Den 31 december 2022 hade 34,62% av landets invånare någon form av utländsk bakgrund

Idag offentliggjorde SCB den färskaste statistiken rörande landets befolkningssammansättning som gällde den 31 december 2022 och som ger vid handen att 34,62% av landets invånare numera har någon form av utländsk bakgrund en generation bakåt genom att de antingen är invandrade (d v s utrikes födda inklusive adopterade), andragenerationare (d v s inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) eller blandade (d v s inrikes födda med en utrikes född och en inrikes född förälder). 

En majoritet av de 34,62 procentenheterna har utomeuropeisk bakgrund och särskilt gäller det de yngre ålderskategorierna.

Sverige är idag västvärldens mest mångfaldspräglade och heterogena land efter USA, som intar guldplatsen i sammanhanget, och tillsammans med en handfull andra länder som delar Sveriges silverplats såsom Kanada, Australien, Nya Zeeland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna.

Inom vissa ålderskategorier är andelen än högre än så och särskilt gäller det invånarna som är mellan 0-54 år gamla:
0-4 år: 39,62%
5-9 år: 40,37%
10-14 år: 39%
15-24 år: 39,71%
25-34: 41,19%
35-44: 44,12%
45-54 år: 35,91%

Särskilt de tre storstadsregionerna, där en betydande del av hela totalbefolkningen bor, sticker ut i sammanhanget:
Stor-Stockholm: 46,13%
Stor-Malmö: 43,77%
Stor-Göteborg: 38,43% 

Så här ser utvecklingen ut över tid:
1950: 4,3%
1960: 6,2%
1970: 10,6%
1980: 13,1%
1990: 16,2%
2002: 21,38% 
2007: 23,99%
2012: 27,24%
2017: 31,55%
2022: 34,63%

Och vad gäller andelen som har utomeuropeisk bakgrund (vilket här innebär någon form av bakgrund i Afrika, Mellanöstern Asien, Latinamerika eller Karibien – OBS uppskattade siffror) så ser utvecklingen ut på följande sätt:
1960: ca 0,1%
1970: ca 0,2%
1980: ca 1%
1990: ca 4%
2000: ca 7%
2010: ca 12%
2022: ca 19%

andel icke-vita invånare:
USA 42,2% (2020)
Kanada 26,53% (2021)
Australien 20% (2021)
Frankrike 20-25% (en uppskattning)
Nederländerna 20% (en uppskattning)
Storbritannien 18,53% (2021)
Belgien 15% (en uppskattning)
Tyskland 15% (en uppskattning)

För svensk del handlar det om 18,74% som har utomeuropeisk bakgrund och om också sydöstra Europa och Balkanhalvön inkluderas så handlar det om 22,78% som är s k synliga minoritetsinvånare:
Västasien och Nordafrika (MENA-regionen): 1 037 680 
Sydöstra Europa (Balkanhalvön): 425 043 
Afrika söder om Sahara (subsahariska Afrika): 336 128 
Nordost- och Sydostasien (Stillahavsasien): 238 237 
Latinamerika och Karibien: 179 780 
Sydasien: 148 937 
Centralasien: 15 502

Utländsk bakgrund i Stockholm den 31/12 2022 inkl. utrikes födda och inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar: 45,43%
0-4 år: 46,04%
5-9 år: 50,11%
10-14 år: 41,39%
15-24 år: 50,02%
25-34 år: 47,84%
35-44 år: 53,86%
45-54 år: 47,12%

Utländsk bakgrund i Göteborg den 31/12 2022 inkluderande utrikes födda samt inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar: 47,96%
0-4 år: 50,9%
5-9 år: 65,21%
10-14 år: 53,2%
15-24 år: 51,72%
25-34 år: 50,82%
35-44 år: 56,33%
45-54 år: 49,21%

Utländsk bakgrund i Malmö den 31/12 2022 inkluderande utrikes födda samt inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar: 57,54%
0-4 år: 64,28%
5-9 år: 68,4%
10-14 år: 68,14%
15-24 år: 65,45%
25-34 år: 58,23%
35-44 år: 65,27%
45-54 år: 59,42%

  1. Pingback: Ny statistik blottlägger folkutbytet: När tänker du agera?
  2. Pingback: Vallöftet: Ny folkräkning ska göras – www.document.se