De adopterade etiopiernas och eritreanernas första antologi

I slutet av förra året kom antologin ”Lions roaring far from home. An anthology by Ethiopian adoptees” ut under Aselefech Evans, Kassaye Berhanu-MacDonalds och Maureen McCauleys gemensamma redaktörskap. Antologin består av bl a dikter och självbiografiska texter vilka är författade av sammanlagt 33 olika personer som alla har det gemensamt att de har adopterats från Etiopien och Eritrea (fram tills det sistnämnda landets självständighet 1993) till ett västland och bland dem hittas Hanna Wallensteen, Sara Grönroos och Daniel Rosenlind från Sverige.

Detta är den allra första antologin med texter författade av adopterade från Etiopien, vilka tillsammans utgör runt 30 000 personer runtom i hela västvärlden varav runt 1300 har adopterats till Sverige, och förlagan till antologin hittas i det stora antalet antologier som adopterade från Sydkorea har givit ut ända sedan 1990-talet.

“This anthology shares Ethiopian adoptees’ wide range of experiences, from childhood into adulthood, through the voices of the adoptees themselves. There is more than one mention of grief, confusion, and loss. The writers also talk about their strengths, hopes, happiness, and love for family. Along with sadness and anger, there is also compassion, grace, and confidence. Each voice is filled with power. The editors and writers hope that our book will shift the narrative around adoption, to truly center the lived experiences of Ethiopian adoptees, first families, and those impacted by international adoption.”