Ny rapport visar att bostadssegregationen i Sverige har ökat dramatiskt sedan 1990

Idag publicerade Delmos – Delegationen mot segregation – (som snart läggs ned p g a TAN-högerns budget) sin sista rapport som visar att bostadssegregationen i Sverige har ökat dramatiskt för att inte säga skenat sedan 1990 och att det inte bara handlar om de tre storstadsregionerna och de mellanstora städerna utan också om de mindre kommunerna.

Under 2010-talet stagnerade bostadssegregationen en aning för att sedan ta fart igen under och efter 2018 och den är idag på ”all time high”-nivå och ser tyvärr ut att fortsätta att öka.

Rapporten konstaterar bl a att en hög andel barn och unga numera växer upp i socioekonomiskt utsatta områden, som i stort sett alltid är detsamma som miljonprogramsområden, vilket innebär att den sociala mobiliteten kommer att minska framöver. Detta beror på att de som bor i miljonprogramsområdena generellt är i fertil ålder och då koncentreras en hög andel barn och unga till dessa områden.

Rapporten visar bl a att behörigheten till gymnasiet exempelvis är 30% lägre i miljonprogramsområdena jämfört med i de välbärgade områdena och andelen som lyckas ta en gymnasieexamen uppgår i genomsnitt till ca 40% i miljonprogramsområdena.

1,4 miljoner invånare bor idag i socioekonomiskt utsatta områden där mellan 30-45% lever med en låg ekonomisk standard medan 1 miljon invånare bor i socioekonomiskt mycket välbärgade områden och de allra flesta av de sistnämnda är majoritetssvenskar.