Nominerad till utnämningen ”hållbarhetsmäktigast 2023” av magasinet Aktuell hållbarhet

Fick tidigare i veckan veta att jag finns med på magasinet Aktuell hållbarhets lista över personer som magasinet har valt ut och som dess läsare uppmanas att rösta på för att utse ”hållbarhetsmäktigast 2023” och detta är då en utnämning som Aktuell hållbarhet står bakom.

Det handlar då om den sociala hållbarhetsaspekten i just mitt fall och konkret om att jag under många år har engagerat mig i jämlikhetsdatafrågan och hjälpt ett mycket stort antal organisationer, föreningar, myndigheter, kommuner, koncerner, företag o s v att arbeta med denna fråga och på min ”CV” i denna fråga hittas bl a stora föreningar och fackförbund, flera stora myndigheter och Sveriges tre största kommuner samt flera multinationella svenska företag m fl.

Det ska samtidigt sägas att jag är väl medveten om att jag både är en solitär och en s k enfant terrible i ett svenskt antirasistiskt sammanhang då nästan alla svenska antirasister, och både de som står till höger och de som står till vänster, är emot jämlikhetsdata i den svenska färgblinda antirasismens namn då jämlikhetsdata anses handla om ”ren registrering” och om att staten ska upprätta ett ”rasregister” och ”registrera” exempelvis alla muslimer, svarta, romer, judar, samer eller finsktalande (vilket är osant), om något som både är ”fullständigt oetiskt” och ”fullständigt olagligt” (vilket är osant) och fr a om något som är ”genomrasistiskt” och som ”reproducerar rasism” (vilket inte heller stämmer).

I november ifjol publicerade exempelvis Edda Manga, Mattias Gardell, Alireza Behtoui, René León Rosales och Alexander Ekelund boken ”Att mäta rasism” vars samlade budskap just är att det är fel att praktisera jämlikhetsdata såsom jämlikhetsdata praktiseras i bl a den engelsktalande världen och såsom bl a FN och EU begär att Sverige ska göra p g a att det anses ”reproducera rasism” när frågor om exempelvis ras, etnicitet, religion eller språk finns med i självsvarsformulär som bygger på principerna om självidentifikation, anonymitet och frivillighet.

Sveriges antirasister och inte minst landets antirasistiska forskare är m a o och kort och gott fortfarande emot jämlikhetsdata p g a en ultraradikal och hypermilitant antirasism som i den svenska färgblindhetens namn menar att allt tal om ras innebär detsamma som att ”reproducera rasism”.