SD folkvalda politiker domineras fortsatt av män

SCB har räknat samman hur könsfördelningen ser ut bland landets 349 riksdagsledamöter, 4600 ledamöter i regionerna och 36 000 ledamöter i de olika kommunerna och i samtliga tre församlingar sticker SD (och därefter KD) ut som det parti som domineras allra mest av män medan V och MP sticker ut som de partier som domineras allra mest av kvinnor. 

Totalt är numera 46% av riksdagsledamöterna kvinnor liksom 49% av regionfullmäktigeledamöterna och 43% av kommunfullmäktigeledamöterna. Genom att SD är så mycket större än V och MP (och även tillsammans) så ”avgör” SD:s mandat att männen dominerar i samtliga tre församlingar.

I riksdagen är 74% av SD:s ledamöter män liksom 65% av SD:s regionfullmäktigeledamöter och 72% av SD:s kommunfullmäktigeledamöter.