Newport ändrar beteckningen på en vara efter kritik

Igår valde företaget Newport att ändra benämningen ”Kolonial utstrålning” till ”Tidlös utstrålning” vad gäller denna vara tack vare att flera personer tillskrev företaget ifråga efter att jag uppmärksammade att beteckningen ”Kolonial utstrålning” användes av företaget ifråga på mitt Instagram-konto. Innan BLM-året 2020 hade detta antagligen inte hänt, d v s att ett företag ändrar på det här sättet och så fort dessutom, d v s det är troligt att BLM-rörelsen har förändrat hur företag i gemen numera ser på denna typ av kritik och i många fall väljer att gå den till mötes.