Den svenska adoptionsmyndighetens första ordförande Anita Gradin har gått bort

Den socialdemokratiska politikern Anita Gradin har gått bort som bl a var statliga NIA:s (Nämnden för internationella adoptionsfrågor) första ordförande mellan 1973-79, d v s under de år då Sverige och svenskarna var världens mest adopterande land och folk per capita. Gradin fick bl a hantera ett flertal adoptionsskandaler som bl a rörde adoptioner från Sri Lanka och Thailand till Sverige och 2008 intervjuades hon av Adoptionscentrums (AC) dåvarande kommunikationschef Inga Näslund och hon sade då följande i AC:s magasin Att Adoptera vad gäller de illegala adoptionerna från Thailand:

”- Jag kan förstå att man drevs av desperation att bara rädda dessa barn, till varje pris. Reglerna var sådana att barnen inte kunde adopteras om inte en biologisk förälder närvarade i domstolen, och då föräldrarna var försvinna så blev det praxis att anlita ”bulvanföräldrar” – ett helt förkastligt sätt att arbeta, men som sagt, jag kan förstå att man var desperat.”