Mitt deltagande på årets Bokmässa i Göteborg

För den som råkar vara på Bokmässan i Göteborg imorgon torsdag så deltar jag vid följande fyra tillfällen:

Mellan kl. 12.30-13 samtalar jag med Göteborgs-Postens (GP) ledarredaktör Adam Cwejman om ett decennium med identitetspolitik i GP:s monter G01:28.

”Diskussioner som rör ras, etnicitet och identitet har med jämna mellanrum dominerat den offentliga debatten under de senaste 10 åren. Tobias Hübinette har följt frågorna på nära håll och diskuterar med Adam Cwejman om vad vi kan lära oss av den här epoken i Sverige.”

Mellan kl. 13.30-13.50 samtalar jag med litteraturkritikern och författaren Torbjörn Elensky om den tidiga antirasismen i Sverige under den omedelbara efterkrigstiden i Timbros monter B07:28 mot bakgrund av mitt kapitel om ämnet i antologin ”Radikalism och avantgarde. Sverige 1947-1967” som Elensky och Christian Abrahamsson är redaktörer för och som Timbro ger ut.

Mellan kl. 15.15-15.45 samtalar jag med förlagsredaktören Niklas Gårdfeldt Leavy om Catrin Lundströms och min bok ”Den färgblinda skolan – om ras och vithet i svensk utbildning” som kom ut tidigare i år på Natur & Kultur i seminariesalen Skolspåret F4.

”Sverige härbärgerar numera västvärldens mest heterogena elevsammansättning efter USA, inte minst gällande den rasliga och etniska mångfalden, liksom religiös och språklig mångfald. Samtidigt har den svenska skolan på rekordtid utvecklats till västvärldens mest segregerade och ojämlika skola. Med utgångspunkt i boken ”Den färgblinda skolan – ras och vithet i svensk utbildning” diskuterar Tobias Hübinette hur tvillingbegreppen ras och vithet kan hjälpa oss att förstå det nya Sverige och det genomsegregerade svenska utbildningsväsendet.”

Mellan kl. 16-16.30 samtalar jag med förläggaren och journalisten Kristian Borg om min bok ”Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt” i Verbals förlags monter B03:39 och som förlaget gav ut förra året.