M:s pakt med SD i 2022 års val är historisk mot bakgrund av M:s tidigare relationer till och valsamarbeten med den svenska s k nationella rörelsen

M:s ”överens om…”- och ”tillsammans får vi ordning på Sverige!”-valaffischer är på alla sätt historiska i ljuset av partiets tidigare relationer till och valsamarbeten med den svenska s k nationella rörelsen, som idag i huvudsak representeras av SD (OBS: jag vet så klart att även AfS liksom NMR också ställer upp i valet liksom ytterligare ett antal småpartier som emanerar från denna rörelse).

Mellan 1936-46 valde M att till och från och på både regional och lokal nivå ingå i valsamarbete med den s k nationella rörelsens olika partier och fr a med den s k unghögerns parti Sveriges nationella förbund, som SD numera ser sig som ideologisk arvtagare till. Detta samarbete ägde dock aldrig rum på riksnivå, d v s i de olika riksdagsvalen.

Efter krigsslutet smälte sedan den svenska s k nationella rörelsen nästan bort och ställde inte upp i val igen förrän när Nordiska rikspartiet deltog i några val på 1960- och 70-talen. M ingick dock aldrig i något valsamarbete med något efterkrigstida parti som tillhörde den s k nationella rörelsen fram till 2021.

Efter 2014 års val valde M att successivt börja samarbeta med SD i Gävle, Landskrona och Hässleholm tillsammans med en eller flera av de andra borgerliga partierna och efter 2018 års val ökade antalet M-styrda kommuner ytterligare som förlitade sig på stöd från SD för att kunna behålla makten. I kyrkovalet i Säffle 2021 valde sedan M-anknutna Borgerligt alternativ att ingå i ett historiskt valsamarbete med SD genom att bereda plats för sju SD Säffle-medlemmar på sin egen kandidatlista.

Och för att göra en lång historia kort: Nu har M återigen kommit att alliera sig med den svenska s k nationella rörelsen (i form av SD) i det kommande valet såsom partiet gjorde på 1930- och 40-talen men denna gång handlar det om både riks-, regional och kommunal nivå vilket gör M:s samarbete med SD i 2022 års val unikt.

Det ska här påminnas om att M efter 1945 straffades tämligen hårt av väljarna och länge drogs med ett slags nazistkollaboratörsstämpel i folkdjupen och det går nu bara att hoppas på att så återigen sker också denna gång även om historien aldrig upprepar sig helt och hållet.