Press- och yttrandefriheten är mer hotad än någonsin idag

Reportrar utan gränsers årliga World Press Freedom Index ger tyvärr syn för sägen vad gäller den alltmer eskalerande avdemokratiseringen och autokratiseringen av världens suveräna statsbildningar:

Att de allra flesta just nu levande människor på jorden numera lever i ett land där fria val inte längre hålls och där den parlamentariska demokratin inte längre fungerar är vid det här laget tyvärr ett välbekant faktum och den senaste World Press Freedom Index visar med all önskvärd tydlighet att är det några som drabbas av detta så är det journalisterna och mediebranschen för aldrig tidigare sedan indexet började mäta press- och yttrandefriheten på jorden för 20 år sedan så har det sett så här dystert ut.

Idag lever endast 14% av mänskligheten i en fungerande parlamentarisk demokrati och i