Kategori: 1914

När den gamla världen gick i graven

Idag för 108 år sedan vaknade svenskarna och hela den dåvarande världen till denna nyhet – en medlem av Europas på sin tid finaste furstehus hade mördats dagen dessförinnan i en avlägsen habsburgsk provins på den gudsförgätna Balkanhalvön:

I och med mordet på Österrike-Ungerns tronföljare inleddes början till slutet på den gamla (belle époque-)världens fullständiga undergång inklusive fyra europeiska imperiers och dynastiers (Romanov, Hohenzollern, Habsburg och Osmanoğlu) fall och det formidabla blodbad som Första världskriget innebar liksom i stort sett alla krig därefter inklusive Andra världskriget, Kalla kriget, kolonialkrigen och både kommunismens och fascismens uppkomst liksom det pågående kriget i Ukraina vars historiska bakgrund också går att härleda till det där fatala skottet i Sarajevo som både förstörde och förändrade en hel värld.

Arvet efter 1914

2014 får inte bara bli det år när det vita Väst ser tillbaka på de senaste 100 åren och minns: 100 år sedan Första världskriget bröt ut (1914), 75 år sedan Andra världskriget bröt ut (1939) och 25 år sedan Kalla kriget tog slut (1989).

2014 måste också få bli det år då den vita västcentriska historieskrivningen utmanas en gång för alla till förmån för alla de människor i och från de gamla kolonierna som idag utgör åtminstone 90% av hela mänskligheten inräknat alla de som idag lever i Väst, och vars historier under de senaste hundra åren knappt har hunnit börja berättas än.

1914 var nämligen inte bara början till slutet för det vita Västs globala maktposition genom att de vita imperierna då inledde sitt långa krig med varandra – d v s det var början på det västerländska inbördeskrig som kom att fortsätta med Andra världskriget och med Tredje världskriget/Kalla kriget, och som avslutades först 1989.

1914 innebar också att det massdödande som inleddes mellan de vita imperierna också kom att spilla över till kolonierna och under Kalla kriget till de postkoloniala staterna i Tredje världen, och det har också fortsatt även efter Kalla krigets slut. Det var alla dessa händelser som också inledde den stora migrationen från de gamla kolonierna till västvärlden när alla de som både hade kämpat för OCH emot engelsmännen och fransmännen under Första och Andra världskrigen (d v s under kolonialtiden), och både för OCH emot amerikanarna och ryssarna under Kalla kriget (d v s under den postkoloniala eran), tvingades emigrera på grund av den malström av massvåld som kolonierna kastades in i från och med 1914, och som fortgår än idag bland det som är kvar av Tredje världens västerlandiserade postkoloniala elit.

2014 är slutligen också det år som symboliskt markerar slutet för det vita Västs makt på jorden, konkret i form av att det sista av de globala vita imperierna faller just nu, d v s det amerikanska imperiet, efter de sista militära nederlagen i Västasien och framför allt efter att slutgiltigt och en gång för alla ha blivit omsprunget av de gamla koloniernas ekonomier.