Invandrare är kraftigt överrepresenterade bland skuldsatta

En ny avhandling i rättssociologi vid Lunds universitet som Davor Vuleta står bakom visar tyvärr att invandrare med fr a utomeuropeisk bakgrund är kraftigt överrepresenterade bland de invånare i landet som är skuldsatta hos Kronofogden.

I ett urval bestående av närmare 350 000 personer som är registrerade hos Kronofogden utgör invandrarna hela 27,9%, vilket är en överrepresentation på 64%, och andragenerationarna och de blandade eller mixade tillsammans 13,1% medan majoritetssvenskarna utgjorde 59% vilket är en underrepresentation på 16%. Sammantaget är det de som har bakgrund i Afrika och Asien som sticker ut som skuldsatta.

En kommentar

  1. Pingback: Invandrare är kraftigt överrepresenterade bland skuldsatta — Tobias Hübinette – Webbplatsrubriksuzana monika