Om högtidlighållandet av den 6 november

Igår högtidlighöll bl a Alternativ för Sverige och Det fria Sverige minnet av kung Gustav II Adolf som stupade vid Lützen i det gamla DDR under Trettioåriga kriget för 390 år sedan, vilket påminner om att den svenska s k nationella rörelsen har högtidlighållit den 6 november ända sedan denna rörelse uppstod under mellankrigstiden. SD:s riksdagsgrupp gör fortfarande det åtminstone om den 6 november infaller på en vardaglig genom att tillsammans inmundiga Gustav Adolfsbakelser och 1976 bildades en särskild förening för detta ändamål – Lützenförbundet – som i praktiken var en frontorganisation för högerradikala och ”överklassnazistiska” Sveriges nationella förbund. 

Under de första åren höll Lützenförbundet till i Gustaf Adolfskyrkan på Östermalm i Stockholm och under förbundets sista år på 1980-talet upplät Huset Bernadotte och Kungl. Hovstaterna de svenska kungarnas gravkyrka Riddarholmskyrkan åt förbundet som varje år (och fram till 1989) den 6 november arrangerade en kransnedläggning vid Gustavianska gravkoret tack vare friherren och överhovpredikanten Hans Åkerhielm, som både vigde vårt nuvarande kungapar och döpte kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip och prinsessan Madeleine, och som också själv deltog i Lützenförbundets arrangemang.