Om en Sverigebild i förändring

Sedan SD:s valseger den 11 september har jag verkligen förstått hur mycket världen faktiskt bryr sig om hur det går för Sverige och svenskarna nu när omvärldsbilden av Sverige håller på att förändras över en natt från att tidigare ha framstått som världens mest progressiva land till att numera styras av en högerregering med stöd av SD. 

Chocken över det svenska valresultatet och fr a över SD:s valframgång har helt enkelt gått som en våg över världen och i utländska medier beskrivs SD f ö rutinmässigt som ett parti med nazistiska rötter. 

Allt detta kan jag säga då jag sedan just SD:s valseger den 11 september 2022 har blivit kontaktad av en mängd utländska medier liksom av ett stort antal utländska personer överhuvudtaget (forskare o s v) vilka har undrat över vad som egentligen händer i det land som hela världen fram tills i höstas har känt som planetens och mänsklighetens mest progressiva samhälle.

En kombinerad sökning i Mediearkivet och via Google News indikerar att jag sedan den 11 september ifjol har varit med i och omnämnts i 7-8 kinesiskspråkiga medier (och både i Taiwan-, Hongkong- och fastlands-Kinabaserade medier), i 6-7 franskspråkiga medier, i 5-6 engelskspråkiga medier, i 4-5 tyskspråkiga medier, i 2-3 portugisiskspråkiga respektive spanskspråkiga medier samt även i enstaka polska, rumänska och italienska medier och precis nu hörde tyska Deutsche Welle av sig och frågade om jag vill bli intervjuad i denna tyska tv-kanal med anledning av SD:s seger.

Det är som bekant ett faktum att inte minst vänstern i bred mening i andra västländer har idealiserat Sverige i årtionden – inte minst vänstern i USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland – och detsamma gäller den utomvästerländska världen och det globala Syd vilket framgår i Svenska institutets årliga rapporter om den svenska omvärldsbilden där det bl a är tydligt att bilden av Sverige är extremt ljus i nästan hela Latinamerika, Karibien, subsahariska Afrika, Mellanöstern och Asien och i den senaste rapporten framstod kineserna som det folk i världen som antagligen hyser den mest positiva Sverigebilden.

Nu när omvärldens bild av Sverige förändras p g a SD och Kristerssons nya regering återstår det m a o att se om den positiva Sverigebilden utanför Sveriges gränser kommer att erodera bort och om en ny Sverigebild snart kommer att framträda liksom hur denna nya Sverigebild kommer att se ut när Sverige inte längre kännetecknas av västvärldens mest generösa migrationspolitik eller av att vara världens största biståndsland medan den traditionella, svenska pro-det Globala Syd-utrikespolitiken antagligen sjunger på sista versen i detta nu.