Igår agerade Kristersson buktalare åt SD i sin regeringsförklaring

Denna vecka har bjudit på stark symbolik – i måndags ropade en man ”Ulf Kristersson, du lovade en Förintelseöverlevare att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Du tog henne i hand! Du tog henne i hand!” i samma ögonblick som Kristersson valdes till statsminister och igår agerade Kristersson buktalare åt SD i sin regeringsförklaring genom att slå fast att ”vårt enskilt största svenska ekonomiska och sociala problem beror på stor invandring” och samtidigt lova ett ”paradigmskifte” inom svensk migrationspolitik. 

Därefter radade Kristersson upp SD:s krav på ett nationellt tiggerförbud, SD:s krav på skärpta familjeåterföreningsregler, SD:s krav på en förstärkt inre utlänningskontroll och ett kraftigt ökat antal utvisningar eller deportationer, SD:s krav på att endast ta emot de kvotflyktingar (som f ö ska uppgå till maximalt 900 personer årligen) som bedöms kunna anpassa sig väl i Sverige (”urvalet ska utgå från kriterier som ger en välgrundad prognos för god integration i det svenska samhället och i förhållande till svenska värderingar” som Tidöavtalet stipulerar), SD:s krav på en kraftigt ökad återvandring eller repatriering (som f ö biståndsbudgeten bl a ska användas till) och sist men inte minst SD:s krav på att kunna utvisa personer p g a s k ”bristande vandel” (d v s p g a extremism, fundamentalism, kriminalitet, klannätverksdeltagande och prostitution samt p g a deltagande i en aktivitet som ”hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet”) samt p g a s k svenskfientlighet eller ”omvänd rasism” (det handlar enligt Tidöavtalet om ”att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen”).

Detta sistnämnda krav som bär en närmast övertydlig SD-proveniens skriver DN:s ledarskribent Lisa Magnusson om i idag för först åker de kriminella Orten-killarna (och kanske också en och annan Orten-tjej) ut och deporteras tillbaka till sina ursprungsländer liksom IS-killarna (och kanske också en och annan IS-tjej) och de invandrarkvinnor som säljer sex (och kanske också en och annan invandrarman som säljer sex) men vad händer sedan?

https://www.dn.se/ledare/lisa-magnusson-sverigedemokraterna-har-just-skapat-en-oppning-for-att-utvisa-folk-helt-utan-saklig

”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, brukar det påstås. Men ibland finns det en mycket skarp tanke bakom; luddigheten är medveten. För vad har Sverigedemokraterna just gjort, om inte att i fullt dagsljus smuggla igenom möjligheten att i framtiden utvisa invandrare helt utan saklig grund?

Redan kan man avvisa personer som vistas i Sverige utan tillstånd, samt utvisa dem som har uppehållstillstånd men som begått grova brott. Men i det Tidöavtal som träffats mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna finns ett förslag om att man även ska kunna sparka ut folk som uppvisat ”bristande vandel”, såsom ”bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet”.

Det finns inga gränser för hur böjlig en sådan här gummiparagraf skulle kunna bli.

I början kommer man förstås bara hänvisa till bristande vandel i de mest uppenbara fallen: gängkriminella och IS-anhängare. Farliga personer som det finns stort folkligt stöd för att utvisa även om de formellt inte dömts för brott. Men ”bristande vandel” riskerar även att bli en ursäkt för att göra sig av med de allra mest utsatta – sexsäljarna, missbrukarna, tiggarna. I värsta fall kan det till sist komma att betyda lite allt möjligt, typ allmänt bristande integration: de som lever i släktklaner, inte kan språket, är arbetslösa eller bara känns ”osvenska”.

Ja, nu låter jag alarmistisk. Men hela problemet med en gummiparagraf är just att den öppnar för lite vad som helst. Och är det någon som tror att Sverigedemokraterna inte skulle ta chansen att utvisa så många som möjligt, om de får den?”