Årets produktion

Det börjar bli dags att sammanfatta årets akademiska ”output” och totalt ser den just nu ut som följer utöver all reguljär undervisning vid Karlstads universitet:

2 böcker i form av en samskriven bok tillsammans med Catrin Lundström (”Den färgblinda skolan – ras och vithet i svensk utbildning”) och en samredigerad bok tillsammans med Peter Wikström (”Sveriges avrasifiering. Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden”)

6 kapitel i antologier och bl a i Christian Abrahamssons och Torbjörn Elenskys ”Radikalism och avantgarde. Sverige 1947-1967”, i Shona Hunters och Christi van der Westhuizens “Routledge handbook of critical studies in whiteness” och i Åsa Bharathi Larssons ”Bilder av ras i svensk visuell kultur”

3 tidskriftsartiklar och bl a i Journal of Ethnic and Cultural Studies tillsammans med Peter Wikström och Johan Samuelsson

3 debattartiklar och bl a i Expressen och ETC

3 populärvetenskapliga artiklar och bl a i Boston Review och Kvartal

26 konferens- och seminariepresentationer samt föreläsningar vid bl a Kungl. Konsthögskolan, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Bokmässan, Röda Korsets folkhögskola, Goethe-Universität i Frankfurt och Moderna museet

243 citeringar och refereringar (d v s av mina akademiska texter) i andras akademiska texter

61 omnämnanden (i form av bl a intervjuer, recensioner, reportage, kulturessäer o s v) i analog, tryckt svenskspråkig dagspress 

131 träffar i Mediearkivet som även inkluderar digitala samt utländska medier utöver analoga medier