Om omvärldens förändrade Sverigebild

Träffade i fredags en journalist från den ansedda tyska Hamburgbaserade veckotidningen Die Zeit som arbetar på en artikel om SD:s valseger och det nya, genomsegregerade mångfalds-Sverige och som ställde ett flertal skarpa ”rakt-på-sak”-frågor i egenskap av att vara en icke-svensk person som synbarligen både bryr sig om och tycker om Sverige och svenskarna. Hen utgick ifrån den tyska bilden av Sverige som gäller bland fr a högutbildade tyskar som står till vänster och ställde mer eller mindre följande frågor rörande de genomgripande förändringar som Sverige har genomgått under loppet av lite mer än en generation (d v s sedan 1980- och 90-talen): 

Hur kunde Sverige som tidigare kännetecknades av det mest avancerade välfärdssystemet i världen sälja ut och privatisera detsamma (inklusive bostads- och skolsektorerna)?

Hur kunde SAP som tidigare var världens största och mäktigaste socialistiska arbetarparti tappa så många arbetarväljare till SD?

Hur kunde Sverige som tidigare var världens mest antirasistiska och antifascistiska land bli det land i världen där ett parti med ett nazistiskt förflutet har blivit som allra störst proportionellt sett? (för tysk del hade det varit detsamma som att NPD, som också har ett nazistiskt förflutet, idag hade varit ett av Tysklands största partier och inte AfD, som har ett mer klassiskt högerpopulistiskt ursprung)

Hur kunde Sverige gå från att ha varit världens mest klassjämlika land (ca år 1980 enligt Piketty m fl) till att bli västvärldens mest rasojämlika land?

Hur kunde Sverige bli det land i västvärlden som kom att ta emot flest flyktingar per capita (efter bl a Libanon, Jordanien, Nauru, Turkiet, Liberia och Uganda kommer nämligen Sverige vad gäller att vara det land i världen som just nu härbärgerar den högsta andelen flyktingar per capita) liksom flest invandrare överhuvudtaget proportionellt sett (20% av Sveriges befolkning är idag utlandsfödd och det ska i skrivande stund vara den allra högsta siffran i västvärlden)?

Hur kunde Sverige som en gång var ett av västvärldens mest homogena länder bli ett av västvärldens mest heterogena länder på bara 30-40 års tid (år 1980 hade ca 1% av Sveriges befolkning utomeuropeisk bakgrund att jämföra med ca 20% idag år 2022 och vad gäller demografisk heterogenitet är Sverige numera tvåa efter USA i västvärlden)?

Och hur kunde Sverige bli det land i Europa där allra flest människor per capita dödas och skadas av skjutvapen och sprängmedel?

Jag hade väl inga exakta svar att ge Die Zeit-journalisten men jag kunde åtminstone ge hen en bakgrund till hur Sverige som en vit, kristen västerländsk nation under efterkrigstiden och Kalla kriget och i samband med avkoloniseringen utvecklade en helt unik relation till den utomvästerländska världen som antagligen förklarar åtminstone delar av ovanstående förändringar.