Sedan ett år tillbaka är även Miljöpartiet officiellt för jämlikhetsdata

Blev idag kontaktad av en person som tillhör Miljöpartiet, som upplyste mig om att partiet antog ett program för social rättvisa på en digital konferens som ägde rum i oktober 2021 där frågan om jämlikhetsdata också kom med tack vare Mariam Salem från MP i Umeå som jag till och från har haft kontakt med angående bl a denna fråga.