Majoritetssvenskarna dricker mest alkohol medan invånarna med utomeuropeisk bakgrund dricker minst

DN:s Mia Tottmar skriver om att mycket stora skillnader råder mellan olika befolkningsgrupper vad gäller alkoholkonsumtion mot bakgrund av en färsk rapport som rör Stockholms stad – allra minst alkohol dricker invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena och allra mest majoritetssvenskarna i innerstaden och i villa- och radhusområdena:

https://www.dn.se/sverige/stockholmarna-dricker-allt-mindre-men-stora-skillnader-inom-staden

”Det finns stora skillnader mellan befolkningsgrupper i länet. Personer födda utanför Europa dricker minst, visar rapporten. 45 procent av dem avstår helt från alkohol jämfört med 11 procent av personer födda i Sverige. Utomeuropeiskt födda har också lägst andel med riskbruk, bara 7 procent.

– De som är födda i Sverige dricker mest, säger Gergö Bacsovics.

Vid en jämförelse av åldersgrupper ser man att yngre och medelålders har samma nivå av riskbruk, men att trenderna skiljer sig åt. Tidigare har de medelålders druckit mer, men deras kurva har gått stadigt nedåt medan de yngre ökar sitt riskbruk. Äldre, över 65 år, har lägst nivå av riskbruk.

I rapporten jämförs också stadsdelarna och kommunerna med varandra. Jämförelsen visar att invånarna i Rinkeby-Kista dricker minst. Bara 7 procent har ett riskbruk, jämfört med 27 procent på Norrmalm, som är den stadsdel där invånarna dricker mest. Över huvud taget är riskbruket vanligast i innerstaden och ovanligast i förorterna.”