Idag skröt SD:s Henrik Vinge om att hans parti de facto dikterar landets migrationspolitik

Idag bjöd regeringen in till en pressträff för att presentera vad som har åstadkommits vad gäller det så beryktade ”paradigmskiftet” inom migrationsområdet, som officiellt och explicit benämndes av regeringen som ”Sveriges viktigaste samhällsproblem”, under de 100 dagar som har gått sedan regeringsbildningen offentliggjordes. 

Symboliskt nog representerades regeringen av migrationsminister Maria Malmer Stenergard (m) OCH SD:s gruppledare Henrik Vinge som nöjt bl a informerade om att polisen har fått i uppdrag att öka antalet s k inre utlänningskontroller med hela 25%, att Sida numera ska verka för att minska invandringen till Sverige och även öka återvandringen och att regeringen snart ska sjösätta en internationell informations- och upplysningskampanj för att kommunicera att det västland på jorden som tidigare uppvisade den mest generösa invandringspolitiken numera tillhör ett av de mest restriktiva västländerna på migrationsområdet. 

Det handlar konkret om att avskräcka potentiella flyktingar från att vilja komma till Sverige och söka asyl här och det samlade budskapet var att Sverige ska lägga sig på den absoluta miniminivån vad gäller migrationspolitiken utifrån vad EU-rätten och de olika avtal som Sverige har ingått på internationell nivå möjliggör. 

Att ett parti med nazistiska rötter, som dessutom just nu är världens största och mäktigaste parti med en nazistisk bakgrund, idag formulerar och dikterar Sveriges migrationspolitik hade nog de gamla nazister och fascister som grundade SD 1988 aldrig kunnat drömma om att det någonsin skulle ske men numera är det verklighet och för oss som har följt SD på nära håll i flera årtionden går det knappt att ta in att dagens pressträff faktiskt ägde rum och att SD just nu har i stort sett all makt över den svenska migrationspolitiken med allt vad det innebär.