Ryssland kolporterar SD:s revisionistiska lögn att den S-ledda samlingsregeringen var på Tysklands sida i en ny annonskampanj

Den ryska regimen har satt upp ”reklamanslag” vid busshållplatserna i Moskva och bl a i anslutning till svenska ambassaden som driver SD:s historierevisionistiska linje att Sverige och den SAP-ledda samlingsregeringen var på Tysklands sida under kriget och ”annonsen” exemplifierar även med Ingmar Bergman och Ingvar Kamprad (och ironiskt nog med faktauppgifter som bl a jag har hittat) men också med Astrid Lindgren som fulciteras.

Lindgren skrev nämligen i sin dagbok att ”om det nu ska vara så här, så ropar jag hellre ’Heil Hitler’ för resten av mitt liv än att ha ryssen här, i Sverige. Jag kan inte tänka mig något vidrigare”.

Däremot var Bergman och Kamprad pro-nazister och nazister och valet av trion är synnerligen strategiskt – alla tre är nämligen mycket kända och hyllade i Ryssland och tillhör några av de tio mest kända svenskarna bland dagens ryssar.

Detta får en fundera på om det fanns faktiskt någon slags rysk inblandning eller åtminstone inspiration bakom SD:s historierevisionistiska kampanj mot SAP som lanserades inför 2018 års val med en ”dokumentärfilm” som sedan dess tyvärr har fått en enorm spridning och ett alltför stort genomslag och som säger att SAP både var rasister och pro-nazister innan och under kriget.

Därtill har Putin offentliggjort att Ryssland ska etablera en egen krigsförbrytartribunal efter modell från den som sattes upp i Nürnberg samt stå värd för en antifascistisk världskonferens senare i år, d v s Ryssland gör nu allt som står i dess makt för att återknyta till mellankrigstidens och krigsårens antifascism vilket i sin tur tyvärr har fått alltför många som står till vänster i västvärlden inklusive i Sverige att tvivla på om Ukraina faktiskt har rätt att försvara sig eller ej och börja tro att Ryssland faktiskt har rätt någonstans vad gäller att ukrainarna är fascister.

Sedan ska det tilläggas att hade Putins regim velat hänga ut prominenta svenskar i sammanhanget med ett pro-nazistiskt och högerextremt förflutet, men vilka samtidigt nog inte är kända överhuvudtaget bland vanliga ryssar, så hade det funnits rätt många att välja bland såsom ett antal gamla toppdiplomater och ambassadörer, medlemmar av kungafamiljen och hovet, höga officerare, näringslivstoppar, respekterade forskare och en hel del andra ”elitsvenskar”. Gamla DDR satt t ex på en sådan diger namnlista som DDR-regimen planerade att offentliggöra vid behov i form av en bok men vilket aldrig skedde innan DDR gick under som statsbildning 1990.