Om Hanif Balis resa från färgblind antirasism till högerradikalism

Expressens nya krönikör Hanif Bali fortsätter sin (högerradikaliserings)resa från att tidigare ha häcklat och gjort sig lustig över mig (som f ö är den som har gjort termen majoritetssvensk/ar känd från första början) som varande någon slags ”rasbiolog” och inte minst anklagade Bali mig tidigare för att vara ”besatt av ras” p g a att jag under många år har ägnat mig åt att räkna på andelen majoritets- respektive minoritetsinvånare.

Detsamma gjorde f ö även andra på högerkanten som tidigare kunde reagera starkt på att jag i år efter år publicerade siffror över exempelvis antalet blandade eller mixade med en viss bakgrund, antalet afrosvenskar och svenska muslimer eller andelen barn och unga med utländsk och utomeuropeisk bakgrund i storstadsregionerna och i landet i övrigt.

Idag använder i stället Bali (och andra på högerkanten) ”mina” siffror (såsom t ex totalandelen barn och unga med utländsk bakgrund i en viss stad, i ett visst län eller i en viss storstadsregion) och uppenbarligen också ”min” term.

Det ska sägas att det inte är jag som ursprungligen har myntat termen majoritetssvenskar men det är jag som har masspridit den i mängder av texter av olika slag under långt över tio års tid på raken som ett sätt att konkurrera ut den fortfarande långt mer vanligt förekommande beteckningen ”etniska svenskar”.

För över tio år sedan var det i stort sett bara jag som ägnade mig åt att räkna på andelen majoritets- respektive minoritetsinvånare men nu har Bali och många andra med honom uppenbarligen övergivit den färgblinda antirasistiska hållningen (som tidigare tog sig uttryck i att just häckla och göra sig lustig över mig som varande någon slags ”rasbiolog” och inte minst som någon som var ”besatt av ras”) som de tidigare omhuldade.