Föreläsning i riksdagen om illegala och korrupta adoptioner

Föreläste idag i riksdagen (vilket jag f ö har gjort tidigare) om illegala och korrupta adoptioner inbjuden av riksdagsledamöter som representerar V, MP och C och i närvaro av ledamöter från samtliga partier tillsammans med forskaren Anders Hjern, Anna Bohrn från Chileadoption.se samt Hanna Wallensteen och Maria Nilsson som presenterade flera konkreta förslag till lagstiftarna som härrör från flera av de adopterades organisationer (och bl a från AKF – Adopterade koreaners förening, AEF – Adopterade etiopiers och eritreaners förening, SKAN – Svenska koreaadopterades nätverk och AFO som organiserar nationellt adopterade och f d fosterhemsplacerade).

Förhoppningsvis kommer dagens seminarium att leda till ett samarbete över partigränserna liksom över höger- och vänsterskalan så att preskriptionstiden till slut kan tas bort för barnarov/människorov (d v s trafficking) så att alla de adopterade som vet att de blev stulna och sålda (och de är tyvärr alltför många) kan polisanmäla de som stod bakom deras adoptioner såsom Nederländerna har valt att göra (just nu går det då inte att göra det då detta brott är preskriberat efter ett visst antal år).

Vidare borde de svenska adoptionsorganisationerna och adoptionsförmedlarna tvingas till att överlämna sina arkiv till staten (och förslagsvis till Riksarkivet) för just nu räknas de adopterades dokument som privat egendom vilket innebär att sanningen om adoptionerna aldrig kan komma fram och dessutom bör svenska staten understödja (och även betala för) systematiska DNA-tester så att alla de adopterade vars ursprungsidentiteter är bortsuddade för alltid p g a adoptionsindustrins hänsynslöshet och girighet åtminstone får någon chans att kunna hitta några biologiska släktingar.