IMER-forskningspionjären Wuokko Knocke har gått bort

Sociologen Wuokko Knocke har nyligen gått bort som var en av pionjärerna bakom den s k invandringsforskningen, som senare kom att kallas IMER-forskning (forskning om internationell migration och etniska relationer), och fr a en pionjär vad gäller att studera invandrarkvinnor och i huvudsak arbetskraftsinvandrarkvinnor från främst Finland och f d Jugoslavien i egenskap av att vara inriktad på arbetslivsforskning.

Wuokko räknas allmänt som den första svenska invandrings- och IMER-forskaren som intresserade sig för skärningspunkten mellan klass, etnicitet och genus och år 2002 tillägnades Wuokko, som själv har finlandssvensk bakgrund, festskriften ”Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige” som Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari var redaktörer för. Wuokko var även medlem i föreningen Antirasistiska akademin (ARA) och bidrog med en text till ARA:s antologi ”Vardagens antirasism. Om rörelsens villkor och framväxt i Sverige” som gavs ut 2015.

Jag träffade Wuokko vid ett flertal tillfällen ända sedan jag var doktorand och valde att bevista olika IMER-forskningssammanhang och även publicera mig inom detta forskningsfält och jag minns att hon flera gånger sade till mig att hon var djupt tagen av min forskning om adoption och adopterade och nog egentligen främst av vad jag på den tiden skrev om adoption i den dåtida svenska offentligheten i egenskap av debattör.

Jag förstod dock egentligen aldrig varför hon sade detta men sista gången vi träffades (i alla fall som jag minns det för kanske sågs vi någon gång till även efter denna händelse) öppnade hon sin plånbok och visade mig märkbart rörd ett fotografi föreställande hennes barnbarn som är adopterad från Vietnam och sade ”visst är hon söt och vacker?” och ”jag älskar henne så” och jag tror att hon ville kommunicera till mig att hon älskade den adopterade flickan från Vietnam väldigt djupt trots min kritik av den internationella adoptionsverksamheten och det hade hon så klart all rätt att få göra.