Andelen väljare som helt identifierar sig som feminister är numera fler än de som identifierar sig som socialister

Fascinerande data som är hämtade från 2020 års SOM-undersökningen vid Göteborgs universitet och ett anmärkningsvärt resultat är då att fler idag identifierar sig som feminister än som socialister och vilket torde vara första gången det händer liksom fr a tämligen unikt i ett globalt sammanhang. Hade antirasism också inkluderats i och av undersökningen så är jag rätt säker på att en betydande procentandel av respondenterna också hade identifierat sig som det (d v s som antirasister).

Utifrån partisympati är det också anmärkningsvärt att endast hälften av V:s väljare och endast en fjärdedel av SAP:s väljare identifierar sig helt som socialister – andelen som identifierar sig helt som feminister är då i stort sett lika många för båda dessa partier. Intressant nog är andelen socialister fler än andelen liberaler bland MP:s väljare som annars helt domineras av självidentifierade feminister.

Feministerna är omvänt mycket få bland SD:s, KD:s och M:s väljare medan L gör skäl för sitt fortfarande halvnya partinamn att döma av hur deras väljare självkategoriserar sig.