Om Åsa Arpings nya bok ”Att göra klass”

Fick idag med posten litteraturvetaren Åsa Arpings nya bok ”Att göra klass. Nedslag i svensk samtidsprosa” vari Åsa bl a refererar till Catrin Lundströms och mitt begrepp vit melankoli liksom till mitt transrasialitetsbegrepp.