För tio år sedan kom boken ”Om ras och vithet i det samtida Sverige” ut som lade grunden till framväxten av den svenska kritiska rasforskningen

För tio år sedan 2012 kom boken ”Om ras och vithet i det samtida Sverige” ut som jag var huvudredaktör för tillsammans med medredaktörerna Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani och René León Rosales och som får sägas vara rena ”kioskvältaren” vad gäller antalet sålda böcker – närmare 3500 exemplar, vilket är väldigt mycket för en fackbok av detta slag – och mot bakgrund av antalet gånger som bokens introduktionskapitel har laddats ned enligt Researchgate (över 6000 gånger) och därtill har boken citerats och refererats av andra forskare i närmare 150 olika publikationer.

Boken som gavs ut av min f d arbetsplats Mångkulturellt centrum kan sägas ha utgjort startskottet för uppkomsten och framväxten av ett specifikt svenskt kritiskt rasforskningsfält och samtidigt som boken kom ut bildades också ett nationellt forskarnätverk för svensk kritisk ras- och vithetsforskning. Då för tio år sedan var det närmast skandal och chockartat att en bok om ras kunde komma ut i Sverige och på svenska som dessutom enbart handlade om dagens Sverige och boken sågades därför av många recensenter p g a den rådande svenska färgblinda antirasismen som fördömer och t o m tabuiserar allt tal om ras.

Den enda bok som jag har givit ut och som överhuvudtaget kan ”tävla” med denna bok är i så fall ”Den svenska nationalsocialismen. Medlemmar och sympatisörer 1931–45” från 2002, som också har sålt i 1000-tals exemplar och som listar namnen på närmare 30 000 svenskar som en gång var knutna till olika högerextrema partier och organisationer.