De brittiska majoritetsinvånarna är numera i minoritet i Storbritanniens två största städer och icke-vita utgör 18,3% av den brittiska befolkningen

Igår skapade 2021 års brittiska folkräknings resultat med avseende på Storbritanniens etniska och rasliga mångfald rubriker och inte minst då landet och dess huvudstad styrde över världens största imperium för inte så länge sedan och på den tiden var landets och Londons invånare övervägande vita – år 1950 beräknas runt 0,05% av Storbritanniens befolkning ha bestått av icke-vita:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-29/almost-two-thirds-of-londoners-are-now-ethnic-minorities

Det står nu nämligen klart att de vita majoritetsbritterna är i minoritet i London (de uppgår till 36,8% i det gamla imperiets huvudstad och det gamla imperiet styrs ju dessutom numera av en icke-vit premiärminister) och i Birmingham (där de infödda vita britterna uppgår till 43%), som motsvaras av Stockholm och Göteborg, liksom i ett flertal andra brittiska städer och totalt uppgår andelen icke-vita invånare i hela Storbritannien numera till 18,3%.

För Europas del är ytterligare några andra huvudstäder och storstäder på nivå med London och Birmingham vad gäller etnisk och raslig mångfald. Det är troligt att Paris och Frankrikes andra största stad Marseille också numera domineras av minoritetsinvånare och detsamma gäller Amsterdam och Nederländernas näst största stad Rotterdam liksom möjligen också Bryssel och Antwerpen.

Även i Sverige är runt 20% av alla invånare numera antagligen icke-vita och liksom i Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Belgien är detta segment av totalbefolkningen dels kraftigt koncentrerat till det urbana Sverige och dels betydligt yngre än majoritetsinvånarna vilket innebär att runt 30% av alla barn, ungdomar och unga vuxna invånare i landet troligen är icke-vita och samma procentsiffra gäller för invånarna i Stockholm och Göteborg (liksom för den delen i rikets tredje största stad Malmö). I Stockholm har idag 44,92% någon slags utländsk bakgrund och i Göteborg handlar det om 47,01% inräknat invandrarna, de adopterade, andragenerationarna och de blandade eller mixade.

På andra sidan Atlanten är slutligen 42,2% av alla amerikaner icke-vita och 26,53% av kanadensarna och idag är icke-vita i majoritet i 36 av USA:s 50 största städer.