.

På SD:s sommarfestival i Sölvesborg 2018 framförde Ultima Thule flera nazistinspirerade och kryptoantisemitiska sånger

Har precis läst ut Benjamin Teitelbaums nya (akademiska) artikel (på engelska) ”Missing links: Politics and the misrecognition of the Sweden Democrats” (i tidskriften Scandinavian-Canadian Studies/Études Scandinaves au Canada) som handlar om varför många SD:are inklusive SD:s chefsideolog och gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson uppskattar Svensk ungdoms klassiska sång ”Frågor till far” och upptäckte nu av en slump att SD:s inofficiella husband Ultima Thule redan har hunnit ge ut ett livealbum från SD:s (årliga) sommarfestival i ”rörelsens huvudstad” Sölvesborg som i år gick av stapeln den 10-11 augusti och som numera bör vara den största sammankomsten för den svenska s k nationella rörelsen i bred mening.
640x640.jpg
 
På SD:s sommarfestival framförde Ultima Thule flera av sina gamla hits såsom t ex den gamla BSS-sången ”Sverige, Sverige fosterland”, ”Mitt land”, ”Fädernesland”, ”Aldrig slav” (som indirekt hyllar SD: ”Vi blir fler och fler som en framtid ser, vandring genom livet bär en tro på frihet, om kriget kommer, skall jag ge liksom de en gång gav, mitt liv för att aldrig, aldrig bli slav”), Bruno Hansens sång ”Klagosång” och ”Ragnarök” inför de tusentals församlade ”Sverigevännerna” som smått upphetsade av den då pågående valkampanjen verkar ha kunnat åtskilliga versrader och refränger utantill att döma av hur det nya albumet låter och naturligtvis framförde Ultima Thule även den rätt så aggressiva och kryptoantisemitiska sången ”Stolt och stark” som (implicit) både pekar ut judarna som parasiter och som några som ska bestraffas med något slags våld i en tänkt framtid då de anses förtrycka och suga ut det svenska folket på allehanda vis:
 
”Ni tär på vår jord
Ni tär på skalders ord
Ni tär på vår kropp, Svea rikes väl
Ni tär, känn bettet i vårt svärd”
maxresdefault-1.jpg
Namnlöst.jpg

Att kartografera ”SD-land”

Ett försök att skapa en karta över ”SD-land”:

image.jpg

Att SD blev det enskilt största eller det näst största partiet i närmare 80% av landets 290 kommuner, i över 60% av landets 29 valkretsar samt i nästan 50% av landets 6004 valdistrikt i det senaste (riksdags)valet är väl en sak (d v s siffror är siffror, d v s de kan både vara svåra att ta in och alltför abstrakta eller t o m ”oförståeliga” för den som inte är så bevandrad i statistikens värld) men en annan sak är ju att försöka visualisera och kartografera ”SD-land” såsom det framträder efter det senaste valet och det har nu kulturgeografen Pontus Hennerdal försökt att göra vars karta illustrerar procentandelen SD-(riksdags)röster bland de 7200 närmaste väljarna i ett visst geografiskt område (d v s utifrån folkbokföringsregistret och röstlängden) och det är då de områden som är ”mörkorangea” och uppåt som är av intresse (d v s där SD erhöll över 21% av rösterna medan de vita och de gula områdena där SD endast fick mellan 5-10% av rösterna väl kan sägas vara majoritetssvenskdominerade ”SACO-land” plus utomeuropéernas miljonprogramsområden).

 

 

 

Ny rapport om extremhögerns försök att påverka det svenska valet visar att bilden av Sverige som en ”fallen vit nation” har kommit att bli en symbol för hela den panvästerländska extremhögern

En ny rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Institute for strategic dialogue som handlar om den både svenska och icke-svenska (t ex den amerikanska) högerpopulismens och extremhögerns försök att påverka det svenska valet och som är författad av Chloe Colliver, Peter Pomerantsev, Anne Applebaum och Jonathan Birdwell vid London school of economics, ”Smearing Sweden International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election”, innehåller en del intressanta s k big data-sammanställningar och visar hur bilden av Sverige som en ”fallen vit nation” (utifrån föreställningen att svenskarna är de vitaste av alla vita folk på jorden och därför blir det så symboliskt när just Sverige anses ha ”fallit” för s k ”mångkulturalism” och s k ”vänsterliberalism”) har kommit att bli en slags apokalyptisk metafor för i stort sett hela den panvästerländska högerpopulismen (utifrån fantasin att ”just det vita Sverige får bara inte falla och just de vita svenskarna får bara inte gå under för om så sker så är det slut med hela Väst och med alla vita”):
media.jpg
 
”The project revealed the relative isolation of the Swedish far-right online, with few internationally coordinated efforts identified in the Swedish election information ecosystem. Online Scandinavian far-right networks made some attempts to seed disinformation and hate campaigns in Sweden through fringe platforms such as 4Chan and Discord, but these efforts were neither widespread or consistent. Internationally, the research unearthed a consistent and concerning information campaign targeting Sweden’s reputation from far-right networks across the US, UK, France, Germany, Poland and Hungary. This campaign has also been promoted on an ongoing basis by Kremlin-sponsored media in various languages.”
TW.jpg
 
 
”– Sverige är ett av de viktigaste narrativen rörelsen har. Sverige målas upp som en socialdemokratisk stat, en vit etnostat, som fallit. Vi pratar här inte om det riktiga Sverige, utan om Sverige som idé. Jag har aldrig varit med om att en sådan skillnad mellan hur ett land framställs och hur det faktiskt ser ut, säger Peter Pomerantsev, vid Institute of global affairs vid London School of economics, och en av studiens författare, till DN.”
TW 2.jpg

2018 års landstings- och kommunvalsresultat för SD och andra övriga partier

2018 års landstingsvalresultat för SD och andra övriga partier

 

Blekinge län SD 20,56%=21 509=12, MED 39, NMR 6

Dalarnas län SD 12,09%=22 586=10, NMR 0,14%=265, KrVP 0,03%=53

Gävleborgs län SD 14,86%=27 494=8, LpO 63, MED 42, NMR 16

Hallands län SD 14,08%=30 135=10, MED 0,32%=686, NMR 24

Jämtlands län SD 9,36%=7835=5, LpO 0,69%=581, MED 18, NMR 4

Jönköpings län SD 13,6%=31 119=11, KrVP 0,19%=438, MED 0,17%=392, NMR 20

Kalmar län SD 14,16%=22 560=10, LpO 0,23%=368, KrVP 0,05%=81, MED 40, NMR 17

Kronobergs län SD 12,68%=8, LpO 0,31%=391, MED 0,16%=202, NMR 10

Norrbottens län SD 5,96%=9935=5, NMR 0,04%=75, MED 21

Skåne län SD 19,68%=166 195=30, MED 0,28%=2357, TRP 0,1%=810, SKÅP 0,06%=544, NMR 0,01%=110

Stockholms län SD 9,74%=140 773=15, MED 0,41%=5988, KrVP 0,09%=1361, Vi socialkonservativa 0,03%=454, NMR 16

Södermanlands län SD 13,07%=24 175=11, MED 0,25%=463, NMR 38

Uppsala län SD 11,86%=28 782=9, LpO 0,75%=1809, MED 0,21%=513, KrVP 0,08%=188

Värmlands län (NMR 4)

Västerbottens län SD 6,74%=11 928=5, MED 51, NMR 24

Västernorrlands län SD 10,46%=16 921=8, MED 0,1%=157, LpO 0,04%=67, NMR 23

Västmanlands län SD 15,02%=25 910=12, MED 0,24%=415, Lp= 0,2%=345, NMR 36

Västra Götalands län SD 12,82%=138 559=20, MED 0,23%=2498, KrVP 0,09%=931, NMR 0,06%=632

Örebro län SD 12,54%=24 441=9, Örebropartiet 1,26%=2461, LpO 0,37%=717, MED 67, NMR 33

Östergötlands län SD 13,11%=33 383=13, LpO 0,34%=869, MED 0,25%=628, TRP 0,09%=222, NMR 21

 

2018 års kommunvalsresultat för SD och andra övriga partier

 

Botkyrka SD 11,39%=5424=9, Tullingepartiet 12,38%=5893=9, MED 0,12%=59

Danderyd SD 5,72%=1239=3

Ekerö SD 0,76%=1928=

Haninge SD 17,26%=8897=11, NMR 1

Huddinge SD 11,4%=7192=7, Drevvikenpartiet 5,05%=3188=3, MED 0,37%=232, NMR 1

Järfälla SD 12,4%=5818=8, MED 0,33%=157, KrVP 0,29%=134

Lidingö SD 5,91%=1839=3, Lidingöpartiet 13,64%=4249=7

Nacka SD 7,72%=5003=5, MED 0,41%=264,

Norrtälje SD 15,45%=6376=10, Roslagens oberoende parti 3,14%=1297=2, NMR 1

Nykvarn SD 15,44%=1064=5

Nynäshamn SD 15,12%=2708=6, Pensionärspartiet 3,34%=598=1

Salem SD 10,04%=1025=3

Sigtuna SD 12,89%=3431=7, Sigtunapartiet 3,93%=1047=2, MED 0,31%=83

Sollentuna SD 7,95%=3532=5, Sollentunapartiet 3,4%=1511=2, MED 0,57%=253

Solna SD 7,17%=3734=5

Stockholm SD 7,96%=49 238=8, MED 0,44%=2735, KrVP 0,06%=368, NMR 2

Sundbyberg SD 9,36%=2890=6, NMR 1

Södertälje SD 14,38%=7229=9, Realistpartiet 3,27%=1641=2, KrVP 0,38%=189, NMR 2

Tyresö SD 12,74%=3911=6

Täby SD 7,69%=3595=5

Upplands-Bro SD 17,02%=2872=7, KrVP 0,18%=30

Upplands Väsby SD 12,94%=3451=7, MED 0,64%=170

Vallentuna SD 13,33%=2819=7

Vaxholm SD 5,33%=430=2, Waxholmspartiet 24,67%=1990=8

Värmdö SD 12,87%=3662=7

Österåker SD 9,21%=2598=5, Österåkerspartiet 1,56%=440=

Enköping SD 14,64%=4199=8, LpO 1,97%=566

Håbo SD 19,43%=2628=8, Bålstapartiet 7,14%=965=31

Knivsta SD 12,18%=1394=4

Tierp SD 15,96%=2221=8, LpO 1,24%=172, MED 0,16%=22

Uppsala SD 9,14%=13 418=7, LpO 1,15%=1689, MED 0,23%=340, KrVP 0,09%=135

Älvkarleby SD 18,6%=1136=6

Östhammar SD 15,03%=2218=8, Lokalpartiet Boa 5,7%=841=5, LpO 1,78%=263, KrVP 0,05%=8

Eskilstuna SD 19,34%12 362=13, MED 0,41%=263, NMR 11

Flen SD 18,81%=1946=9, NMR 5

Gnesta SD 13,94%=1008=5, NMR 5

Katrineholm SD 11,87%=2605=6

Nyköping SD 11,78%=4345=7, NMR 11

Oxelösund SD 10,17%=792=3, NMR 2

Strängnäs SD 15%=3409=8, NMR 4

Trosa SD 10,63%=949=4, MED 0,21%=19

Vingåker SD 19,13%=1141=6

Boxholm SD 12,74%=471=4

Finspång SD 16,72%2400=8, NMR 1

Kinda SD 14,38%=958=5, LpO 6,94%=462=2

Linköping SD 10,53%=11 130=8, MED 0,32%=342, TRP 0,05%=53, NMR 7

Mjölby SD 16,23=2912=8, NMR 2

Motala SD 13,19%=3787=8, TRP 1,24%=357, NMR 1

Norrköping SD 15,46%=13 890=14, LpO 0,55%=495, MED 0,2%=184, TRP 0,06%=54, NMR 14, nM

Söderköping SD 14%=13805=5, LpO 2,12%=212=1, NMR 1

Vadstena SD 7,14%=378=3, NMR 1

Valdemarsvik SD 12,76%=692=5, LpO 4,72%=256=2, NMR 1

Ydre SD 8,34%=216=2

Åtvidaberg SD 18,85%=1493=7

Ödeshög SD 11,17%=398=4, Ödeshögspartiet 4,27%=152=2, NMR 1

Aneby SD 12,55%=568=4, KrVP 1,28%=58, NMR 1

Eksjö SD 12,32%=1392=6, MED 0,32=36, NMR 1

Gislaved SD 13,95%=2515=7, NMR 4

Gnosjö SD 17,55%=1046=6

Habo SD 11,73%=896=4, Habodemokraterna 2,76=211=1

Jönköping SD 12,53%=11 235=10, MED 0,21%=192, NMR 4

Mullsjö SD 15,16%=728=5, NMR 1

Nässjö SD 20,51%=4059=12, NMR 5

Sävsjö SD 15,26%=1093=6, NMR 2

Tranås SD 19,58%=2422=8, NMR 1

Vaggeryd SD 13,22%=1164=6, KrVP 0,26%=23

Vetlanda SD 11,49%=2045=5, NMR 3

Värnamo SD 14,56%=3244=8, NMR 3

Alvesta SD 14,49%=1829=7, Alternativet 11,18%=1409=5, LpO 0,39%=49, NMR 1

Lessebo SD 14,37%=760=5, NMR 1

Ljungby SD 15,83%=2868=8, NMR 2

Markaryd SD 18,6%=1149=7, LpO 1,18%=73, KrVP 0,23%=14

Tingsryd SD 15,5%=1251=6

Uppvidinge SD 18,55%=1097=7, LpO 6,24%=369=2, MED 0,2%=20

Växjö SD 8,68%=5182=5, MED 0,22%=131, NMR 5

Älmhult SD 11,08%=1144=5, LpO 1,21%=125

Borgholm SD 9,56%=733=4, Ölandspartiet 4,49%=344=2

Emmaboda SD 13,13%=790=5, NMR 1

Hultsfred SD 12,39%=1111=6, NMR 1

Högsby SD 22,41%=810=8,

Kalmar SD 12,45%=5669=8, NMR 4

Mönsterås SD 15,27%=1376=8, NMR 2

Mörbylånga SD 13,73%=1407=6, TRP 1,77%=181, NMR 2

Nybro SD 15,56%=1994=8, SPI Välfärden 0,86%=110, NMR 3

Oskarshamn SD 18,83%=3338=9, NMR 1

Torsås SD 20,75%=989=7, MED 2,33%=111=1, NMR 1

Vimmerby SD 11,06%=1154=6, LpO 1,56%=163

Västervik SD 11,69%=2863=7, Välfärdspartiet=5,05%=1238=3, LpO 0,34%=84

Gotland SD 8,4%=3402=6, LpO 0,4%=60, NMR 9

Karlshamn SD 18,45%=3962=9

Karlskrona SD 18,38%=8154=14, NMR 2

Olofström SD 21,78%=1861=11, NMR 1

Ronneby SD 25,35%=4830=12, Ronnebypartiet 3,24%=618=2, NMR 3

Sölvesborg SD 28,98%=3425=14, LpO 0,7%=83, Sölvesborg- och Listerpartier 3,63%=429=2

Bjuv SD 2926=33,34%=11, Framstegspartiet 0,82%=72

Bromölla SD 29,13%=2393=10, Alternativet 10,42%=856=4

Burlöv SD 23,8%=2412=10

Båstad SD 8,51%=877=3, Bjärepartiet 22,21%=2290=9, NMR 2

Eslöv SD 26,27%=5485=13, NMR 5

Helsingborg SD 20,18%=18 039=13, TRP 0,3%=268, MED 0,23%=202, NMR 6

Hässleholm SD 25,3%=8523=16, Folkets väl 6,02%=2010=4, Kommunens röst 0,88%=294, Medborgarpartiet 0,84%=281, NMR 4

Höganäs SD 12,29%=2160=5, NMR 2

Hörby SD 35,3%=3584=14, SPI Välfärden 7,16%=727=3, NMR 2

Höör SD 22,66%=2447=9, MED 2,09%=226=1, TRP 1,4%=151, NMR 1

Klippan SD 30,33%= 3245=13, NMR 2

Kristianstad SD 23,05%=12 504=16, NMR 9

Kävlinge SD 19,29%=3941=10, NMR 5

Landskrona SD 19,26%=5273=10, TRP 0,23%=62, NMR 2

Lomma SD 9,66%=1580=4, NMR 2

Lund SD 9,41%=7544=6, MED 0,5%=402, NMR 9

Malmö SD 16,29%=32 433=11, SKÅP 0,27%=527, MED 0,24%=485, TRP 0,2%=395, SNDP 0,01%=20, NMR 10

Osby SD 22,99%=1950=10, FSP 1,65%=140, NMR 1

Perstorp SD 18,89%=789=7

Simrishamn SD 17,67%=2356=8, Österlenpartiet 3,13%=418=2, NMR 3

Sjöbo SD 27,74%=3446=14, SjP 4,94%=601=2, TRP 0,58%=72, NMR 1

Skurup SD 26,14%=2656=11, Kommunens väl 3,53%=359=1, Skurupspartiet 2,73%=277=1, NMR 1

Staffanstorp SD 11,21%=1764=5, SPI Välfärden 0,83%=132, SKÅP 5

Svalöv SD 31,16%=2708=11, LpO 0,63%=55, NMR 2

Svedala SD 27,03%=3739=13, TRP 0,49%=68, MED 26

Tomelilla SD 24,37%=2104=10, TRP 0,91%=79, SPI Välfärden 0,8%=69, Tomelillapartiet 0,32%=28, NMR 1

Trelleborg SD 25,26%=7231=13, MED 0,22%=62, TRP 0,1%=30, NMR 15

Vellinge SD 13,45%=3388=7, MED 0,83%=203, NMR 2

Ystad SD 17,49%=3615=9, NMR 3

Åstorp SD 31,07%=2765=9, NMR 5

Ängelholm SD 17,23%=4790=9, NMR 2

Örkelljunga SD 31,47%=1983=12, SPI Välfärden 1,19%=75, NMR 2

Östra Göinge SD 16,25%=1464=5, FSP 0,81%=73

Falkenberg SD 12,4%=3645=6, NMR 2

Halmstad SD 13,69%=8958=10, SPI Välfärden 0,94%=613, NMR 9

Hylte SD 19,84%=1254=8, SPI Välfärden 1,25%=79, NMR 1

Kungsbacka SD 14,41%=8010=9, MED 0,24%=136, NMR 5

Laholm SD 17,13%=2819=7, Laholmspartiet 6,27%=1032=3, MED 4,31%=709=2, TRP 2,22%=365=1, NMR 2

Varberg SD 12,08%=5208=8, SPI Välfärden 2,99%=1288, Allians för frihet 0,28%=122, NMR 2

Ale SD 16,93%=3296=8, NMR 3

Alingsås SD 12,4%=3400=6, Ale – demokraterna 2,09%=407=1, NMR 5

Bengtsfors SD 13,68%=851=4, NMR 1

Bollebygd SD 18,24%=1135=6, Folkets röst 15,3%=5

Borås SD 15,45%=10 933=11, MED 0,19%=134, NMR 6

Dals-Ed SD 12,89%=384=4

Essunga SD 11,39%429=3

Falköping SD 17,24%=3683=9, MED 0,13%=28, NMR 2

Färgelanda SD 22,52%=966=7, NMR 1

Grästorp SD 13,82%=545=4

Gullspång SD 9,55%=330=3, KrVP 0,38%=13

Göteborg SD 8,29%=29 354=7, MED 0,17%=601, KrVP 0,06%=224, NMR 45

Götene SD 11,35%=1001=5, Götenes framtid 11,79%=1040=5

Herrljunga SD 11,76%=4

Hjo SD 14,43%=898=5

Härryda SD 14,24%=3450=7, Kommunpartiet 4,13%=1000=2, MED 0,99%=240, NMR 5

Karlsborg SD 14,54%=700=5, NMR 1

Kungälv SD 13,46%=4066=8, Utvecklingspartiet 10,08%=3045=6, NMR 0,34%=103, MED 0,23%=68

Lerum SD 13,13%=3574=7, NMR 2

Lidköping SD 11,2%=3043=6, NMR 3

Lilla Edet SD 25,51%=2223=8, NMR 1

Lysekil SD 14,46%=1424=4

Mariestad SD 7,76%=1269=4, NMR 2

Mark SD 15,43%=3494=8, NMR 2

Mellerud SD 18,88%=1120=6, NMR 1

Munkedal SD 24,76%=1672=9

Mölndal SD 13,49%=5925=8, MED 0,27%=120, NMR 4

Orust SD 13,49%=1414=6, Folkviljan Orust 8,22%=862=3, MED 0,22%=23, NMR 1

Partille SD 13,69%=3313=7, NMR 5

Skara SD 15,12%=1857=7, MED 0,21%=26, NMR 2

Skövde SD 12,38%=4516=8, MED 0,4%=145, NMR 3

Sotenäs SD 8,6%=562=3, NMR 2

Stenungsund SD 13,22%=2299=7, MED 0,41%=72, NMR 4

Strömstad SD 14,43%=1113=6

Svenljunga SD 17,13%=1187=5, LpO 14,62%=1013=5

Tanum SD 10,87%=933=5

Tibro SD 18,28%=1330=7, NMR 1

Tidaholm SD 12,15%=1041=54407=

Tjörn SD 10,03%=1117=4, Tjörnpartiet 12,26%=1366=5, MED 0,13%=15

Tranemo SD 13,14%=1018=5, MED 0,14%=11

Trollhättan SD 13,11%=4884=8, NMR 3

Töreboda SD 13,44%=807=4, NMR 1

Uddevalla SD 14,3%=5165=9, Uddevallapartiet 12,5%=4516=8, KrVP 0,23%=84, MED 0,17%=61, NMR 6

Ulricehamn SD 12,63%=2028=6, NMR 1

Vara SD 14,62%=1522=7, LpO 0,18%=19, NMR 2

Vårgårda SD 13,14%=1005=5

Vänersborg SD 17,36%=4407=9, KrVP 0,1%=26, NMR 7

Åmål SD 14,6%=1178=5, Tomas Lindström 2,03%=164=1

Öckerö SD 10,61%=967=4

Arvika SD 11,95%=2037=6, NMR 1

Eda SD 11,92%=553=4, NMR 2

Filipstad SD 16,04%=1055=6, NMR 1

Forshaga SD 13,15%=999=5, Kommunens bästa 3,65%=277=2

Grums SD 14,96%=886=5, NMR 2

Hagfors SD 7,33%=570=3

Hammarö SD 8,98%=970=3

Karlstad SD 10,64%=6705=7, MED 25, NMR 7

Kil SD 15,79%=1262=7

Kristinehamn SD 13,68%=2209=6, NMR 1

Munkfors SD 8,82%=211=2

Storfors SD 10,47%=279=3, Storforsdemokraterna 5,37%=143=1

Sunne SD 12,46%=1110=5, NMR 2

Säffle SD 18,16%=1824=7, NMR 1

Torsby SD 14,77%=1127=5, NMR 4

Årjäng SD 10,82%=643=4, NMR 2

Askersund SD 14,18%=1114=5, LpO 2,3%=181=1

Degerfors SD 12,19%=789=4, NMR 2

Hallsberg SD 16,74%=1732=8, NMR 2

Hällefors SD 13,75%=600=4, LpO 0,66%=29, NMR 1

Karlskoga SD 9,98%=1999=5, SPI Välfärden 0,65%=130, NMR 1

Kumla SD 14,46%=2019=7

Laxå SD 7,38%=270=2, NMR 1

Lekeberg SD 16,65%=870=6

Lindesberg SD 20,03%=3088=9, LpO 2,66%=410=1, NMR 8

Ljusnarsberg SD 26,28%=808=6, NMR 3

Nora SD 9,6%=668=4, Norapartiet 9,12%=635=3, LpO 7,53%=524=3

Örebro SD 9,92%=9812=6, Örebropartiet 3,01%=2982=2, MED 42, NMR 10

Arboga SD 14,09%=1295=6, NMR 2

Fagersta SD 15,77%=1282=6, NMR 2

Hallstahammar SD 14,77%=1513=7, MED 0,34%=35, NMR 2

Heby SD 18,27%=1655=8

Kungsör SD 17,79%=969=6, MED 0,77%=42

Köping SD 21,01%=3504=11, NMR 2

Norberg SD 9,77%=364=3, NMR 3

Sala SD 16,05%=2415=7, MED 0,19%=28, NMR 3

Skinnskatteberg SD 19,23%=565=6

Surahammar SD 21,8%=1370=7

Västerås SD 13,38%=12 921=8, MED 0,22%=216, LpO 0,07%=65, NMR 21

Avesta SD 14,49%=2119=6, KrVP 0,08%=12

Borlänge SD 16,10%=5352=10

Falun SD 9,72%=3805=6

Gagnef SD 12,53%=362=2

Hedemora SD 13,31%=1318=6, Kommunlistan 12,01%=1189=5

Leksand SD 7,73%=844=4

Ludvika SD 15,69%=2710=7, NMR 1,27%=219

Malung-Sälen SD 16,25%=1106=7, LpO 3,53%=240=1

Mora SD 8,84%=1204=4, Morapartiet 15,7%=2139=6

Orsa SD 10,87%=502=3

Rättvik SD 15,06%=1146=6, LpO 0,37%=28

Smedjebacken SD 14,4%=1067=5

Säter SD 12,41%=933=4

Vansbro SD 2,8%=126=1, LpO 7,78%=350=3

Älvdalen SD 14,19%=670=5

Bollnäs SD 11,78%=2063=5, Bollnäspartiet 14,97%=2621=7

Gävle SD 17,22%=11 468=11, NMR 5

Hofors SD 12,22%=760=4, Folkhemmet i Hofors-Torsåker 1,59%=99, NMR 1

Hudiksvall SD 11,71%=2865=6, NMR 4

Ljusdal SD 12,06%=1438=5, LpO 1,08%=128

Nordanstig SD 16,87%=1020=5, NMR 2

Ockelbo SD 25,26%=1000=8

Ovanåker SD 10,95%=847=4, NMR 1

Sandviken SD 18,6%=4699=10, LpO 1,04%=264, NMR 2

Söderhamn SD 15,09%=2565=8, SPI Välfärden 1,25%=213, NMR 1

Härnösand SD 11,73%=1931=5, NMR 2

Kramfors SD 12,52%=1527=5, NMR 1

Sollefteå SD 7,16%=923=3, NMR 1

Sundsvall SD 11,9%=7822=10, MED 0,14%=89, NMR 13

Timrå SD 13,42%=1620=6, NMR 3

Ånge SD 12,91%=814=5, NMR 4

Örnsköldsvik SD 7,13%=2682=5, LpO 0,31%=118, NMR 4

Berg SD 11,06%=509=4

Bräcke SD 8,06%=333=3

Härjedalen SD 5,15%=344=2, LpO 10,06%=672=3

Krokom SD 9,23%=867=4

Ragunda SD 11,14%=388=3

Strömsund SD 10,38%=783=4, Rättvis demokrati 5,14%=388=2

Åre SD 5,63%=417=2

Östersund SD 7,85%=3285=5, NMR 4

Bjurholm SD 9,67%=157=3

Dorotea SD 5,56%=92=1

Lycksele SD 6%=468=2

Malå SD 3,44%=68=1

Nordmaling SD 8,21%=386=3

Norsjö SD 2,32%=60=1

Robertsfors SD 4,75%=214=2, NMR 1

Skellefteå SD 8,04%=3926=5, Svenska folkhemspartiet 0,52%=253, KrVP 0,08%=39, NMR 6

Sorsele SD 3,3%=50=1

Storuman SD 9,19%=350=3

Umeå SD 5,31%=4487=4, Arbetarpartiet 3,58%=3027=2, NMR 9

Vilhelmina SD 5,11%=222=1, Politiskt alternativ 4,78%=208=1, NMR 1

Vindeln SD 8,37%=288=3, NMR 1

Vännäs SD 7,21%=405=2

Åsele SD 2,42%=44=1

Arjeplog SD 2,56%=46

Arvidsjaur SD 2,36=98=1

Boden SD 9,41%=1806=5

Gällivare SD 12,26%=1401=5

Haparanda SD 3,52%=171=1

Jokkmokk SD 6,75%=223=2

Kalix SD 8,23%=901=3, Kalixpartiet 2,98%=326=1, NMR 2

Kiruna SD 3,2%=479=2, NMR 1

Luleå SD 6,98%=3697=4, LpO 2,12%=1122=1, NMR 11

Pajala SD 2,02%=77=

Piteå SD 6,46%=1893=3, NMR 1

Älvsbyn SD 9,62%=515=3, NMR 2

Överkalix SD 6,54%=147=2

Övertorneå SD 7,08%=197=2, NMR 1

 

SD och de populistiska partierna erhöll sammanlagt uppemot 2300 mandat i årets kommun- och landstingsval

Nu är det slutgiltiga valresultatet i landstings- och kommunvalen äntligen färdigräknat och därmed går det bl a att konstatera följande (såsom att SD nu är större än FI och KD, lika stort som C och nästan lika stort som MP i rikets huvudstad och vilket är mycket anmärkningsvärt mot bakgrund av Stockholms annars 100 000-tals röda, rosa och gröna s k vänsterliberala och progressiva väljare i innerstaden samt i Söder om Söder-stadsdelarna längs de röda och gröna linjerna och hade utomeuropéerna gått och röstat så hade kommunvalet i Stockholm f ö sett rätt så annorlunda ut):

 

 

42532110_10155928335970847_4413224616290418688_o.jpg

 

antal SD-mandat i landets 290 kommuner:
1991: 2
1994: 5
1998: 8
2002: 49
2006: 281
2010: 612
2014: 1325
2018: 1806 (SD har idag mandat i samtliga kommuner utom i Arjeplog och Pajala)
 
antal SD-mandat i landets 20 landsting:
2006: 16
2010: 68
2014: 161
2018: 224 (SD har idag mandat i samtliga landsting)
 
Både NMR och MED gjorde rätt bra ifrån sig i vissa landsting (i jämförelse med att NMR erhöll 0,03% i riksdagsvalet medan MED uppnådde 0,2% i riksdagsvalet):
Dalarnas län: NMR 0,14% (i följande valdistrikt i Ludvika erhöll NMR över 1% av rösterna: Rävvåla 1,76%, Blötberget-Gonäs 1,68%, Öraberget 1,67%, Kyrkbyn-Nyhammar 1,64% och Stallbacken 1,36%)
Hallands län: MED 0,32%
Skåne län: MED 0,28%
Stockholms län: MED 0,42%
Södermanlands län: MED 0,25%
Västmanlands län: MED 0,24%
Västra Götalands län: MED 0,23%, NMR 0,06%
Östergötlands län: MED 0,25%
 
Utöver SD erhöll MED 5 mandat (2 mandat i Laholm, 1 mandat i Torsås och 1 mandat i Höör), Trygghetspartiet 1 mandat (i Laholm), Sjöbopartiet 2 mandat (i Sjöbo) och SPI 3 mandat (i Hörby) medan NMR erhöll mellan 10-20 röster i vissa kommuner (t ex i Sundsvall, Eskilstuna, Nyköping, Malmö, Västerås och Trelleborg) men otroligt nog (och turligt nog) endast 2 kommunröster i Sveriges största kommun (d v s i Stockholm).
 
SD har nu i stort sett och sannolikt en gång för alla ”utraderat” och ”slukat” de gamla populistpartierna som en gång konkurrerade med SD (såsom t ex Framstegspartiet) men i flera kommuner har relativt nya lokala och populistiska s k missnöjespartier ”stulit” SD:s röster på valprogram som oftast handlar om invandring och invandrare (t ex Waxholmspartiet i Vaxholm som erhöll nästan 25% av rösterna, Norapartiet i Nora, Utvecklingspartiet i Kungälv, Morapartiet i Mora, Götenes framtid i Götene och Alternativet i Bromölla) och även om de allra flesta av Sveriges populistpartier står till höger så har några vänsterpopulistiska partier också erhållit mandat i detta kommunval såsom Örebropartiet i Örebro (2 mandat), Välfärdspartiet i Västervik (3 mandat) och Arbetarpartiet i Umeå (2 mandat). Sammantaget har de populistiska partierna erhållit uppemot 2300 mandat i årets kommun- och landstingsval.
 
Vissa kommunvalresultat är slutligen ganska så anmärkningsvärda vad gäller både SD:s (höga) resultat och andra populistiska missnöjespartiers relativt höga resultat såsom i t ex Hässleholm, Sjöbo, Skurup och Laholm:
 
Hässleholm: SD 25,3%=8523 röster=16 mandat, Folkets väl 6,02%=2010 röster=4 mandat, Kommunens röst 0,88%=294 röster, Medborgarpartiet 0,84%=281 röster, NMR 4 röster
Sjöbo: SD 27,74%=3446 röster=14 mandat, Sjöbopartiet 4,94%=601 röster=2 mandat, Trygghetspartiet 0,58%=72 röster, NMR 1 röst
Skurup: SD 26,14%=2656 röster=11 mandat, Kommunens väl 3,53%=359 röster=1 mandat, Skurupspartiet 2,73%=277 röster=1 mandat, NMR 1 röst
Laholm: SD 17,13%=2819 röster=7 mandat, Laholmspartiet 6,27%=1032 röster=3 mandat, MED 4,31%=709 röster=2 mandat, Trygghetspartiet 2,22%=365 röster=1 mandat, NMR 2 röster