Om rättegången i Visby mot Theodor Engström

Annie Lööf uppmärksammar med rätta den svenska s k nationella rörelsens besatthet vid att ”segra eller dö” under den pågående rättegången i Visby och hon berättar också om samma rörelses fixering vid lyktstolpar samt vittnar om att hon under sin tid som partiledare stundom har varit rädd för sin egen säkerhet och vid ett tillfälle valde hon enligt egen utsago att ställa in ett planerat möte på offentlig plats p g a en just då pågående NMR-demonstration.

Theodor Engström själv säger att han just nu utsätts för en ”lynchningsprocess” och att han utförde ett ”hjältedåd” under Almedalsveckan som riktade sig mot samhället och dess ”elit” samt att han ser sig som en soldat som deltar i ett krig – för honom var Visby helt enkelt ett ”slagfält”.