Om Sveriges första folkräkning på över 40 år

Tack Ibrahim Baylan (som f ö var Sveriges första minister med utomeuropeisk bakgrund):

Detta är ett gyllene tillfälle att få fram data över ojämlikheten och segregationen på en helt annan (detalj)nivå än den vi har tillgång till idag om denna kommande svenska folkräkning genomförs på basis av relevanta och aktuella bakgrundsfrågor (d v s såvida SCB , myndighetsvärlden och regering och riksdag vågar bryta med den färgblinda antirasistiska aversionen mot jämlikhetsdata) och inte minst då dagens svenska offentliga statistik, som är helt och hållet baserad på folkbokföringsregistret, missar ett flertal variabler och faktorer som går att översätta med diskrimineringsgrunderna.

Konkret skulle denna folkräkning exempelvis potentiellt kunna få fram hur hög andel av exempelvis de svenska muslimerna eller de svenska romerna som är låginkomsttagare eller bor trångbott, hur hög andel av hbtq-gruppen som är arbetslösa eller hur hög andel av invånarna med funktionsvariationer som är varaktigt fattiga.

Sedan är det tyvärr ett faktum att i flertalet av landets miljonprogramsområden så bor det de facto minst 15-20% fler invånare i jämförelse med de som officiellt är folkbokförda där. Den uppgivna folkmängden i t ex Fittja, Gårdsten, Rosengård, Vivalla, Skäggetorp eller Kronoparken är m a o grovt underskattad.

Omvänt kan det vara så att åtminstone 10-15% av invånarna i de majoritetssvenskdominerade innerstäderna och villa- och radhusområdena vilka är folkbokförda där egentligen inte befinner sig där alls i praktiken eller i varje fall mycket sällan då de befinner sig utomlands eller disponerar ett flertal bostäder på en och samma gång. I bl a Stockholms innerstad står möjligen i vissa områden hela en femtedel av alla bostadsenheter ”tomma” mestadels p g a det.

Allt ovanstående kommer förhoppningsvis att framgå i denna folkräkning som även med mycket stor sannolikhet kommer att visa att kanske 8-10% av majoritetssvenskarna sällan befinner sig i riket utan de bor utomlands i bl a Spanien, Florida, Norge eller Thailand medan ”omvänt” 10 000-tals utomeuropéer befinner sig inom rikets gränser av en mängd olika anledningar utan att de är folkbokförda här.

Detta innebär t ex bl a att huvudstaden Stockholm och hela huvudstadsregionen numera i praktiken domineras av minoritetsinvånare även om folkbokföringsregistret säger något annat (ca 45% av storstockholmarna har just nu officiellt någon form av utländsk bakgrund men sannolikt handlar det om över 50% borträknat alla majoritetssvenskar som befinner sig utomlands eller på annan plats i riket och inräknat alla utomeuropéer som befinner sig i den svenska huvudstaden utan att vara folkbokförda där).

https://www.dn.se/sverige/baylan-tryckte-fel-krav-pa-folkrakning-antogs

”Oppositionens krav på tillkännagivande om en folkräkning vann med 141 röster mot 140 och Ibrahim Baylan var den ende av de närvarande socialdemokratiska ledamöterna som röstade med oppositionen. Baylan bekräftar, genom partiets presstjänst, att han tryckte fel under en lång votering med många punkter. Därför gick kravet igenom, trots att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet motsatte sig kravet. Ett tillkännagivande är inte absolut tvingande för en regering att följa, men den bör ändå agera på något sätt för att visa att den bryr sig om vad riksdagen har uttalat.

Eftersom det är så kort tid fram till riksdagsvalet lär regeringen inte hinna börja ordna med en folkräkning. Den senaste omfattande folkräkning som genomförts gjordes för över 40 år sedan.

För elva år sedan gjordes också en, men den var baserad enbart på uppgifter som finns i offentliga register. Kravet på en folkräkning ställdes i flera motioner från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. De anser att det vore ett bra sätt att upptäcka fel i registren över folkbokförda, att komma till rätta med trångboddhet samt som medel för att motverka bidragsbrott och parallella samhällen.”