Om den ”europeiska” stilen i miljonprogramsområdena

En vet att en bor i ett miljonprogramsområde som helt och hållet domineras av invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund när sådana här möbler hittas i ens trappuppgång (d v s möbler som någon har ställt ut för att bli av med för gott): 

Det går samtidigt inte att säga med bestämdhet om denna sänggavel har tillhört ett hushåll och en bostadsenhet vars ”medlemmar” har bakgrund i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Indien, Kina eller Sydostasien men det går nog med ganska så rejäl bestämdhet att utgå ifrån att den inte har tillhört någon som har majoritetssvensk eller nordisk bakgrund.

Samtidigt bär ”stilen”, om det nu ens går att tala om en stil i sammanhanget, på omisskännliga spår av Europa vilket naturligtvis har att göra med den koloniala historien och det gamla, historiska Europas närvaro i världen utanför Europa. 

Den typ av ”europeisk” stil som verkar gå hem allra mest i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Indien, Kina eller Sydostasien verkar f ö vara någon slags ”mischmasch” av barock, rokoko, empir och ibland även tidigt 1800-tal (s k Biedermeier-stil). Det handlar t ex sällan eller aldrig om europeisk medeltida eller renässansstil (d v s stilar som föregick barocken och 1600-talet) och likaså sällan eller aldrig om jugend, art déco och senare modernistiska stilar utan det är just ca 1600-1850 som verkar gälla när det Globala Syd och den utomvästerländska världen omfamnar en ”europeisk” stil.